zrelost i podgotvenost na decata za poa awe na u ili te
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zrelost i podgotvenost na decata za poa\awe na u~ili[te

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Zrelost i podgotvenost na decata za poa\awe na u~ili[te - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Zrelost i podgotvenost na decata za poa\awe na u~ili[te. Prof. d-r Lena Damovska. Istoriski tretman na problemot na zrelost na decata za poa\awe vo prvo oddelenie. Komenski "Maj~ina [kola"-(gi postavuva prvite testovi "jabolko i pari" za merewe na zrelosta na decata za poa\awe vo u~ili[te)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zrelost i podgotvenost na decata za poa\awe na u~ili[te' - asher-maynard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
istoriski tretman na problemot na zrelost na decata za poa awe vo prvo oddelenie
Istoriski tretman na problemot na zrelost na decata za poa\awe vo prvo oddelenie
 • Komenski
 • "Maj~ina [kola"-(gi postavuva prvite testovi "jabolko i pari" za merewe na zrelosta na decata za poa\awe vo u~ili[te)
 • Frebel

- "Vospitanie na ~ovekot"-(na deteto da mu se dade ona [to go bara sekoj stepen od negoviot razvitok, za da mo`e toa da razvie nov povisok stepen)

slide3
Malo dete

1. Telesna (fizi~ka) zrelost

Oblik-stepen na razvienost na

maloto dete

U~ili[no dete

Oblik-stepen na razvienost na u~ili[noto dete

Dizinger"Kon problemot na zrelosta za u~ili[te" (razlikuva dva aspekti na zrelost: fizi~ka i mentalna zrelost)
slide4
2. Emocionalno-socijalna zrelost

Ograni~ena izdr`livost

Samovolnost

Potkleknuvawe na nagonite

Egocentri~no dr`ewe vo podra~jeto

na kolektivnosta

Pogolema sposobnost za koncentracija i izdr`livost

Volnost da se prifa]aat zada~i

Sposobnost za otka`uvawe i potisnuvawe na nagonite

Svesnost za pravilata vo podra~jeto na kolektivnosta

slide5
Zrelost i podgotvenost kako integralni celini vo fizi~kiot, intelektualniot i socijalno-emocionalniot razvoj na deteto

1. Fizi~kata zrelost i podgotvenosta

 • Poseduvawe odredena snaga i izdr`livost
 • Individualen napredok vo etapite na razvojot na deteto
 • Individualno otstapuvawa (vo pozitivna ili negativna smisla) vo fizi~kiot razvitok na decata
slide6
Telesnata razvienost na predu~ili[noto dete i proporciite na negovata fizi~ka struktura zna~itelno se razlikuvaat od dete na u~ili[na vozrast.

Karakteristiki na dete koe zapo~nuva da odi na u~ili[te:

- Relativno namalen odnos na glavata i teloto;

- Pro[ireni ramena;

- Izdol`uvawe na nozete,

- Zna~ajno povisok stepen na skostenost (pogolema stabilnost)

slide7
Obvrski posteveni pred deteto-u~enik
 • Stanuvawe vo opredeleno vreme;
 • Samostojnost vo podgotvuvawe za u~ili[te;
 • Sovladuvawe izvesna oddale~enost do u~ili[teto;
 • Izdr`livost za vreme na ~asovite;
 • Izvr[uvawe na zada~ite [to gi postavuva nastavata;
 • Izgotvuvawe na doma[ni zada~i i sl.
slide8
Normalniot fizi~ki razvitok na decata vo ranata i predu~ili[nata vozrast ima presudno zna~ewe za celokupniot natamo[en razvitok.

