rekreasyon sulama sistemlerinin projeleme kriterleri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rekreasyon Sulama Sistemlerinin Projeleme Kriterleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rekreasyon Sulama Sistemlerinin Projeleme Kriterleri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Rekreasyon Sulama Sistemlerinin Projeleme Kriterleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 433 Views
 • Uploaded on

Rekreasyon Sulama Sistemlerinin Projeleme Kriterleri. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tel: 282 2931442 / 230. Prof. Dr. A.Halim ORTA. REKREASYON ALANLARINDA UYGUN SULAMA YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ. Rekreasyon Alanlarında ;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Rekreasyon Sulama Sistemlerinin Projeleme Kriterleri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rekreasyon sulama sistemlerinin projeleme kriterleri

Rekreasyon Sulama Sistemlerinin Projeleme Kriterleri

Trakya Üniversitesi

Tekirdağ Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Tel: 282 2931442 / 230

Prof. Dr. A.Halim ORTA

rekreasyon alanlarinda uygun sulama y ntem n n bel rlenmes
REKREASYON ALANLARINDA UYGUN SULAMA YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ

Rekreasyon Alanlarında;

 • Çim, ağaç, ağaççık, yer örtücü bitkiler, çiçekler gibi çok yıllık bitkiler yer almaktadır
 • Çim önemli bir bölümü oluşturur. Tür ve çeşitleri değişebilir
 • Genellikle topoğrafik eğim değişkendir
 • Toprak özellikleri farklılık gösterebilir
slide3

Sulanacak alanların şekli önemli düzeyde

 • farklılık gösterir
 • Estetik görünüm ön plandadır
 • Çoğunlukla kuyulardan ve içme-kullanma
 • suyu şebekelerinden yararlanılır
 • Bu nedenlerle, rekreasyon alanlarında basınçlı
 • sulama yöntemleri uygundur
 • Yağmurlama sulama yöntemi ağırlıktadır
slide4
Yağmurlama ile sulanamayan alanlarda

damla yöntemi uygulanabilir

 • Sulama sistemi sabit ve gömülüdür
slide5

1) Planlama Haritası

KAYNAK ARAŞTIRMASI

 • 1/500 - 1/200 ölçekli
 • Tesviye eğrili
 • Koordinat sistemli
 • Peyzaj planı
 • Sabit noktalar (Röperler)
slide6

Fiziksel unsurlar

 • Su kaynağının yeri
 • Planlamayı etkileyecek diğer bilgiler
slide7

2) Toprak Bilgileri

 • Etkili kök derinliği boyunca bünye sınıfı, tarla kapasitesi, solma noktası, hacim ağırlığı, kullanılabilir su tutma kapasitesi ve elektriksel iletkenlik
 • Toprak derinliğini sınırlayan geçirimsiz tabaka
 • ya da taban suyu düzeyi
 • İnfiltrasyon hızı
 • (İnfiltrasyon hızı değerinin çimle kaplı toprak
 • yüzeyinde arttığı unutulmamalıdır)
slide8

Ölçü göstergesi

Çengelli çubuk

5-10 cm

10-15 cm

Toprak Yüzeyi

15-20 cm

20-25 cm

40 cm

Çift silindir infiltrometre

slide10

3) Bitkiye İlişkin Bilgiler

 • Bitki tür ve çeşitleri
 • Bitki su tüketimleri (PenmanYöntemi)

ET = ETo . kc

kc = 1.20

slide11

N M H T A E E

 • Aylar
slide12

Etkili kök derinlikleri ( Çim Bitkisi için D= 30 cm)

 • Sulamanın başlayacağı nem düzeyi
 • (Çim ve birçok süs bitkisi için Ry = 0.30 - 0.40)
slide13

4) Su Kaynağına İlişkin Bilgiler

 • Cinsi
 • Konumu
 • Debisi
 • Dinamik yüksekliği
 • Sulama suyu kalite sınıfı (ECmax =T2S1)
 • ( Kış yağışlarının 300 mm’ nin altında
 • olduğu ve doğal drenajı bozuk koşullarda
 • su kalitesine dikkat)
slide14

