Ekologisk succession
Download
1 / 5

Ekologisk succession - PowerPoint PPT Presentation


  • 108 Views
  • Uploaded on

Ekologisk succession. Vad är en ekologisk succession?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ekologisk succession' - asher


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vad r en ekologisk succession
Vad är en ekologisk succession?

  • En ekologisk succession är en långsam förändring inom ett ekosystem vilken leder till att ett nytt växt- och djursamhälle uppkommer. Detta kan leda till att växt- och djursamhällen som tidigare funnits i ett område helt slås ut. Som exempel kan ett öppet fältväxa igen och bli en skog, en insjö växer igen och blir en myr.


Ekologisk succession

  • Ett samhälle består alltså av samtliga populationer av olika arter inom ett område. I en skog, skulle det alltså kunna vara olika slags gräs, blommor, träd, insektsarter samt olika djurarter. Om vi hugger ner alla träden i skogen ändras förutsättningarna dramatiskt för många av arterna – samhället har utsatts för en störning! Störningar kan t ex vara kalhuggning, brand, storm eller jordskred.

  • Störningar betyder antagligen att vissa arter försvinner – de dör eller flyttar till ett annat område med träd. Sedan vandrar troligen nya arter in i skogen, arter som passar bättre i den nya, trädlösa miljön. Då kan vi säga att det har skett en ekologisk succession. Ett s.k. klimaxstadium inträder om det inte sker några störningar.


Naturv rd
Naturvård olika arter inom ett område. I en skog, skulle det alltså kunna vara olika slags gräs, blommor, träd, insektsarter samt olika djurarter. Om vi hugger ner alla träden i skogen ändras förutsättningarna dramatiskt för många av arterna – samhället har utsatts för en

  • Ekologisk succession är viktigt att känna till bl.a. för naturvård. Om man vill bevara vackra ängar måste man se till att fortsätta sköta dem – annars växer de igen till skog.

  • Nu vill man i stället starta succession t.ex. i skogsmark med hjälp av naturvårdsbränningar!Tvärt emot vad man ansåg förut är alltså störningar nödvändiga, detta för att den biologiska mångfalden ska bli så stor som möjligt!


Skogsbrandens betydelse
Skogsbrandens betydelse olika arter inom ett område. I en skog, skulle det alltså kunna vara olika slags gräs, blommor, träd, insektsarter samt olika djurarter. Om vi hugger ner alla träden i skogen ändras förutsättningarna dramatiskt för många av arterna – samhället har utsatts för en

  • Skogsbränder har en stor betydelse för skogens ekosystem. Det gör att näring tillförs marken, att nya arter kan etablera sig och att ekosystemet förnyas