Me\utoa ne treba da se zanemari faktot deka kako fizi~kiot taka i intelektualniot razvitok na deteto napreduvaat vo opredeleni fazi i zakonitosti, pa ottuka na normalniot fizi~ki razvoj na deteto gledame samo kako na edna od komponentite [to obezbeduvaat zrelost i podgotvenost na deteto za u~ili[te.

slide9
2. Umstvena zrelost i podgotvenost
 • Normalniot razvitok na govorot na deteto e od golemo zna~ewe za negovo podgotvuvawe za u~ili[te i za natamo[no [koluvawe vo osnovnoto u~ili[te, a pak toj razvoj zavisi od:
 • Fizi~kata razvienost;
 • Intelektualnata razvienost;
 • Govornata stimulacija od okolinata
slide10
Socijalniot govor kaj predu~ili[noto dete se karakterizira po tretata godina od `ivotot
 • Socijaliziraniot govor kaj predu~ili[noto dete ima tendencija na brz razvitok, zbogatuvawe na jazi~kiot fond i gramati~ko oformuvawe
slide11
Deteto koe [to intelektualno napreduva vo procesot na sorevaweto i umstvenata aktivnost se osposobuva da gi sogleduva (otkriva) poedinostite na predmetite i pojavite [to dotoga[ bile ispu[teni, da go koncentrira vnimanieto i podolgo da go zadr`i vrz tie osobenosti, so cel da gi razjasni i da ja otkrie vrskata me\u poedinostite [to gi nabquduva i celinata [to bila porano raspoznaena i pretstavuva negovo iskustvo.
slide12
Deteto vo predu~ili[niot period e intelekutalno sposobno za:
 • Analiti~ko mislewe-(analiza na dostapni situacii i donesuvawe svoi zaklu~oci);
 • Verbalno soop[tuvawe na dobienite znaewa i iskustva;
 • Postepen premin od konkretno kon apstraktno mislewe
slide13
3. Socijalno-emocionalna zrelost i podgotvenost
 • Socijalno-emocionalna zrelost i podgotvenost za zapi[uvawe na decata vo u~ili[te pretstavuva stepen na usvoeni socijalni normi vo povedenieto, so pomo[na na koi tie go zazemaat svoeto mesto vo socijalnata grupa.
slide14
Postoi razli~en stepen do koj oddelni deca ja manifestiraat socijalnata zrelost i podgotvenost za aktivna rabota vo organizirana socijalna grupa. Ottuka postoi kategorizacija na :
 • Deca prifateni od socijalnata grupa;
 • Deca neprifateni od ~lenovite na socijalnata grupa
slide15
Socijalnite vrednosti odnosno normi vo Dolovata skala (skala zaispituvawe na socijalnata zrelost) se podeleni vo pove]e kategorii:
 • op[ta samostojnost na deteto;
 • samostojnost vo oblekuvaweto;
 • samostojnost vo jadeweto;
 • samostojnost vo upravuvaweto so sebe;
 • komunicirawe so okolinata;
 • socijalizacija vo potesna smisla (li~ni kontakti i sli~no);
 • lokomocija (dvi`ewe)
slide16
Faktori koi [to vlijaat na uspe[nata socijalizacija:
 • Inteligencija;
 • Karakternite osobenosti na deteto;
 • Zdobienite naviki za samostojnost vo rabotata,
 • Zdravstvenata sostojba;
 • Predznaewata;
 • Vospitanieto i dr.
slide17
Zrelosta na deteto i emocionalnata stabilnost
 • Stabilnost na emotivnite reakcii, sposobnost niv da kontrolira strav, lutina, pla~ i dr.
 • Poseduvawe ~uvstvo za:
 • Odgovornost;
 • Itelektualna rabota;
 • Istrajnost vo rabotata;
 • Ispolnitelnost na zada~ite;
 • Literaturata;
 • Muzikata i sl.
slide18
Vospitanieto na deteto na socijalen plan vo predu~ili[niot period treba da obezbedi:
 • negova sorabotka so drugite deca vo oddelenieto;
 • so u~itelot;
 • da obezbedi adaptacija na deteto vo u~ili[te bez pogolemi pote[kotii;
 • da gi prifati u~ili[nite normi i
 • da gi ispolnuva barawata i zada~ite [to ]e gi dobivaat vo nastavnata rabota i drugite u~ili[ni aktivnosti.
ad