Dane informacyjne 5252797
Download
1 / 62

DANE INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

DANE INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Publicznych w Łasinie ID grupy: 96/77_MP_G2 Opiekun: Małgorzata Strug Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Ten co mieszka w 14 grupie i w 2 okresie. Semestr/rok szkolny: IV 2011/2012. NASZA GRUPA. Anna Arendt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DANE INFORMACYJNE' - arne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dane informacyjne
DANE INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoły: Zespół Szkół Publicznych w Łasinie

 • ID grupy: 96/77_MP_G2

 • Opiekun:Małgorzata Strug

 • Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza

 • Temat projektowy:

  Ten co mieszka w 14 grupie i w 2 okresie.

 • Semestr/rok szkolny: IV 2011/2012


Nasza grupa
NASZA GRUPA

 • Anna Arendt

 • Daria Czarnecka

 • Piotr Domeracki

 • Maja Kelas

 • Karolina Kochanowska

 • Kamil Konowalski

 • Magdalena Kosiarek

 • Patryk Krzemiński

 • Joanna Kurzyńska

 • Piotr Kusz

 • Patrycja Przybylska


Cele projektu
CELE PROJEKTU

 • Cel główny projektu:

 • Kształtowanie umiejętności określania właściwości związków węgla oraz ich powiązanie z zastosowaniem i wpływem na środowisko naturalne

 • Postawy:

 • - prezentowanie własnych poglądów, a także słuchanie

 • i uwzględnianie w dyskusji poglądów innych osób,

 • - przekonanie o możliwości wpływu na stan środowiska.


Cele projektu1
CELE PROJEKTU

 • Wiedza:

 • - poszerzenie wiadomości dotyczących:

 • • budowy atomu węgla,

 • • występowania węgla w przyrodzie,

 • • surowców energetycznych, ich pochodzenia i występowania,

 • • destylacji ropy naftowej i koksowania węgla kamiennego,

 • • sposobów rozpoznawania zagrożeń ekologicznych i przeciwdziałania im,

 • • kluczowej roli węgla dla istnienia życia.


Cele projektu2
CELE PROJEKTU

 • Umiejętności:

 • - kształcenie umiejętności:

 • • dokonywania oceny stanu środowiska i szukania sposobów jego ochrony,

 • • przedstawiania, jakie jest działanie ropy i produktów z niej uzyskanych

 • na środowisko przyrodnicze,

 • • samodzielnego poszukiwania i przekazywania informacji pochodzących

 • z różnych źródeł, organizacji w grupie pracy własnej i innych oraz

 • gospodarowania czasem w racjonalny sposób,

 • • rozwiązywania zadań opartych na obliczaniu zawartości procentowej danej

 • substancji.


Co ju wiemy o w glu
CO JUŻ WIEMY O WĘGLU?

 • W języku polskim, inaczej niż w innych językach, nazwa węgiel

 • oznacza zarówno pierwiastek chemiczny, jak i surowiec

 • mineralny, czyli węgiel brunatny lub kamienny.

 • Pamiętaj!

 • Używając tej nazwy sprecyzuj, który węgiel masz na myśli.


Co ju wiemy o w glu1
CO JUŻ WIEMY O WĘGLU?

 • Węgiel to dziwny pierwiastek.

 • Liczba związków, w których występuje, jest ogromna.

 • Poznano ich dotychczas około 12 milionów, a lista ta

 • stale się powiększa o nowe i bardziej złożone.

 • Symbol pierwiastka węgiel C pochodzi od łacińskiej

 • nazwy carbo(węgiel drzewny).


Co ju wiemy o w glu2
CO JUŻ WIEMY O WĘGLU?

 • węgiel jest niemetalem,

 • występuje w związkach nieorganicznych:

 • z tlenem tworzy tlenki o wzorach CO, CO2

 • tworzy kwas tlenowy – H2CO3,

 • sole kwasu węglowego to węglany,

 • występujące w skałach wapiennych i gipsowych.

 • występuje w związkach organicznych,

 • w stanie wolnym – grafit, diament i fullereny.


Kwas w glowy
KWAS WĘGLOWY

WZÓR SUMARYCZNY

WZÓR STRUKTURALNY

MODEL CZĄSTECZKI

H2CO3


W a ciwo ci i zastosowanie h 2 co 3
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE H2CO3

FIZYCZNE

ciecz

bezbarwny

ZASTOSOWANIE

przemysłspożywczy

medycyna

laboratoriachemiczne

CHEMICZNE

nieorganicznykwastlenowy

bezwonny

nietrwały - łatwoulegarozkładowi

H2CO3  → H2O + CO2 ↑

Kwaswęglowy (IV) wodatlenekwęgla (IV)

+


Woda sodowa
WODA SODOWA

naboje

woda sodowa

syfon

saturator do wody
Budowa atomu w gla

Grupa: 14

Okres: 2

A = 12

Z =6

BUDOWA ATOMU WĘGLAIzotopy w gla
IZOTOPY WĘGLA

 • Węgiel występuje w przyrodzie w postaci trzech izotopów: 12C 13C 14C

 • Zawartość izotopu 14C w materii pochodzenia organicznego ułatwia

 • określenie jej wieku.

