spory energie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ÚSPORY ENERGIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

ÚSPORY ENERGIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

ÚSPORY ENERGIE. Čím sa zaoberá združenie Za Matku Zem. Klimatické zmeny Slovenská klimatická koalícia Obnoviteľné zdroje energie Úspory energií – energetická efektívnosť Jadrová energia Uhlie (Trebišov, Strážske...) Urán Bratislava – zeleň, zahusťovanie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÚSPORY ENERGIE' - asasia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m sa zaober zdru enie za matku zem
Čím sa zaoberá združenie Za Matku Zem
 • Klimatické zmeny
  • Slovenská klimatická koalícia
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Úspory energií – energetická

efektívnosť

 • Jadrová energia
 • Uhlie (Trebišov, Strážske...)
 • Urán
 • Bratislava – zeleň, zahusťovanie

sídlisk, ochrana pamiatok, doprava (MHD,

cyklodoprava), parky...

pre o mus me za a etri resp efekt vne vyu va energie
Prečo musíme začať šetriť, resp. efektívne využívať energie?
 • Trvalá neudržateľnosť vysokej spotreby
 • Vyčerpateľnosť fosílnych palív
 • Šetrenie financií v domácnosti
 • Efektivita vo výrobe
 • Meniace sa trhové ceny energií
 • Energetická bezpečnosť
 • Ekonomická stabilita
 • Ochrana životného prostredia, prírody
ekologick stopa
Ekologická stopa
 • Ecological footprint – plocha prostredia nutná na zabezpečenie plodín a energií podporujúcich súčasný životný štýl
 • Dnešná populácia ľudí (6,2 mld.) potrebuje na zabezpečenie svojich každodenných potrieb

2-3 Zeme!

ekologick stopa1
Ekologická stopa
 • Ekologická stopa vyjadrená na plochu na jednotlivca:
pre o mus me za a etri
Prečo musíme začať šetriť ?

● Svetové ceny za zemný plyn vzrástli od začiatku

roka 2007 o 60% (životnosť ložísk cca 130 rokov)

● Cena za jeden barel surovej ropy prekročila v roku

2008 hranicu 100 USD. Ekonomická kríza -

pokles, ale predpokladá sa jej ďalší rast

(ložiská cca 40 rokov)

pre o mus me za a etri1
Prečo musíme začať šetriť ?
 • Obmedzené zásoby má aj uhlie (140 r.) a urán (40-60 r.)
 • Svetové ceny za elektrickú energiu vzrástli od začiatku roka 2007 o 66%
 • Analytici - v nadchádzajúcich rokoch bude aj naďalej dochádzať k celkovému zdražovaniu
 • Regulácia cien vládou problém len oddiaľuje, nerieši
 • Slovensko je na 96% energeticky

závislé na Rusku

pre o mus me za a etri slovensko
Prečo musíme začať šetriť ? Slovensko
 • Energetická náročnosť SR je takmer dvojnásobná v porovnaní s priemerom v OECD a štvornásobná v porovnaní s EU-27.
legislat va a spory
Legislatíva a úspory
 • Vládna politika
  • Stratégia energetickej bezpečnosti SR
  • Energetická politika SR
 • Spoločná politika EÚ
  • V rokoch 2008 až 2017 úspory majú predstavovať až 9 % z celkovej konečnej spotreby energie
  • Znížiť spotrebu E o 20% do roku 2020
legislat va e
Legislatíva EÚ
 • „Akčný plán energetickej účinnosti do roku 2020“
  • Cieľ - znížiť spotrebu primárnej energie o 20 %
  • Úspora cca 100 mld. Eur
  • Emisie skleníkových plynov by sa znížili