5) İklim Bilgileri

 • Sıcaklık
 • Bağıl nem
 • Rüzgar hızı
 • Yağış
 • Solar radyasyon
 • Güneşlenme süresi
slide15

6) Diğer Bilgiler

 • Günlük sulama süresi, enerji kısıntıları, iş gücünün sürekliliği vb. gibi planlamayı etkileyebilecek diğer bilgiler
slide16

Her sulamada uygulanacak maksimum net sulama suyu miktarı

ÖN PROJELEME FAKTÖRLERİ

dnmax= Her sulamada uygulanacak

maksimum net sulama suyu miktarı, mm

TK = Tarla Kapasitesi, %

SN = Solma Noktası, %

Ry = Kullanılabilir su tutma kapasitesinin

tüketilmesine izin verilen kısmı, %

γt = Toprağın hacim ağırlığı, g/cm3

D = Islatılacak toprak derinliği, cm

ya da

dk = Kullanılabilir su tutma kapasitesi, mm / m

slide17

SAmax = Maksimum sulama aralığı, gün

ETmax = Maksimum bitki su tüketimi, mm/gün

dnmax= Her sulamada uygulanacak maksimum

net sulama suyu miktarı, mm

 • Maksimum sulama aralığı
 • Proje sulama aralığı

SA = Sulama aralığı, gün

slide18

dn = Her sulamada uygulanacak net

sulama suyu miktarı, mm

 • Her sulamada uygulanacak net sulama suyu miktarı
 • Her sulamada uygulanacak toplam sulama suyu miktarı

dt = Her sulamada uygulanacak

toplam sulama suyu miktarı, mm

Ea = Su uygulama randımanı, %

slide19

Ta = Sulama süresi, h

Iy = Yağmurlama hızı, mm/h

 • Sulama süresi
 • Maksimum işletme birimi sayısı

Nmax = Maksimum işletme birimi sayısı

Tg = Günlük sulama süresi, h

 • Minimum işletme birimi sayısı

Nmin = Minimum işletme birimi sayısı

Σq = Alanda kullanılan yağmurlama

başlıklarının debisi, L / s

Q = Su kaynağı debisi, L / s

 • Proje işletme birimi sayısı
rekreasyon alanlar nda kullan lan ya murlama ba l klar nda aranan zellikler
Rekreasyon Alanlarında Kullanılan Yağmurlama Başlıklarında Aranan Özellikler
 • Hem zemin döşenen pop-ups tipi başlıklar tercih edilmelidir
 • Döner veya sprey tipte olabilirler
 • Aynı işletme basıncında başlık debisi ve ıslatma çapı açısından çok geniş sınırlara sahip olmalıdır
 • Islatma açısı kolayca ayarlanabilir olmalıdır
slide21

Islatma çapı belirli oranda ayarlanabilir

 • olmalıdır
 • Önerilen tertip biçiminde Christiansen Eş Su
 • Dağılım Katsayısı % 84’ ün altında olmamalıdır
 • (Cu > 84)
 • Sağlam ve ucuz olmalıdır
slide22

Alçak basınç

Yüksek basınç

Başlığın optimum işletme basınç

sınırlarındaki su dağılım eğrisi

a) Alçak ve yüksek basınç yükünde bozulmuş başlık su dağılım eğrileri

slide24

1)Gerekli bilgilerin derlenmesi

2) Peyzaj planının yapılması

3) Ön projeleme faktörlerinin hesaplanması

TASARIM AŞAMALARI

4) Uygun yağmurlama başlıklarının seçilmesi ve tertiplenmesi

 • Başlık aralığı ıslatma çapının %50-65’ i kadar olmalıdır.

