lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji wsp czesna i przysz a warto las w n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów. Prof. dr hab. Józefa Famielec Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary 15 październik 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów' - asha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji wsp czesna i przysz a warto las w

Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów

Prof. dr hab. Józefa Famielec

Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary 15 październik 2013

lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji wsp czesna i przysz a warto las w1

Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów

Las i efekty zewnętrzne gospodarki leśnejjako dobra wspólne/publiczne

Czy las i efekty zewnętrzne gospodarki leśnej to dobra publiczne i wspólne?

slide3

Las ma różnorodne znaczenia

 • potoczne – obszar zalesiony
 • ekonomika leśnictwa – forma użytkowania ziemi, drzewostany i źródło różnych surowców
 • kategoria prawna – nieruchomości, grunt pokryty roślinnością, grunt pod budynkami i budowlami związany z gospodarką leśną
 • kategoria ekonomiczna – warsztat pracy i miejsce tworzenia dóbr ekonomicznych, rynkowych
 • kategoria biologiczno-ekologiczna – kompleks ekosystemów leśnych
slide4

Las jako ekosystem lądowy – obieg materii, procesy fotosyntezy, konsumpcja organizmów i materii organicznej przez zwierzęta – układ pokarmowy

środowisko abiotyczne producenci

→ konsumenci I rzędu konsumenci II i wyższych rzędów

→ destruenci środowisko abiotyczne

slide5

Świadczenia lasu jako zbiornik retencyjnego

 • korony drzew osłaniają od zbytniego nagrzania przez słońce podłoża, w nocy zapobiegają wypromieniowaniu ciepła
 • las hamuje pęd wiatru
 • wnętrze lasu utrzymuje stosunkowo wysoką wilgotność, stanowiąc przez to naturalną cieplarnię dla wszystkich istot
 • pnie drzew – ich biomasa (obumierające pnie, części roślin) - są wielkim magazynem węgla na naszej planecie
 • las zatrzymuje wodę, zapewniając wilgotności, ale także chroniąc przed powodziami,
 • las reguluje obieg wody w przyrodzie
 • procesy fotosyntezy odnawiają zapasy tlenu w atmosferze, wiążąc dwutlenek węgla z powietrza i łagodząc efekt cieplarniany (szklarniowy)
 • las umożliwia bytowanie wielu gatunkom roślin i zwierząt, chroniąc różnorodność przyrody i jej zasoby genowe
 • las oczyszcza środowisko tłumiąc hałas, zmniejszając siłę wiatru, zatrzymując pyły i gazy
 • lasy stabilizują klimat i kształtują krajobraz, tworzą warunki do wypoczynku, rekreacji, poprawy zdrowia
slide6

Gospodarka leśna - działalność (człowieka i podmiotów) w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów leśnych i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania drewna (ale nie skupu), żywicy, choinek, karpiny, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oaz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

slide7

Zagospodarowanie lasów to:

 • hodowla lasów
 • ochrona lasu
 • pozyskanie i sprzedaż drewna
 • udostępnianie lasu oraz zagospodarowanie turystyczne
 • budowa oraz utrzymanie sieci dróg leśnych
 • zabudowa cieków i potoków
 • zabiegi ograniczające erozję
slide8

Efekty zewnętrzne gospodarki leśnej

1. Efekt zewnętrzny jest obecny jeśli funkcja użyteczności lub funkcja produkcji jednostki A zawiera realne (niekoniecznie pieniężne) zmienne, których wartości zostały ustalone przez inne jednostki (osoby, podmioty, rząd), bez uwzględnienia przez nie wpływu na poziom dobrobytu jednostki A (przebieg tych funkcji nie zależy od danych podmiotów).

