anem ve kron k hastaliklardak nem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANEMİ ve KRONİK HASTALIKLARDAKİ ÖNEMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANEMİ ve KRONİK HASTALIKLARDAKİ ÖNEMİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

ANEMİ ve KRONİK HASTALIKLARDAKİ ÖNEMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 292 Views
 • Uploaded on

ANEMİ ve KRONİK HASTALIKLARDAKİ ÖNEMİ. Prof.Dr . Öznur Yıldız A.Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları ABD. Çıkar Çatışması Beyanı. Son üç yıl içinde: Bir ticari kuruluşta çalışma,mal ortaklığı Danışmanlık,danışma kurulu üyeliği,uzman tanıklık Yazarlık,editörlük, moderatörlük ,konuşma ücretleri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANEMİ ve KRONİK HASTALIKLARDAKİ ÖNEMİ' - arthur-diaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anem ve kron k hastaliklardak nem

ANEMİ ve KRONİK HASTALIKLARDAKİ ÖNEMİ

Prof.Dr. Öznur Yıldız

A.Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları ABD.

kar at mas beyan
Çıkar Çatışması Beyanı

Son üç yıl içinde:

 • Bir ticari kuruluşta çalışma,mal ortaklığı
 • Danışmanlık,danışma kurulu üyeliği,uzman tanıklık
 • Yazarlık,editörlük,moderatörlük,konuşma ücretleri
 • Bağışlar (Araştırma-eğitim-cihaz)
 • Kongre,toplantı sponsorluğu,
anem ve kron k hastaliklardak nem1
ANEMİ ve KRONİK HASTALIKLARDAKİ ÖNEMİ
 • KOAH’da anemi sıklığı ve özellikleri
 • Anemi mekanizmaları
 • KOAH’nda aneminin klinik önemi

(mortalite ve morbidite)

 • Egzersiz kapasitesine etkileri
 • Anemiyi düzeltmeye yönelik yaklaşımlar?
anemi
Anemi
 • Kadınlarda;
  • Hematokrit <%36, hemoglobin <12 g/dl
 • Erkeklerde;
  • Hematokrit <%39, hemoglobin <13 g/dl
     • Dünya Sağlık Örgütü, 1968
koah ve anem
KOAH ve ANEMİ
 • KOAH’da anemi sıklığı; kadınlarda %8,2 erkeklerde %12,6
 • Polisitemi sıklığı ise ;%8,4 (>%54)
     • Chambellan A, (ANTADIR Group), Chest, 2005
 • Genel olarak KOAH’da anemi sıklığı %23,1
     • John M, Int J Cardiology, 2006
koah ve anem1
KOAH ve ANEMİ
 • Kronik hastalık anemisi

%70 oranında normokromnormositer

%30 oranında hipokrommikrositer

Serum demir düzeyi azalır

TDBK azalır

Serum transferin ve transferin saturasyonu normal veya azalmıştır

Serum eritropoetin düzeyi artar

Serum ferritini normal veya artmıştır

kronik hastal k anemisi
Kronik hastalık anemisi

Eritrosit ömrünün kısalması

*IL-1 ve TNF-α

Demir metabolizmasındaki regülasyon bozuklukları

*IL-1 ve gama-IFN, demir mobilizasyonu ve kullanımı

Kemik iliğinin eritropoetik yanıtının bozulması

*Eritropoetine cevapta baskılanma var, eritropoetin sentezinde artış

koah ve anem2
KOAH ve ANEMİ
 • Sistemik inflamasyon profili
  • CRP, fibrinojen,IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-8,MCP- α
 • Sitokinler eritrosit ömrünün kısalmasında etklili (IL-1 ve TNF-α)
  • Eritropoetinin fizyolojik yanıtını körleştirmektedir
   • Neositoliz veya selektif hemolize neden olmaktadır
  • Relatif periferik eritropoetin rezistansı ?
slide11

101 İleri KOAH’lı hasta (FEV1:%37)

Anemi sıklığı : %13

IL-6 ve CRP; anemik KOAH’lılarda kontrolden daha fazla (p<0.0001)

CRP; anemiklerde, anemik olmayanlardan daha fazla (p<0.001)

Eritropoetin düzeyi; anemiklerde anemik olmayanlardan daha fazla

IL-1 ve CRP düzeyi ile Hb düzeyi arasında ters bir ilişki

Aneminin kilo kaybı ve kaşeksi ile ilişkisi yok

Anemik KOAH’lılarda

(r: -0.84, p<0.01)

Anemik olmayanlar

koah ve anem3
KOAH ve ANEMİ
 • İnflamasyon dışında başka etkenler??
  • Gözlenen diğer komorbideteler

(Ör: Gİ kanamalar veya Folik asit eksiklikleri gibi..)

