1 / 15

ANOTACE

ANOTACE. Hodiny, dny , předměty. 5. roč. výklad zápis procvičování. What is the time ?. 12. 1. 1. 11. 2. 10. 3. 9. 8. 4. 7. 5. 6. It´s : 3 o´clock. 5. 10. 7. Čtvrt , půl , třičtvrtě. q uarter to. q uarter past. half PAST !. What is the time ?.

aspen
Download Presentation

ANOTACE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ANOTACE Hodiny, dny, předměty 5. roč. výklad zápis procvičování

 2. Whatisthetime ? 12 1 1 11 2 10 3 9 8 4 7 5 6 It´s : 3o´clock 5 10 7

 3. Čtvrt, půl, třičtvrtě quarter to quarterpast halfPAST !

 4. Whatisthetime ? Celé hodiny : It´s4o´clock. It´s9o´clock. It´s5o´clock. It´s11o´clock. Minuty PO (PAST) celé : It´s10 past 10. It´s12 past 7. It´s5 past 9. It´s2 past 3. It´s7 past 8. It´s10 past 3.

 5. Whatisthetime ? Minuty DO (TO) celé : It´s21 to 1. It´s25 to 12. It´s6 to 10. It´s22 to 1. It´s10 to 10. It´s4 to 5.

 6. Whatisthetime ? It´s5 past 9. It´s10 past 10. It´s25 to 12. It´s21 to 1. It´s6 to 10. It´s10 past 3. It´s7 past 8. It´s4 to 5. It´s10 to 10. It´s12 past 7.

 7. Dny v týdnu : Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

 8. Poskládej písmena správně I R F A D Y E D W E D A Y N S WEDNESDAY FRIDAY H T U S R A D Y T E U S Y A D TUESDAY THURSDAY S A R T U D Y A D S M Y N O A MONDAY SATURDAY U N S D Y A ON On Monday On Sunday On Saturday SUNDAY

 9. LESSONS ReligiousStudies RS Maths Biology Music SCIENCE History Geography Chemistry Information Technology IT Art Games PhysicalEducation PE Physics

 10. Play theviolin Theviolinlesson Play theguitar theguitar lesson Play the piano The piano lesson The karate lesson Play tennis Thedancelesson Playbesketball Play volleyball Play football

 11. I play I have my • football • tennis • volleyball • basketball • theguitar • theviolin • the piano • thesaxophone • guitarlesson • piano lesson • dancelesson • karate lesson • Englishlesson • music lesson

 12. Tvoř věty Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday I play ON I have my

 13. Dopiš předměty Hello, how are you? My, mýt, myslit, . . . Napiš si svůj TIMETABLE

 14. Použité zdroje: obrázky Klipartu z Microsoft Office PowerPoint Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech ZŠ. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

More Related