Download
muntlig fremf ring n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MUNTLIG FREMFØRING PowerPoint Presentation
Download Presentation
MUNTLIG FREMFØRING

MUNTLIG FREMFØRING

181 Views Download Presentation
Download Presentation

MUNTLIG FREMFØRING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MUNTLIG FREMFØRING

  2. PRESENTERE OPPGAVEN • Presenter dere selv først. • Gi en ”overskrift”, påstand eller hypotese. • Forklar raskt hva dere har tenkt å ta med i oppgaven.

  3. FREMFØRINGEN • Tenk nøye gjennom innholdet. Hva er det plass til innenfor rammene? • Prøv å avslutte hver del med en overgang til neste delemne. • Hold en rød tråd i fremføringen.

  4. FREMFØRINGEN • Visualiser innholdet. • Filmsnutt • Skuespill • Kostymer • Powerpoint • Effekter • Musikk • Vis dybdekunnskap og breddekunnskap. • Fordyp dere i hvert deres delemne innenfor valgte hovedtema. • Trekk linjer bakover og fremover i tid. • Noen aktuelle hendelser som det kan refereres til? • Bruk kunnskaper fra 8. og 9. klasse. • Bruk kunnskaper fra andre fag – fortell gjerne i en bisetning at det er hentet fra det aktuelle faget.

  5. FREMFØRINGEN • Støtt hverandre dersom partneren trenger hjelp. • Øv inn fremføringen på forhånd. • Ta tiden. • Fremfør for noen andre som gir tilbakemelding. • Reflekter underveis. • Ta med stoff utenfor pensum dersom du satser på de høyeste karakterene

  6. Avslutt med tanker for fremtiden. • Disse bør ligge på et nivå som man behersker. • Helt til sist: Kilder. • Flere kilder • Gode kilder

  7. SPØRSMÅL • Det kan være lurt å lese godt på emner som man ikke har tatt med i fremføringen men som man vet er aktuelle. • Prøv å svare med lange setninger og forklaringer. Ta styringen over samtalen. Unngå for mange spørsmål fra lærer/sensor.