mari domnitori rom ni n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MARI DOMNITORI ROMÂNI PowerPoint Presentation
Download Presentation
MARI DOMNITORI ROMÂNI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

MARI DOMNITORI ROMÂNI - PowerPoint PPT Presentation

343 Views
Download Presentation

MARI DOMNITORI ROMÂNI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MARI DOMNITORI ROMÂNI

  2. MIRCEA CEL BĂTRÂN DOMN AL ŢĂRII ROMÂNEŞTI 1386 – 1418

  3. Numele voievodului Mircea cel Batran se leaga de primele lupte purtate de tarile romane impotriva turcilor A fost primul aparator al crestinatatii. A fost fiul lui Radu I Basarab, fratele lui Dan I, nepotul lui Nicolae Alexandru şi strănepotul lui Basarab Întemeietorul. Domn al Ţării Româneşti(1386-1418), s-a remarcat ca un iscusit diplomat şi un mare comandant de oşti. A consolidat şi desăvârşit organizarea politico-instituţională a statului.În timpul său, hotarele ţării au cunoscut cea mai mare întindere, cuprinzând teritorii din toate cele 3 ţări româneşti. De aceea, unii istorici l-au numit ”cel Mare“. A fost un luptător pentru independenţa ţării şi un apărător al civilizaţiei europene.A încheiat alianţe cu Polonia şi Ungaria. 1395, la Rovine, Mircea a obţinut una dintre cele mai strălucite victorii pe care românii le-au avut asupra turcilor. Cronicarul turc, Leunclavius, îl numea ”Principe între creştini, cel mai viteaz şi mai ager“. 1396, participă la cruciada antiotomană de la Nicopole alături de cavaleri francezi, burgunzi, germani, italieni şi englezi. Între 1402-1413, s-a amestecat în luptele pentru tron dintre urmaşii lui Baiazid, fiind principele care s-a bucurat de cea mai mare faimă şi autoritate în răsăritul Europei. A murit pe 31 ianuarie 1418 şi a fost înmormântat la Cozia, ctitoria sa.

  4. VLAD ŢEPEŞDOMN AL ŢĂRII ROMÂNEŞTI1456-1462

  5. Unul dintre cei mai de seamă voievozi români a devenit foarte cunoscut în lume, nu datorită faptelor sale de vitejie în luptele împotriva turcilor, ci datorită legendelor legate de vampiri. Vlad Dracula apare ca un vampir însetat de sânge, a cărui singură plăcere este aceea de a ucide. În relitate Vlad Ţepeş şi-a dedicat viaţa luptei românilor pentru libertate şi independenţă. Aflându-se de trei ori pe tronul Ţării Româneşti, Ţepeş a avut curajul de a refuza plata tributului şi a se lupta cu turcii. Ucis mişeleşte de către aceştia, el a fost înmormântat la Mănăstirea Snagov.

  6. ŞTEFAN CEL MAREDOMN AL MOLDOVEI1457-1504

  7. Domn al Moldovei timp de aproape 50 de ani,Stefan cel Mare a fost cel mai important voievod roman din Evul Mediu. A fost fiul lui Bogdan al II-lea şi nepotul lui Alexandru cel Bun. Domn al Moldovei între 1457-1504, remarcabil strateg, diplomat şi ctitor..A întreţinut bune relaţii cu vecinii, încheind un sistem de alianţe cu forţele antiotomane: Polonia, Ungaria, Veneţia. A acţionat pentru a avea, pe tronul Ţării Româneşti , aliaţi, instalându-i pe: Laiotă Basarab, Vlad Ţepeş, Basarab Ţepeluş, Vlad Călugărul. 1456 – Moldova a plătit pentru prima dată tribut otomanilor, în timpul lui Petru Aron Ştefan cel Mare a preferat recunoaşterea suzeranităţii Poloniei S-a aliat cu Veneţia şi hanul turcoman Uzun Hasan L-a înlăturat pe Radu cel Frumos din Ţara Românească 1467 – Baia – îl învinge pe regele Ungariei, Matei Corvin 1475 – Vaslui – îl învinge pe beilerbeiul Rumeliei, Soliman 1476 – Războieni – este învins de sultanul Mahomed 1484 – pierde Chilia şi Cetatea Albă, cucerite de otomani - Colomeea – depune personal jurământ de credinţă în faţa regelui Poloniei, Cazimir al IV-lea - Codrii Cosminului – îi învinge pe polonezi conduşi de regele Ioan Albert 1504 – moare fiind înmormântat la Putna, ctitoria sa ”Domn adevărat, viteaz, , cuminte şi iubitor de ţară şi de neam din clipa întâia şi până-n cea din urmă“. (Nicolae Iorga)

  8. MIHAI VITEAZULDOMN AL ŢĂRII ROMÂNEŞTI1593-1601

  9. Domn al Ţării Româneşti (1593-1601), fiul lui Pătraşcu cel Bun şi fratele lui Petru Cercel. Între 1588-1593 a fost Ban de Mehedinţi, apoi mare stolnic, mare postelnic, mare agă, mare ban al Craiovei. A fost una dintre marile personalităţi ale istoriei noastre în plan politic, militar şi diplomatic. Prima unire a Tărilor Române (1600) A recâştigat independenţa Ţării Româneşti şi a fost înfăptuitorul primei uniri politice a Ţărilor Române.Iulie 1599 trimite o solie la Praga pentru a cere încuviinţarea împăratului Rudolf al II-lea de a ocupa Transilvania si o primeste Octombrie 1599, intră în Transilvania prin pasul Buzău cu o armată formată din români, şi mercenari de diferite etnii: unguri şi secui din Ardeal, polonezi, sârbi etc. După victoria asupra lui Andrei Bathory (Bătălia de la Şelimbăr, 18/28 octombrie 1599) îşi face intrarea triumfătoare la Alba Iulia pe 1 noiembrie 1599 (fără să fie salutat şi aplaudat de populaţia civilă a oraşului), primind cheile fortăreţei de la episcopul Napragy. Chiar dacă el a fost recunoscut de către Dietă numai ca guvernator imperial, el a fost conducătorul de fapt al Transilvaniei. 4 mai 1600, Mihai Viteazul intra in Moldova -10 mai 1600 Mihai Viteazul îl alungă de pe tronul Moldovei pe Ieremia Movilă, învingându-l la Bacău, -16 mai 1600 Suceava se preda fara lupta si se realizează astfel, prima unire a ţărilor române. Titulatura folosită de voievod (într-un document din 6 iulie 1600) era: "Domn al Ţării Româneşti şi Ardealului şi a toată Ţara Moldovei".

  10. BIBLIOGRAFIE Manual de istorie clasa a IV-a, autor D. Giurescu, Editura Sigma 2005 Caiet de istorie clasa a IV-a, editura SIGMA 2006 Caiet de istorie editura EDU 2010