  • Malnütrisyon
  • Sigara içimi (Oksidatif stresi artırarak eritrosit sentezini baskılanması)
  • Teofilin (Eritrosit proliferasyonunu azalttığı)
  • Oksijen, KOAH’ın eritropoeze olan olumsuz etkilerini artırarak (eritropoetin etkisini körleştirerek)
slide13

KOAH’lı hastada anemi varlığı kötü prognoz göstergesidir

Dispnenin belirginleşmesi ve egzersiz performansının düşüklüğü ile ilişkilidir

KOAH’lılarda kronik olarak gelişen anemi halsizliğe neden olmakla

beraber, akut olarak gelişen doku oksijenizasyon bozuklukları

prognozu daha kötüleştirmektedir

slide15

1980-1999 , 2524 KOAH’lı hasta, LTOT

Hct; yaş, FEV1/VC, FEV1 ile negatif

BMI ve PaCO2 ile pozitif korelasyon

Hct<%35 ise 3 yıllık survi %24

Hct>%55 ise %70

slide16

Hct, hastaneye yatış oranı ve

hastanede kalış süresi ile

ters ilişkili

Sonuçta;

Hct, mortalite ve morbidite ile

ters ilişkili

slide17

132 424 KOAH’lı hasta, %21 anemi

Anemik hastalar; daha ileri yaş, daha fazla komorbiditeye sahip,

daha fazla sağlık kaynağı kullanımına sahip, artmış mortaliteye sahip

2704 orta ve ileri KOAH’lı hasta , SF-36……… yaşam kalitesinde belirgin bozulma

slide18

683 olgu (656 erkek, 27 kadın) (FEV1: %43)

%17.1 oranında anemi, %5.9 oranında polistemi

Anemik olgularda ; yaş daha ileri, daha fazla komorbidite mevcut

BODE daha artmış, MRC skoru daha yüksek ve 6 DYT mesafesi daha kısa

Hb ve MRC ile 6 DYT mesafesi arasında lineer ilişki

slide20

Egzersiz fizyolojisi

Kaslar

VO2 VCO2

Enerji

Mitokondri

QO2,QCO2

VT,f

Dilatasyon

Akciğerler

Kardiyovasküler

sistem

Yeniden

dolum

SV, HR

Wasserman K, Principles of exercise testing, 1999

anemi ve egzersiz kapasitesi
Anemi ve Egzersiz kapasitesi
 • Anemide egzersiz sırasında dokulara oksijen sunumunda sorun var
  • Oksijen dağılım bozuklukları
   • Kanın oksijen taşıma kapasitesinde azalma
    • Karboksihemoglobin
    • Anemi
   • Kasda kan akımında azalma
    • Kardiyak hast.
    • Periferik vasküler hastalıklar
anemi ve egzersiz kapasitesi1
Anemi ve Egzersiz kapasitesi
 • Kanın oksijen taşıma kapasitesinde azalma

Oksidatif metabolizmanın devamı için oksijenin dağılımı çok önemlidir, anemide anaerobik mekanizmalar daha erken devreye girer ve AT’de azalmaya neden olur

Dokuda kanın arterden vene geçişi sırasında kapiller PO2 anemik olanlarda olmayanlardan daha hızlı azalır

Kandan mitakondriye oksijen difüzyon gradyenti azalır

Sonuçta;

 • Kapiller PO2 azalması VO2 azalma ile sonuçlanır
 • Erken AT gözlenir
anemi ve egzersiz kapasitesi2
Anemi ve Egzersiz kapasitesi
 • Artan iş yükü ile egzersiz dispnesinin geliştiği de gözlenir

Artmış ventilatuvar yanıt daha çok erken gelişen metabolik asidoz ve düşen anaerobik eşiğe bağlıdır

Asidemi ventilatuvar dürtüyü artırarak, dakika ventilasyon yanıtının artmasına neden olur

 • KOAH’da azalan ventilatuvar rezerv, artan ventilatuvar talebi karşılayamaz, aneminin eklenmesi durumunda dispne ve egzersiz kısıtlanması daha da belirginleşir
anemide kpet
Anemide KPET
 • Azalmış Pik VO2
 • Azalmış AT
 • Azalmış oksijen pulse
 • VO2 – İş yükü eğrisi değişir
 • Relatif olarak kalp hızı artabilir (SV:N)
 • HR-VO2 eğrisi dikleşir
slide26

VO2

Normal

Düşük

AT?

