ĀDAŽU GARNIZONS
Download
1 / 16

ĀDAŽU GARNIZONS Garnizona atbalsts sabiedriskās drošības nodrošināšanā Ādažu novadā 07 NOV 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

ĀDAŽU GARNIZONS Garnizona atbalsts sabiedriskās drošības nodrošināšanā Ādažu novadā 07 NOV 2012. Ādažu garnizons un tā vienības Ādažu garnizonā izvietoto vienību uzdevumi Ādažu garnizona dienesta uzdevumi Atbalsts civilās aizsardzības sistēmai Kontaktinformācija. Prezentācijas saturs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ĀDAŽU GARNIZONS Garnizona atbalsts sabiedriskās drošības nodrošināšanā Ādažu novadā 07 NOV 2012' - atalanta-vasiliou


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ĀDAŽU GARNIZONS

Garnizona atbalsts sabiedriskās drošības nodrošināšanā Ādažu novadā

07 NOV 2012


Ādažu garnizons un tā vienības

Ādažu garnizonā izvietoto vienību uzdevumi

Ādažu garnizona dienesta uzdevumi

Atbalsts civilās aizsardzības sistēmai

Kontaktinformācija

Prezentācijas saturs


Ādažu garnizona robežas

 • Garnizonā iekļaujas Ādažu (162,9 km2) un Sējas (230km2)novadi;

 • Lielākās apdzīvotās vietas Ādaži, Kadaga, Baltezers, Garkalne, Loja, Murjāņi, Pabaži, Jaunkrimulda un Sēja.

 • Kopā garnizonā dzīvo aptuveni 12000 iedzīvotāji.

 • Garnizons atrodas starp divām nozīmīgām satiksmes artērijām: Rīgas – Tallinas (R) un Rīgas – Pleskavas (A) šosejām;


Ādažugarnizons

3. Reģionālais

nodrošinājuma centrs

KĀJNIEKU BRIGĀDE

Nesprāgušas

munīcijas

neitralizēšanas skola

Štāba un

sakaru rota

Kaujas

nodrošinājuma

bataljons

1.Kājnieku

bataljons

2.Kājnieku

bataljons

Kaujas

atbalsta

bataljons

Ādažu garnizonā izvietotās vienības


SzS Kājnieku brigādes uzdevumi un to īstenošanas pasākumi

 • Valsts sauszemes teritorijas aizsardzība un neaizskaramības nodrošināšana

  • nodrošināt vienību kaujas un mobilizācijas gatavību

 • Piedalīšanās starptautiskajās operācijās

  • sagatavot vienības dalībai starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos

 • Piedalīšanās valsts apdraudējuma situāciju novēršanā

  • sniegt atbalstu Drošības policijai pretterorisma pasākumos kā arī terorisma draudu novēršanas vai pārvarēšanas pasākumos

  • sniegt atbalstu civilās aizsardzības sistēmai preventīvajos un reaģēšanas pasākumos, neatliekamos ārkārtējo situāciju seku likvidēšanas pasākumos, kā arī glābšanas un meklēšanas darbos

 • * Nacionālo bruņoto spēku likums


NP 3.RNC uzdevumi

 • Nodrošināt SZS KBde ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem un visa veida pakalpojumiem, lai uzturētu nepieciešamās kaujas spējas uzdevumu veikšanai Latvijā un starptautiskajās operācijās

 • Veikt preventīvās medicīnas pasākumus sadarbībā ar civilo veselības aprūpes sektoru

 • Vides aizsardzības prasību ievērošana un kontrole poligona un bāzes teritorijā

 • Būt gataviem sniegt atbalstu nodrošinājuma jomā civilās aizsardzības sistēmai un NBS vienībām, kuras sniedz atbalstu civilās aizsardzības sistēmai


MVP NMN skolas uzdevumi

 • Izveidot efektīvu daudzlīmeņu Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas apmācību sistēmu.

 • Nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu un izveidot kopīgu munīcijas datu bāzi NBS Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas dienestam.

 • Sagatavot personālu dalībai starptautiskajās operācijās Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas uzdevumu veikšanai.

 • Nodrošināt regulāru mācību materiālu un programmu atjaunošanu, uzlabošanu un NMN speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanu


Da u garnizona dienests
Ādažu garnizona dienests

 • vadīt vienkopus izvietoto garnizona vienību sadarbību;

 • nodrošināt militāro disciplīnu un uzturēt militāro kārtību garnizonā;

 • organizēt garnizona vienību pārvietošanu un izvietošanu garnizonā;

 • organizēt militāro ceremoniju un citu pasākumu norisi;

 • organizēt civilmilitāro sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm un citām institūcijām.


