slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TER.113/ Raili Välimaa, syksy 2004 Kurssipalaute opiskelijoilta Palaute käsitekartoista

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

TER.113/ Raili Välimaa, syksy 2004 Kurssipalaute opiskelijoilta Palaute käsitekartoista - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

TER.113/ Raili Välimaa, syksy 2004 Kurssipalaute opiskelijoilta Palaute käsitekartoista HUOM! tähän tulee myöhemmin myös muutama esimerkki käsitekartoista. Esimerkkejä ja yhteenvetoa kurssipalautteen kysymyksistä Mitä opit? Käsitekartan hyödyllisyys menetelmänä?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TER.113/ Raili Välimaa, syksy 2004 Kurssipalaute opiskelijoilta Palaute käsitekartoista' - asha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TER.113/ Raili Välimaa, syksy 2004

 • Kurssipalaute opiskelijoilta
 • Palaute käsitekartoista
 • HUOM! tähän tulee myöhemmin myös

muutama esimerkki käsitekartoista

Esimerkkejä ja yhteenvetoa kurssipalautteen kysymyksistä

Mitä opit?

Käsitekartan hyödyllisyys menetelmänä?

Kertauksena vielä kurssin tavoite: Luentojen tavoitteena on tutustua

terveyden edistämisen peruskäsitteistöön ja tarkastella terveyden edistämisen

käytäntöjä eri toimintaympäristöissä, kuten koulussa ja urheiluseurassa. Lisäksi

tarkastellaan lasten ja nuorten terveyskäsityksiä, eri väestöryhmien terveyttä ja

siihen vaikuttavia tekijöitä sekä nuorten koettua terveyttä ja terveyskäyttäytymistä

kansainvälisesti.

opiskelijoiden palautetta
MITÄ OPIT?

hahmottamaan terveyden edistämisen laajana kokonaisuutena sekä miettimään asioita erityisesti nuorten näkökulmasta

asiat olivat tuttuja, ei paljonkaan uutta

terveys on räjähtävä käsite, varsinkin kehitysmaissa, Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa

uutena ja mielenkiintoisena koin suomalaisten nuorten omat kokemukset terveydestään

terveyskäsitysten subjektivisuus oli mielestäni tärkein oppimani asia

opin löytämään eri asioiden yhteyksiä ja ymmärtämään terveyttä laajempana kokonaisuutena

urheiluseura ja koulu terveyden edistämisen ympäristöinä olivat avartavia aihealueita

OPISKELIJOIDEN PALAUTETTA
yhteenveto kysymyksest mit opit
yhteenveto kysymyksestä Mitä opit
 • opiskelijat kurssille tulevat hyvin erilaisista taustoista, osalle aihealue on tutumpi kuin toisille
 • tämän ns. johdantoluennon tavoite tutustuttaa opiskelijat erityisesti nuorten terveyden ymmärtämiseen ja heitä koskeviin terveyskysymyksiin tuli esille monissa palautteissa myönteisesti
 • lisää olisi haluttu esim. nuorten seksuaaliterveydestä ja siitä, miten kauneusihanteesta on tullut nuorille terveysihanne, myös terveysopetuksen toteuttamisesta kouluissa kaivattiin tietoja ja vinkkejä. Terveysopetus on kuitenkin alue, jota käsitellään pääsoin muilla kursseilla perus- ja aineopinnoissa.
slide4
KÄSITEKARTOISTA

Oli hyödyllinen menetelmä, saattaa tulla muistiinpanotavaksi muillakin kursseilla, siinä voi yhdistää omaa ja luennoitsijan ajattelua

toimi kokonaisuuksien ja niiden välisten yhteyksien hahmottamisessa

pisti ajattelemaan ja kokoamaan opittuja tietoja. Työläs tehdä!

opintoviikkomäärään nähden turhan työläs

haastava menetelmä, mutta suoritustavan kautta opin menetelmästä ja aiheesta paljon, sain kokonaiskuvan ja karttoja on mahdollista hyödyntää myös tulevaisuudessa

koin luennot pirstaleisina, punainen lanka oli kadoksissa, käsitekartat olivat parhain keino yrittää luoda kokonaisuutta

luennot olisi voinut koota 1-2 karttaa, silloin opiskelija olisi joutunut miettimään vielä enemmän asioiden välisiä yhteyksiä

nuolien vetäminen ja sanojen hakeminen oli välillä väkinäistä

aluksi todella työlästä ja hankalaa, helpottui loppua kohden ja käsitellyt asiat jäsentyivät

parin kanssa tehdessä tuli todella paneuduttua ja pohdittua asioita, joten se antoi itselle paljon enemmän kuin tenttiin lukeminen

slide5
KÄSITEKARTOISTA

huomasi, miten epäloogisesti asiat luennoilla etenivät

aluksi tuntui mahdottomalta, mutta avasikin uusia näkökulmia ja asiayhteyksiä, mutta paljon työtä