2. Efekty zewnętrzne występują wówczas, gdy w gospodarce opartej na zdecentralizowanych procedurach regulacyjno - optymalizacyjnych występują niedostateczne bodźce do tworzenia efektywnych rynków i czynników produkcji, co prowadzi do sytuacji, w której równowaga rynkowa nie spełnia warunków optymalności Pareto.

slide9

Negatywne efekty zewnętrzne są określane mianem strat ekologicznych – definiowane w ekonomii neoklasycznej jako zmniejszone korzyści (poniesione szkody) i utracone korzyści (utracone sposobności) z tytułu użytkowania zasobów i walorów środowiska, co wyrazić można zwłaszcza obniżeniem bieżącego oraz przyszłego dobrobytu społecznego.

slide10

Źródła negatywnych efektów zewnętrznych gospodarki leśnej:

 • niedostosowanie danego rodzaju działalności gospodarczej i jej zakresu do istniejących warunków ekosystemów leśnych
 • nieracjonalne użytkowaniu zasobów naturalnych i innych elementów ekosystemów
 • stosowanie niedoskonałych ekologicznie technik i technologii produkcji
 • nadmierna eksploatacja zasobów leśnych, zwłaszcza drzew
 • składowanie w lesie odpadów produkcyjnych i komunalnych, w ilości przekraczającej pojemność asymilacyjną ekosystemów
slide11

Źródła pozytywnych efektów zewnętrznych gospodarki leśnej:

 • wspieranie procesów życiowych i klimatu
 • dostarczanie energii i surowców (zasobów odnawialnych i nieodnawialnych)
 • pochłanianie ubocznych skutków i produktów działalność społecznej oraz gospodarczej człowieka
 • doznania piękna krajobrazu, odpoczynku oraz kontaktu z przyrodą przez człowieka
slide12

W ujęciu rynkowym dzieli się dobra na wolne i ekonomiczne.

Wolna dobre – dary natury, występują w obfitości, obdarzyła nas nimi natura.

Jeśli ich ilość przekracza potrzeby ludzkie, to ich cena wynosi zero.

Dobra ekonomiczne – są rzadkie, czyli jest ich mało w stosunku do potrzeb. Powstaje konieczność wyboru, które z nich, w jakiej ilości, w jaki sposób i kto możne je pozyskać.

slide13

Własność jako atrybut dobra - daje właścicielowi maksimum uprawnień względem rzeczy, pozwalające właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób – w tym prawo do pobierania pożytków naturalnych.

Przedmiotem własności jest mienie, nieruchomości, część gospodarstwa rolnego, które mogą być własnością osób prawnych lub fizycznych.

W odniesieniu do osób prawnych odróżnia się własność mienia, która należy do podmiotu prawnego oraz własności kapitału, która należy do akcjonariuszy, udziałowców.

slide14

Własność wspólna- tragedia (przekleństwa) wspólnego pastwiska

ElinorOstrom, ekonomistka, która jako jedyna kobieta otrzymała w 2009 roku nagrodę Nobla z ekonomii, podważa założenie o egoistycznej racjonalności każdej jednostki.

Społeczność zarządza dobrem wspólnym, poprzez uznanie norm i zasad, które grupa ustali. W tej współpracy istnieje przestrzeń do efektywnego rozwiązywania konfliktów pojawiających się w ramach grupy.

slide16

Dojrzałą formą dóbr wspólnych są dobra relacyjne – przyjaźń, akceptacja społeczna, sympatia, solidarność, wsparcie emocjonalne, poczucie przynależności.

Nie mają na nie wpływu niedobory materialne, ale społeczne.

slide17

Dobra wspólne obejmuje wszystko, od dziedzictwa wiedzy i kultury, przez spójność ekosystemów, przestrzeń publiczną i tradycje społeczności, niezbędne do życia wspólnie użytkowane lasy, łowiska i uprawy, aż do niezliczonych innych zasobów, jakie moralnie lub prawnie współposiadamy.

Las jako kompleks ekosystemów leśnych, jego usługi (dary) spełniają wszystkie przesłanki traktowania go jako dóbr wspólnych, których istotą jest wspólny, samoorganizowany przez społeczności sposób gospodarowania lasem i jego ochrony.