Da u garnizona nor kojums un t uzdevumi
Ādažu garnizona norīkojums un tā uzdevumi

 • Garnizona diennakts norīkojums

  • Garnizona dežūrvirsnieks

  • Poligona dežurants

  • Bāzes kontrolpunkts

  • Garnizona tehniskais parks

  • Sardze

  • Patruļa

 • Norīko iekšējās kārtības uzturēšanai vienībā, apbruņojuma, tehnikas, telpu un mantu (īpašuma) apsardzībai, kā arī citu iekšējā dienesta uzdevumu pildīšanai


Da u garnizona patru a
Ādažu garnizona patruļa

 • ikdienas gatavībā (trauksmes gatavības pakāpe Alfa) patruļas norīkojums vienlaicīgi pilda ĀG dežūrapakšvienības pienākumus

 • uzdevumi:

  • uzturēt kārtību Ādažu bāzes izvietojuma rajonā, tās apkārtnē un sporta šautuvju kompleksā;

  • kontrolēt un pārtraukt prettiesisku Ādažu poligona izmantošanu

  • pastiprināt ĀG sardzi vai steidzami iesaistīties ugunsgrēka, dabas katastrofas un citos ārkārtas gadījumos


Nbs atbalsts civil s aizsardz bas sist mai
NBS atbalsts civilās aizsardzības sistēmai

 • NBS iesaista palīdzības sniegšanā civilās aizsardzības sistēmai :

  • avārijas

  • ugunsdzēsības

  • glābšanas darbos

  • neatliekamajos pasākumos

 • ar nosacījumu, ja:

  • civilās aizsardzības sistēmas resursi ir nepietiekami apdraudējuma situācijas pārvarēšanas un seku likvidācijas neatliekamo pasākumu veikšanai

  • NBS resursu piesaiste ievērojami paātrina neatliekamo pasākumu īstenošanu, mazina iespējamos zaudējumus, paātrina cilvēku glābšanu vai ja NBS rīcībā ir speciāli resursi šo darbību veikšanai

   * MK noteikumi Nr.946 «Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos»


Nbs uzdevumi atbalsta snieg an
NBS uzdevumi atbalsta sniegšanā

 • ugunsgrēku dzēšana

 • pirmās palīdzības sniegšana cietušajiem iedzīvotājiem, viņu evakuācija, arī medicīniskā transportēšana ar gaisa kuģiem

 • materiālo vērtību evakuācija un apsardze

 • vides aizsardzības, tai skaitā dabas aizsardzības pasākumu veikšana

 • palīdzības sniegšana civilajām institūcijām, ja notikusi masveida saslimšana ar infekcijas slimībām un nepieciešama karantīnas pasākumu nodrošināšana;

 • materiāli tehniskās palīdzības sniegšana atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku rīcībā esošajiem resursiem;

 • palīdzības sniegšana medicīnisko rezervju izmantošanas nodrošināšanā;

 • spridzināšanas darbu veikšana civilajām vajadzībām, izmantojot sprāgstvielas;

 • citas darbības saskaņā ar Valsts civilās aizsardzības plānu.

  * MK noteikumi Nr.946 «Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos»


Szs kbde uzdevumi civil s aizsardz bas sist mas atbalstam
SzS KBde uzdevumi civilās aizsardzības sistēmas atbalstam

 • būt gataviem iesaistīties atbalsta sniegšanā civilās aizsardzības sistēmai noteiktos gadījumos:

  • atbalstīt preventīvos un seku likvidēšanas pasākumus

  • atbalstīt evakuācijas pasākumus

  • veikt glābšanas un meklēšanas darbus

  • norobežot terora aktu notikumu vietas un bīstamās zonas

 • būt gataviem organizēt un vadīt lokāla (garnizona) līmeņa atbalsta sniegšanu.

  * NBS OPLAN «Par NBS gatavību atbalsta sniegšanai civilās aizsardzības sistēmai»


Lok l l me a atbalsta snieg anas nosac jumi
Lokālā līmeņa atbalsta sniegšanas nosacījumi

 • lēmumu par iesaisti ugunsdzēsības, avārijas un glābšanas darbos pēc pieprasījuma ir tiesīgs pieņemt Ādažu garnizona priekšnieks, ja darbos iesaistāmo personu skaits nepārsniedz 50;

  • par iesaistīšanu neatliekamajos pasākumos pavēli izdod Aizsardzības ministrs balstoties uz pašvaldības civilās aizsardzības komisijas pieprasījumu

 • atbalsta pasākumos iesaistītās SzS KBde vienības darbojas tās amatpersonas vadībā, kura vada ugunsdzēsības, avārijas un glābšanas darbus un neatliekamos pasākumus

 • SzS KBde vienības komandieris organizē drošības pasākumus, vada padotā personāla darbu un ir atbildīgs par dotā uzdevuma izpildi.


Kontaktinform cija
Kontaktinformācija

 • ĀG dežūrvirnieks

 • KBde štāba Civilmilitārās sadarbības virsnieksad