Hayır

Evet

AT

Normal

Düşük

Normal

Erken KPH

Obezite

Pulm. hast

ASKH

Yetersiz efor

Kalp hast

Per.vas. hast

PVH

Anemi

Pulm. hast

Kr. met asidoz

Kalp hast

Per. Vas. hast

PVH

Pulm. hast

Kr. met asidoz

Yetersiz efor

2

3

4

5

d k vo 2 ve erken at br n ise
Düşük VO2 ve erken AT;BR N ise

VE/VCO2

Normal

Yüksek

O2 akımı problemi

(Non-pulmoner)

P(A-a)O2-N

P(a-ET)CO2-N

Pulmoner sirkülasyon bozukluğu

VC

Normal

Düşük

Hct

Normal

Düşük

Kalp yet

VD/VT-

P(a-ET)CO2-

P(A-a)O2-N

O2 pulse-

∆VO2/∆WR-

PVH

VD/VT-

P(a-ET)CO2-

P(A-a)O2-

~O2 pulse

∆VO2/∆WR-

Per. Vas.H

Kalp hast

Anemi

(Met. asidoz

Düşük O2 pulse)

9 plot
9-plot
 • Egzersiz kapasitesinin oksijen sunumu düşüklüğüne bağlı gelişmesi
 • Kalp hastalıkları, periferik/pul. vasküler hastalık, anemi, hipoksemi
 • AT, VO2/WR, VCO2/WR, VO2/HR, VE/VCO2

(Panel 2,3,5,6)

slide31

HEMOGLOBİNİ ARTIRMAYA

YÖNELİK

GİRİŞİMLERİN FAYDASI??

slide32

Blood transfusion and lung function in chronically anemic patients with severe chronic obstructive pulmonary disease

Schonhofer, Bernd; Wenzel, Markus; Geibel, Martin; Kohler, Dieter

Critical Care Medicine. 26(11):1824-1828, 1998.

10 anemik KOAH’lı (FEV1: 0.55 L), 10 kontrol (hb<11g/dl)

Eritrosit süspansiyon , 24-36 saat sonra

Dakika ventilasyonunda ve solunum işinde azalma

(9.9 …....8.2 L/dk) (1.03…0.85 WOB/L)

Solunum kaslarındaki yükün azalmasına neden olabilir?

VE azaltılması DHİ azalmasında etkili olabilir ?

slide33

5 anemik KOAH’lı hastada, kan tranfüzyonu sonrası

ventilatörden ayırmanın daha kolay olduğu

Öz: Hb<12 g/dl…başarılı weaning

Retrospektif

Hemodinamik parametreler ?,

Oksijen transportuna yönelik parametreler?

slide34

Eritropoetin sonrası, hb artışı ile oksijen dağılımı iyileşir ve egzersiz kapasitesi iyileşir

Hb deki %69 luk iyileşme, pik VO2 de %33 lük artış

Egzersiz sırasında kaslara O2 transportununun artışını sağlar

slide35

26 Anemik KY, 3 aylık EPO tedavisi

Hb; 11.0…14.3 g/dl,

Pik VO2: 11.0…12.7 ml/dk/kg, egz.süresi:590…657s…p<0.05

Hb %30 artış, Pik VO2 %15 artış

Hb artışa bağlı olarak oksijen dağılımında iyileşme ?

slide36

KOAH,

 • PR, nandrolone decanoate

ND alan hastalarda

Eritropoetin

Hemoglobin

Hematokrit düzeyleri

slide37

Hb düzeylerindeki artış ile hem solunum kas gücü

hem de egzersiz kapasitenin anlamlı ilişkili olduğu

sonu olarak
Sonuç olarak
 • KOAH’da anemi: %8-13
 • Kronik hastalık anemisi (Kr. inflamasyon)
 • Kötü prognoz göstergesidir
 • Yaşam kalitesinin bozulmasında ve egzersiz kapasitesinin kötüleşmesinde etkili
 • Egzersiz kapasitesinde azalma; perifere oksijen sunumundaki azalmaya bağlı olarak gelişir
 • KPET’te azalmış pik VO2, AT ve O2 pulse ile birlikte erken metabolikasidoz gelişimi ve HR-VO2 ilişkisindeki değişiklikler
 • Kan transfüzyonu? Anaboliksteroid ? Eritropoetin ???
sonu olarak1
Sonuç olarak
 • KOAH lı hastada
  • Komorbitelerin varlığı
  • Egzersiz kapasiteni etkilemiş, İş göremezlik sınırına getirmiş ise

Pulmoner rehabilitasyon sonuçları olumsuz yönde etkilenebilecektir