käsitekartat olisi voinut käydä läpi yhdessä ryhmissä

luentotentti olisi ollut parempi

selkeytti omaa ajattelua

turhauttava, mutta ajatuksia herättävä tapa

hyvä, että joutui miettimään asioita kokonaisuuksina

näiden luentojen muoto/sisältö oli sellainen, että käsitekartta oli ihan hyvä menetelmä

tenttiluku on usein ulkolukua, nyt joutui miettimään enemmän, harmi, että jouduin tekemään kartat yksin, olisi ollut mielenkiintoisempaa vertailla ajatuksia muiden kanssa

työläs, turhauttava, kohtuuton, ei tukenut tapaani ajatella

selkeytti omaa ajattelua…hyödyllinen

yhteenvetoa k sitekartoista
Yhteenvetoa käsitekartoista
 • Suurin osa käsitekartoista oli todella käsitekarttoja, joissa oli mietitty asioiden välisiä yhteyksiä ja myös syy-seuraussuhteita silloin kun se oli mahdollista
 • Osa oli miellekarttoja, joista useimmissa oli kyllä ansiokkaasti rakennettu asioista suurempia kokonaisuuksia ja yhdistetty niitä asianmukaisesti
 • Osassa karttoja oli valtavasti materiaalia, asioiden tiivistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi oli jäänyt tekemättä
yhteenvetoa k sitekartoista1
Yhteenvetoa käsitekartoista
 • täydennystä olen pyytänyt silloin, jos kartta on hyvin niukka eikä asioiden välisiä yhteyksiä ole juurikaan mietitty
 • täydennyksen syynä voi myös olla karttojen määrä: osa ei ole ottanut huomioon sitä ettei ole tenttinyt kirjaa Puuronen & Välimaa Nuori ruumis
 • Osa oli toisaalta tehnyt turhan monta karttaa, kirjan jo tenttineidenhän ei olisi tarvinnut tehdä joka luennosta omaa karttaansa – mutta toivottavasti tekeminen antoi uusia ajatuksia ja mukavaa pohdittavaa
yhteenvetoa k sitekarttamenetelm st
Yhteenvetoa käsitekarttamenetelmästä
 • Ihmiset ovat erilaisia: osa piti menetelmää onnistuneena ja heidän omaa oppimistaan tukevana ja ajatteluaan kehittävänä, osalle karttojen teko oli lähes pelkästään turhauttavaa ja työlästä puuhaa, joka olisi mieluummin korvattu tentillä, oppimispäiväkirjalla tms.
 • Teidän palautteenne on tärkeää: jatkossa mietin karttojen määrää ja ohjeistusta tarkemmin, karttoja on myös syytä käsitellä opiskelijoiden kanssa esim. pienemmissä ryhmissä ennen kurssin loppua, jotta kaikki saisivat aitoa palautetta omasta ajattelustaan ja asiakokonaisuuksien hahmottamisesta. Samalla se toimisi hyvänä palautteena luentojen kehittämiselle.
 • Kiitos palautteestanne ja luentokeskusteluista. Hyvää jatkoa!
slide9

Tule hakemaan ohjeet suorituksesi täydentämiseksi

kurssin vetäjältä, voit myös soittaa (260 2194) tai

lähettää sähköpostia (raili.valimaa@sport.jyu.fi).

Jos haluat palautetta työstäsi tai haluat käsitekarttasi

takaisin, niin tervetuloa L-328.

OHESSA MUUTAMA ESIMERKKI KÄSITEKARTOISTA,

slide10

luento 1

turvallisuus,

esim. tapaturmat

työympäristö,

asuinolot,

ympäristöriskit

resurssit - yhteiskunta

terveysvakuutukset

sosiaaliturva

palveluiden käyttö

lääkkeiden käyttö

kustannukset

terveyttä edistävä toiminta,

sairauksien ehkäisy

liikunta

tupakointi

alkoholi ja päihteet

ravitsemus

seksuaaliterveys

uni ja lepo

-sukupuoli

-ikä

-elinajan odote

-kuolleisuus

-terveenä elettävät

vuodet

-sairastavuus/

sairastuvuus

-toimintakyky

-elämänlaatu

+ subjektiiviset

mittarit, omat

kokemukset

esim. itsearvioitu

terveys

määrit-

tävät

osa-alueita

esim.

elämäntavat

elinolot

osa-alueita

terveyden-

tila

terveyden suojelu/

palvelut

indikaattorit

demograafiset ja sosiaaliset

tekijät

väestöryhmien

terveys

koulutus, tulot,

sp- ja ikäjakauma

siviilisääty, perheellisyys,

työllisyys, kulttuuri

määrittää

käsitys muodostuu

uhkaa

terveyden

rakentuminen

tiedonlähteitä

teorianmuodostus

 • Suomen aikuisväestö
 • AVTK, KTL, työterveyslaitos, Kela
 • tutkimuslaitokset, esim. työterveyslaitos, yliopistot
 • kansainväliset vertailut
 • lasten ja nuorten terveystutkimukset

Dahlgren: perimä, sp, ikä, elinolot,

elintavat, yhteiskunnan rakenteelliset

muutokset, ”vastustuskyky”

