alternativn energie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alternativní energie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alternativní energie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
asher-mcgee

Alternativní energie - PowerPoint PPT Presentation

114 Views
Download Presentation
Alternativní energie
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Alternativní energie Úspora energie Lenka Janouchová (asistentka) Jan Sekýt (hlavní projektant)

 2. 1) Úspory energie pomocí podlahového vytápění • Obecně teplovodní podlahové vytápění můžeme přiřadit k energeticky úsporným systémům, pracuje s nízkou náběhovou teplotou okruhu 30°C až 55°C. K úsporám energie tak dochází již při výrobě tepla. Současně tento topný zdroj má nižší ztráty (až o 15%), které jsou způsobeny vyzařováním tepelné energie do svého okolí než zdroj pracující s vysokou teplotou. Aby vytápění objektů podlahovým vytápěním bylo efektivní, energeticky úsporné a splňovalo požadavky tepelné pohody musí objekt mít určité vlastnosti.

 3. 2) Úspory energie zateplením stěn • Z důvodu snížení tepelných ztrát musí být provedeno zateplení obvodových stěn. Musí být provedena izolace oken a dveří, aby nedocházelo ke vzniku průvanu. Avšak zateplení musí umožňovat přirozenou výměnu vzduchu, jinak by mohlo dojít ke kondenzaci vlhkosti, vzniku plísní, vlhnutí a korozi konstrukce, atd. Kromě teplovodního podlahového vytápění existuje také elektrické podlahové vytápění, avšak tento systém má řadu nevýhod. Zejména spotřeba elektrické energie potřebná k topení je vysoká a tudíž tento systém nesplňuje podmínky energetické úspornosti. Podlahové vytápění je ideálním řešením v objektech s tepelným čerpadlem či solárními kolektory.

 4. Chvilka pro reklamu…Přistižen ředitel skupiny ČEZ s. r. o.

 5. 3) Úspora energie snížením tepelných ztrát • Zhodnocení objektu z hlediska tepelných ztrát, zhodnocení tepelně izolačních vlastností by mělo vždy proběhnout před přípravou a realizací úprav topné soustavy, zdroje tepla, před regulací. Zateplením dojde k úsporám energie na topení, a tak je možné využít výkonově menší zdroj tepla. Zefektivní se topný systém, což se projeví jak v provozních nákladech, tak u nově budovaných systémů v pořizovacích investičních nákladech. Snížení tepelných ztrát je také základem pro efektivní využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie. Kromě ekonomických přínosů má zateplení i pozitivní vliv na zvýšení kvality využití objektu (tepelná pohoda, vlhkost, eliminace výskytu mikroorganismů, atd.).

 6. 4) Úspora energie pomocí žárovek • Kompaktní úsporná zářivka (někdy nazývaná úsporná zářivka, často technicky nesprávně označovaná jako úsporná žárovka) je rovnocenná náhrada běžné žárovky, je schopna uspořit 70 - 80% elektrické energie a má i několikanásobně delší životnost. Úsporných zářivek existuje mnoho typů a mnoho z nich lze použít do stávajících žárovkových objímek (závit E27 a E14). Úsporná zářivka patří do skupiny nízkotlakých rtuťových výbojových světelných zdrojů.

 7. Průmyslové budovy Frekvenčníměniče Monitoringenergií Systémypro řízeníenergií Automatizačnísystémy více než 30 % spotřebované energie* motory tvoří 60 % spotřeby el. energie v průměrné průmyslové budově lze snížit spotřebu energií o 10 až 20 %

 8. Komerční a administrativní budovy Měřenía regulace Ovládáníosvětlení více než 40 % spotřebované energie* 3 klíčové oblasti: měření a regulace, osvětlení a integrovaný monitoring a  řízení renovacemi a optimalizacemi lze dosáhnout až 30 % energetických úspor Systémypro řízeníbudov Kompenzacejalovéhovýkonu

 9. Rezidenční budovy Ovládáníosvětlení Ovládánížaluzií Ovládánívytápění 20 % spotřebované energie* používání energeticky úsporných produktů uspoří 10 až 40 % elektrické energie

 10. Některé další možnosti úspory nákladů na vytápění • utěsněním oken: rezervy jsou zejména v prostupu tepla zabudovaným oknem (prosklenou náplní, rámem, osazením) a v provzdušnosti zabudovaného okna. Těsněním se zvýší teplota obvykle o 2 °C s návratností za jednu topnou sezónu, • regulací vnitřní teploty např. termoregulačními ventily (přetápění o 1 °C zvýší spotřebu tepla o 6 %), • odstraněním překážek cirkulace tepla ve vnitřním prostoru (např. kryt topných těles), • optimálním způsobem větrání (krátce a intenzivně), • regulací vlhkosti vzduchu na tepelnou pohodu pomocí odpařovačů vody, květin apod.

 11. Baf

 12. Tímto jsme Vám chtěli v rychlovce názorně ukázat úsporu energie. S pozdravem a soucitem k této škole náš tým: Vulcano Calcio (Léni da Maria Ignasia Corenthes pléni a Chuan de la Vitório Sekynho da Souza)