o 780 mil. ton ročne

legislat va e1
Legislatíva EÚ
 • „Európsky strategický plán pre energetické technológie“
  • Zníženie nákladov na výrobu čistej energie, výrobu elektriny a tepla z nízko uhlíkových zdrojov v elektrárňach na fosílne palivá, podporu inovácií, vedy a výskumu.
  • Výdavky na vedu a výskum v energetike sa majú do roku 2014 zvýšiť o 50 %.
kde v ade m eme u etri
Kde všade môžeme ušetriť?
 • Domácnosti
 • Priemysel / poľnohospodárstvo
 • Doprava
dom cnosti1
Domácnosti
 • Súčasná spotreba tepla na vykurovanie 1 m2 je 2- až 3-krát

vyššia ako v severských krajinách, ktoré sa nachádzajú v

chladnejšom klimatickom pásme

 • Výdavky domácností na bývanie,

vodu, elektriku, plyn a iné palivá

v % v roku 2006 podľa Eurostatu

predstavujú 25,9%

= posledné miesto (EÚ27 = 21,9%)

zatep ovanie
Zatepľovanie

Zateplením domu sa dá ušetriť 30-40% energie

dom cnosti spory
Domácnosti - úspory
 • Zníženie izbovej teploty o 1°C -úspora 6-7% energie potrebnej na vykurovanie
  • Odporúčaná teplota obývacích izieb je 21-22°C
  • V spálni stačí teplota 16-18°C
dom cnosti spory1
Domácnosti - úspory
 • V zime vetrajte nárazovo – okná otvorte dokorán na max. 5 minút, nenechávajte len dlho otvorenú vetračku
 • Hliníková reflexná fólia za radiátorom znižuje straty tepla cez steny
 • Záclona siahajúca po parapetnú dosku ušetrí 25% energie oproti záclone až po zem, okno

úplne bez záclony znamená naopak

spotrebu až o 40% vyššiu

 • Nedostatočne utesnené škáry

okien predstavujú straty energie

vo výške 6-10%

dom cnosti spory2
Domácnosti - úspory
 • Spolu by sme ročne mohli ušetriť 285 – 488 EUR
dom cnosti spory3
Domácnosti - úspory
 • Stand-by režim predstavuje zbytočné výdavky navyše
 • Žiarivky majú oproti bežným žiarovkám životnosť 15x dlhšiu a spotrebu až o 80% nižšiu
 • Kúpeľ v plnej vani stojí 3x viac ako 6-minútové sprchovanie
 • Kvapkajúci kohútik minie mesačne až okolo 170 l vody
 • Chladničku treba odmrazovať – námraza hrubá 1 cm zvyšuje náklady na elektrinu až o 75%
 • Varením bez pokrievky minieme 3x viac

energie ako s ňou

 • Prádlo netreba sušiť v sušičke
pas vne domy
Pasívne domy
 • Znižujú náklady na energie takmer na nulu
 • Nepotrebuje konvenčné vykurovanie ani klimatizáciu

Potreba vykurovania na m2/rok

 • Staršia zástavba – 200 kWh/m2/rok
 • Úsporný dom – 50-70 kWh/m2/rok
 • Pasívny dom – 5-15 kWh/m2/rok
 • Nulový dom – < 5 kWh/m2/rok
priemysel a po nohospod rstvo
Priemysel a poľnohospodárstvo
 • Energeticky náročný priemysel – chemický, petrochemický, železiarsky, oceliarsky, papierenský a celulózny priemysel
 • Priemysel vyrábajúci energeticky

náročné výrobky – najmä staršie

typy výrobkov

 • Výrobky na jedno použitie
 • Poľnohospodárstvo – závlahy, hnojivá, monokultúrne veľkoplošné pestovanie
priemysel cesta k spor m
Priemysel – cesta k úsporám
 • Legislatíva
 • Nové technológie
 • Energetický audit
 • Monitoring
 • Inovácie
 • Kombinovaná výroba elektriny a tepla
 • Efektívna distribúcia energie v podnikoch
 • Potenciál úspor v priemysle = 30%
doprava
Doprava
 • Osobná automobilová doprava
  • Záťaž finančná (palivá, poistenie,

údržba)