Suurimmat terveysongelmat

krooniset sairaudet: dm, sydän-

ja verisuonitaudit, mielenterveys,

lihavuus, tules,

päihteet, ikärakenteen muutos

länsimaat, kehitysmaat

saman-

laistuvat

suuri haaste (esim. WHO), koska

resurssit hoitaa ongelmia ovat hyvin erilaiset

slide11

Luento 1

Rahoitus

Koulutus

vastaa

rahoittaa

Terveysuhkat

Koostumus

vaihtelee

ajan mukaan

haasteena

Turvallisuus

Maantieteellinen

sijainti

Sukupuoli

Viihtyvyys

Koulutus

Sosiaaliset

suhteet

Perimä

Päihteet

Tupakka

Elämänlaatu

Kansainvälisyys

Elintavat ja

tottumukset

Liikunta

Parantaa

Ravinto

Ehkäisee

Seksuaali-

käyttäytyminen

Valistaa

Tutkii

Uskonto

Asenne

slide12

Kasvatus

Tieto

Antaa

Päihteet

Lepo

Opettaa

Kasvatus

Yhteistyö

Osa-

vastuu

Suoritus-

paineet

Kasvatus

Antaa

Yhteistyö

Lähtökohta

terveydelle

Voittaminen

ensisijaista

Luento 2

slide13

luento 3

lasten ja nuorten

terveys

vaikuttaa

 • terveyskäsitys
 • ikä ja sukupuoli
 • kulttuuri, eim.
 • perheen tavat
 • kokemukset
 • opetus, th-palvelut

kasvu- ja

elinympä-

ristö

kytkeytyy

koostuu mm.

terveys

käsitykseen

terveyden

ulottuvuudet

esim. mielent.

koti

vanhem-

muus

oma käsitys

yht.kunta

koulu

vuorovaik

ympäristö

turvallisuus

itsensä toteutt

mielekkyys

teoria

F

P

E

sos.

tuki

koostuu

H

S

mieliala

myönt.

tunteet

ihmis-

suhteet

koulun-

käynti

haasteita

terveystiedon opetukseen

v u o r o v a i k u t u s

rakentavat

asiantuntemusta

yhteistä asioiden

tutkimista

edellyttää

hyvinvointia

kohtaamista

vuorovaikutusta

oppilaslähtöisyyttä

arjen tuntemusta

slide14

Luento 3

Ystävät

Harrastukset

Koulu

Tavat ja tottumukset

Kasvatus

Tieto

Arvot

Ystävyyssuhteet

ja perheen tuki

tärkeää

Terveys on

tärkeä asia

Allergia

Pääkipu

Psyykkinen

hyvinvointi

Lepo

Hygienia

Päihteettömyys

Epävarma

tieto

Varma

tieto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tiedon tarve kasvaa

Luokka-aste

Tiedon määrä kasvaa

slide15

aiheet

*ruoka

*uni, lepo

*hygienia

*itsestä

huolehtimine

*päihteet

Äseksi

avoidant – arat aiheet

reactive - saarnaaminen

opportunistic - vanhempi ei tiedä

child-initiated – lapsi kysyy

mutually interactive – hyvä kuuntelija

tavat

vanhempien

keskustelutaidot

on sidoksissa

yhteisyyssuhteet

raken-

tuu

itsearvioitu terveys

itsensä toteuttaminen

ympäristön olosuhteet,

joita resurssit määrittävät

nuorten

terveys / hyvinvointi

käsitys

muodostuu

esim.

teoria

ja käytännön

tutkimustieto

muokkaavat käsitystä

monioireilu

trendi: yleistyy

käsitys

muodostuu

esim.

oireilu

WHO 2002, 15v

≥ 2 oiretta/vko

Suomi

pojat 18 %,

tytöt 26 %

WHO ka:t

pojat 25,6

tytöt 43,5

alkoholinkäyttö

päänsärky, 15v

WHO 2002

viikoittain

Suomi

pojat 9 %

tytöt 26 %

WHO ka:t

pojat 11 %

tytöt 25 %

niska-hartiasärky

nouseva trendi

kulttuurisesti

määrittyy

kytkeytyy

tosihumala

sp erot pienet

elämäntapaan,

erityisesti liikuntaan

ja passiivisuuteen,

koulun työoloihin,

unen riittävyyteen

tupakointi

trendisuunta

tytöt polttavat

yleisemmin kuin

pojat

mm. terveydenhuollon kus-

tannukset tulevaiuudessa,

syöpäsairastavuus erityisesti

merkitys

luento 4

slide16

Harrastukset

Perhe ja ystävät

Terveelliset

elämäntavat

sidoksissa

Tieto

Sukupuoli

Ehkäisevä toiminta

kuuluu

vaikuttaa

vaikuttaa

kustantaa

Väestön rakenne,

eri ikäryhmät

Terveyden-

huolto

vaikuttaa

Ympäristö

hoidetaan

osana

Sukupuoli

Yhteenveto

kaikki luennot

Kulttuuri