slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uporaba IKT in uvajanje v učenje na daljavo pri pouku THV in TIT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uporaba IKT in uvajanje v učenje na daljavo pri pouku THV in TIT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Uporaba IKT in uvajanje v učenje na daljavo pri pouku THV in TIT - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Uporaba IKT in uvajanje v učenje na daljavo pri pouku THV in TIT. (The use of ICT and introducing in distance learning in lessons of Technique and Technology). Pavel Zupan. Maj 2005. Vsebina. Razlogi in pogoji za uporabo IKT in učenja na daljavo Definiranje naloge Preverjanje uporabnosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uporaba IKT in uvajanje v učenje na daljavo pri pouku THV in TIT' - ashlyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Uporaba IKT in uvajanje v učenje na daljavo pri pouku THV in TIT

(The use of ICT and introducing in distance learning in lessons of Technique and Technology)

Pavel Zupan

Maj 2005

slide2

Vsebina

 • Razlogi in pogoji za uporabo IKT in učenja na daljavo
 • Definiranje naloge
 • Preverjanje uporabnosti
 • Ugotovitve
 • Dopolnitev naloge z dodatnimi cilji
 • Delo po dopolnjenem modelu
 • IKT in delo z učenci
 • Ovire za boljše delo
 • Novi izzivi

Uporaba IKT in uvajanje v učenje na daljavo

slide3

Razlogi in pogoji za uporabo učenja na daljavo

 • odsotnost od pouka zaradi različnih razlogov;
 • več možnosti za osebno razporejanje svojega časa;
 • cenejše izobraževanje, . . . ;
 • razširjenost IKT;
 • znanje o uporabi IKT in o načinih učenja;
 • dostopnost do ustreznih virov (podatkov);
 • spremljanje učečih na daljavo, . . . ;

Uporaba IKT in uvajanje v učenje na daljavo

slide4

Definiranje ciljev naloge

 • priprava določenega učnega gradiva;
 • spletne strani, neobdelano, predstavitev osnov;
 • možnost (samo)preverjanja znanja;
 • uporaba IKT in pripravljenega gradiva pri pouku;
 • preverjanje uporabnosti, dopolnitve, izboljšave;

Uporaba IKT in uvajanje v učenje na daljavo

slide5

Preverjanje uporabnosti

 • spletne strani O elektriki z navodili in “testom”;
 • uporaba v vseh fazah do preverjanja (ocenjevanja);
 • uporaba v 6. – 8. r;
 • različno število učencev v skupini;
 • določitev snovi za obravnavo, vprašanj na začetku ure;

Uporaba IKT in uvajanje v učenje na daljavo

slide6

Ugotovitve

 • preobsežnost gradiva za enkratno obravnavo (ločitev?);
 • težave z reševanjem vaj zaradi kontrol (javascript);
 • 25 vprašanj z odgovori in izpolnitev podatkov je težka naloga;
 • pošiljanje obrazcev o rezultatih po e-pošti ni uporabno;
 • (ne)primernost vaj za ocenjevanje znanja;

Uporaba IKT in uvajanje v učenje na daljavo

slide7

Dopolnitev naloge z dodatnimi cilji

 • vpeljati bolj aktivne oblike dela učencev z IKT;
 • doseči večjo motiviranost in prizadevnost učencev;
 • uporabiti IKT namesto pisal in zvezka;
 • povezati dve temi v okviru predmeta;

Uporaba IKT in uvajanje v učenje na daljavo

slide8

Delo po dopolnjenem modelu

 • uporaba za ta namen izdelanih spletnih strani za odpiranje e-poštnega naslova z uporabo spletnega pregledovalnika;
 • “ustvarjanje” svojega e-poštnega naslova (BB, G);
 • praktično spoznavanje osnov dela z e-pošto s pomočjo pripravljenih vaj na spletnih straneh;
 • izdelava spletnih strani z vprašanji s področja elektrike in navodili za reševanje;
 • pošiljanje datotek z odgovori v obliki priponk;

Uporaba IKT in uvajanje v učenje na daljavo

slide9

IKT in delo z učenci

 • pomanjkanje osnovnega znanja uporabe rač. (upravljanje z datotekami, okni, iskanje informacij);
 • velika poraba časa pri vsaj delno samostojni uporabi IKT;
 • težave z delom po napisanih navodilih;
 • (prehitro) zadovoljstvo ob ne najbolje opravljenem delu;
 • neprimeren odnos nekaterih učencev lahko onemogoči delo na načrtovani način;

Uporaba IKT in uvajanje v učenje na daljavo

slide10

Ovire za boljše delo

 • pomanjkanje znanja, časa in denarja;
 • neustrezen odnos nekaterih učencev med poukom lahko onemogoči normalno delo (na primer izklop strežnika);
 • pomanjkanje časa v okviru predmeta TIT. Ena ura na teden z občasnimi izpadi ur omogoča bolj površne preglede vsebin kot normalno obravnavo, učenje in vnašanje novih oblik dela;

Uporaba IKT in uvajanje v učenje na daljavo

slide11

Prihodnji cilji

 • izobraževanje in izkoriščanje dodatnih možnosti, ki jih omogočajo IKT;
 • iskanje in preverjanje uporabnosti gradiv in orodij, ki so že na razpolago;

Uporaba IKT in uvajanje v učenje na daljavo