  • Záťaž životného prostredia
  • Komplikovanie dopravy v meste
 • Letecká
  • Vysoká palivová náročnosť
  • Znečistenie
doprava alternat vy
Doprava - alternatívy
 • MHD
  • Rieši problematiku prehustenej dopravy v meste
  • Nové autobusy – znižovanie znečistenia v meste
 • Vlaková doprava
  • Environmentálne najvhodnejšia
  • Potenciál úspory pri prenose

cestnej kamiónovej dopravy na

železničnú prepravu

 • Lodná
  • Potenciál úspory pri prenose cestnej kamiónovej dopravy na vysokokapacitnú nákladnú lodnú
doprava potenci l
Doprava - potenciál
 • Modernizácia vozového parku
 • Optimalizácia dopravnej prevádzky
 • Spoplatnenie infraštruktúry
 • Optimalizácia riadenia dopravy a inteligentné dopravné systémy
 • Optimalizácia verejnej dopravy
 • Budovanie a modernizácia

dopravnej infraštruktúry

 • Potenciál na celkových úsporách až 22%
strat gia energetickej bezpe nosti sr
Stratégia energetickej bezpečnosti SR
 • „Vysoká závislosť od nepretržitého prísunu základných surovín, neobnoviteľných zdrojov energie a ich dopravy môže prerásť do ohrozenia nielen ekonomickej prosperity a stability, ale aj bezpečnosti štátu.“
 • „Zvyšuje sa pravdepodobnosť vzniku surovinových a energetických kríz, ktoré môžu viesť až k ozbrojeným konfliktom.“
 • „Nerozvážne a neefektívne vyťažovanie prírodných zdrojov môže viesť k ich vyčerpaniu a nenávratným škodám na životnom prostredí.“
strat gia energetickej bezpe nosti sr1
Stratégia energetickej bezpečnosti SR

Prepočty OECD a EÚ naznačujú, že do roku 2030:

 • globálny dopyt po primárnej energii sa zvýši o 53 % pri 55 % náraste emisií;
 • fosílne palivá budú hlavným zdrojom energie, budú sa podieľať 83 % na krytí rastúceho dopytu po energetických zdrojoch;
 • zvýši sa podiel uhlia na výrobe elektriny;
 • rozvojové štáty sa budú podieľať 70 % na rastúcom dopyte po primárnych zdrojoch energie;
 • 20 triliónov USD bude potrebné investovať do zabezpečenia energetických zdrojov
bari ry v oblasti spor
Bariéry v oblasti úspor
 • Značne obmedzené verejné prostriedky na podporu energetickej efektívnosti na národnej úrovni.
 • Administratívne zložitá schéma

štátneho podporného financovania.

 • Nedostatočný záujem zo strany bánk.
 • Pomalý rozvoj energetických služieb a limitovaný rozsah investícií od spoločností energetických služieb.
 • Nedostatok informovanosti o technológiách.
na z ver seb sr
Na záver – SEB SR
 • Pre podniky, služby a domácnosti - úspora energie

= nižšie náklady na zabezpečenie energetických potrieb, a tým aj zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj kvality života občanov.

 • Energeticky úsporné opatrenia sú založené na vyspelých a environmentálne šetrných technológiách, výrazne prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín, čo predstavuje významný prvok v balíčku opatrení na dosiahnutie cieľov Kjótskeho protokolu.
 • Napriek bariéram vláda počíta s odhadom možných úspor na úrovni 31%.
kde n jdete al ie inform cie spor ch energie
Kde nájdete ďalšie informácie úsporách energie

Za Matku Zem

Radlinského 39, P.O.Box 93

814 99 Bratislava

Tel./fax: 02-52454515

bratislava@zmz.sk

www.zmz.sk

 • http://www.zmz.sk
 • http://www.i-ekis.cz
 • http://www.ekowatt.cz
 • http://www.tzb-info.cz
 • http://www.uspornespotrebice.cz/
 • http://www.ekoskola.sk
 • http://www.e-filip.sk
 • http://www.energie.sk