- Rüzgarsız koşullarda %60 – 65

- Rüzgar hızının 1.7 m/s’ ye kadar olduğu

koşullarda %55

- Rüzgar hızının 1.7 – 3.4 m/s arasında olduğu

koşullarda % 50

 • Yağmurlama hızı toprağın su alma hızından büyük olmamalıdır( Iy≤I )
slide25

Sprey 900

 • Yağmurlama hızı aşağıdaki örnek üzerinde incelenecek olursa;

Sprey 1800

Sprinkler 900

Sprinkler 1800

14 m

Sprinkler 3600

9 m

14 m

9 m

14 m

slide26

3600 ıslatma açısı için başlık debisi = q ise;

q = Başlık debisi, m3/h

S1 = Lateral aralığı, m

S2 = Başlık aralığı, m

 • Alan üzerinde eş bir yağmurlama hızı elde edebilmek için;

1800ıslatma açısında başlık debisi = q/ 2,

900 ıslatma açısında ise başlık debisi = q/ 4 olmalıdır

slide27
Örneğin,

3600 ıslatma açısı için;

ho = 3.4 b, q = 1.82 m3/h, D= 28.0 m

S1xS2 = 14x14 m

Olan başlık seçilmişse;

Iy ≤ I kontrolü yapılmalı

slide28
Aynı işletme basıncında 1800 ıslatma açısı için

q = 0.91 m3/h ve 900 ıslatma açısı için q = 0.46 m3/h olmalıdır.

 • Bunun yanında S1x S2 = 9x9 tertip aralıkları söz
 • konusu olduğunda yine aynı işletme basıncında
 • 1800 ıslatma açısı için q = 0.38 m3/h ve
 • 900 ıslatma açısı için q = 0.19 m3/h
 • özelliğinde sprey başlık seçilmelidir.
slide29

5) İşletme birimlerinin oluşturulması.

 • Birimler olanaklar ölçüsünde birbirine yakın
 • alanlarda oluşturulmalıdır
 • Birimlerin debileri olanaklar ölçüsünde
 • birbirine eşit olmalı
 • İşletme birimine su girişi mümkün olduğunca
 • orta noktadan olmalıdır
 • Büyük işletme biriminde looplar oluşturulmalıdır
slide30

3,4 atm

YANLIŞ UYGULAMA

A

3,0 atm

Vana

B

3,3 atm

Vana

3,4 atm

A

3,1 atm

B

3,1 atm

DOĞRU UYGULAMA

slide31

6) Lateral boru hatlarının projelenmesi

 • Lateraller eğimsiz ya da bayır aşağı eğimde döşenmelidir. Zorunlu kalmadıkça bayır yukarı eğimde döşenmemelidir
 • Bir işletme birimindeki başlık basınçları arasındaki farklılık işletme basıncının % 20’sini, başlık debileri arasındaki farklılık ise % 3’ü aşmayacak biçimde lateral boru çapları seçilmelidir
 • Koşullar zorlamadıkça lateral boru çapları 63 mm den daha büyük seçilmemelidir
slide32

7) Ana boru hattı ve pompa biriminin projelenmesi

 • Ana boru hattında ortalama akış hızı 0.5 -2.0 m/s arasında olmalıdır
 • Ana boru hattı ile pompa biriminin yıllık toplam masraflarını minimum kılacak biçimde ana boru çapı ve uygun pompa seçilmelidir
slide33

1) Proje Özeti

2) Proje Raporu

PROJE DOSYASI

3) Planlama Haritası

4) Detay Çizimleri

5) Döşeme Planları

6) Boru Hatlarına İlişkin Profiller

7) Metraj ve Keşif Özetleri

8) Teknik Şartname

slide34
BAŞARININ KOŞULLARI
 • İyi bir planlama ve tasarım
 • İyi aplikasyon
 • İyi işletme
slide35

Bu Amaçlara Ulaşılabilmesi İçin

Birlikte Çalışması Gerekir

PEYZAJ MİMARI

ve

SULAMA MÜHENDİSİNİN

slide37

Rekreasyon Sulama Sistemlerinin Projeleme Kriterleri

Prof. Dr. A.Halim ORTA

Trakya Üniversitesi

Tekirdağ Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Tel: 282 2931442 / 230