Badanie poziomu

radioaktywnego węgla 14C

metodą bezpiecznego datowania


Alotropia w gla
alotropIA węgla

Węgiel jako czysty pierwiastek występuje w przyrodzie pod dwoma

postaciami: diamentu i grafitu.

Odmiany te różnią się budową sieci krystalicznej, czyli sposobem

przestrzennego rozmieszczenia atomów węgla.

Odmienna budowa sieci krystalicznej diamentu i grafitu jest

powodem różnych właściwości fizycznych tych odmian.


Fullereny c 60 c 70
FULLERENY C60, C70

 • W warunkach laboratoryjnych wytworzono

 • serię alotropów zwanych fullerenami C60, C70
Skala twardo ci mohsa
skalA TWARDOŚCI Mohsa

 • Dziesięciostopniowa skala twardości minerałów charakteryzująca odporność na zarysowania materiałów twardszych przez materiały bardziej miękkie.

 • Została stworzona w 1812 roku przez niemieckiego mineraloga Friedricha Mohsa.

 • Najtwardszy jest diament.


Zastosowanie grafitu
Zastosowanie Grafitu

Wykorzystywany do produkcji:

 • naczyń ognioodpornych,

 • smarów,

 • ołówków,

 • farb,

 • elektrod.


Zastosowanie diamentu
Zastosowanie diamentu

 • jako elementy w aparaturze naukowej i medycznej

 • jest stosowany przy produkcji materiałów ściernych,

 • narzędzi tnących i skrawających

 • w jubilerstwie do wyrobu biżuterii – odpowiednio

 • oszlifowane diamenty noszą nazwę brylantów


Zastosowanie fulleren w
Zastosowanie FULLERENów

 • są wykorzystywane w medycynie, m.in. do leczenia

 • AIDS, choroby Parkinsona,

 • w połączeniu z metalami tworzą półprzewodniki i

 • nadprzewodniki.


Surowce energetyczne
SUROWCE ENERGETYCZNE

 • W skorupie ziemskiej możemy znaleźć 0,14% węgla.

 • Występuje on w postaci różnych związków.

 • Jednymi z takich związków węgla są WĘGLE KOPALNE.

 • Powstały one przed milionami lat, gdy powierzchnię ziemi porastały bagniste

 • lasy pełne gigantycznych roślin. Szczątki tych roślin: skrzypów, widłaków,

 • paproci, pni drzew, zalewane wodą i bagnami, przysypywane warstwą skał

 • osadowych, odcięte od dostępu tlenu, poddawane działaniu podwyższonej

 • temperatury i ciśnieniu ulegały przeobrażeniom, twardniejąc i zamieniając

 • się w skałę. W ten sposób powstały pokłady węgla.


Podzia w gli kopalnych
Podział węgli kopalnych

 • Podział ze względu na zawartość pierwiastka węgla:

 • Antracyt – ok. 92-94% pierwiastka węgla (jest to twarda odmiana węgla

 • kopalnego o charakterystycznym połysku ; duża wartość opałowa,

 • bardzo cenny surowiec),

 • Węgiel kamienny – ok. 87% pierwiastka węgla (stosowany głównie jako

 • paliwo),

 • Węgiel brunatny– ok. 70% pierwiastka węgla (stosowany jako paliwo),

 • Torf – ok. 60% pierwiastka węgla (stosowany jako opał, podściółka dla bydła,

 • nawóz, jako materiał izolacyjny w budownictwie, a także w

 • lecznictwie – preparaty prof. Tołpy).

 • Wartość opałowa surowców energetycznych to ilość energii cieplnej otrzymywana podczas

 • spalania określonej ilości paliwa. Wartość ta zależy od zawartości pierwiastka węgla

 • np. dla antracytu wynosi ona 35000 kJ/kg, a torfu 23000kJ/kg.


Pirogenizacja w gla sucha destylacja piroliza
PIROGENIZACJA węgla(Sucha destylacja, PIROLIZA)

 • proces rozkładu węgla, polegający na ogrzewaniu go w temperaturze około 1000ºC,

 • bez dostępu powietrza.

 • W skutek ogrzewania węgla kopalnego powstaje:

 • 1) GAZ ŚWIETLNY (GAZ KOKSOWNICZY)- palny, jest mieszaniną wodoru (H2), tlenku

 • węgla (CO), azotu (N2), amoniaku (NH3),

 • gazowych związków organicznych, siarkowodoru

 • (H2S) - stosowany do otrzymywania amoniaku,

 • w hutnictwie i w elektrociepłow­niach jako opał.

 • 2) WODA POGAZOWA - to także mieszanina: wody, amoniaku (NH3) oraz soli amonowych

 • i innych związków organicznych.

 • 3) KOKS– to stały, porowaty, czarny produkt termicznego rozkładu węgla kamiennego,

 • zawiera ok. 90% pierwiastka węgla - więcej niż węgiel kopalny i dlatego stosuje się

 • go jako opał; jest bardziej ekologiczny, gdyż zawiera znacznie mniej siarki.

 • 4) SMOŁA POGAZOWA (WĘGLOWA)– to czarna, mazista ciecz o intensywnym zapachu;

 • jest mieszaniną wielu związków organicznych.


Produkty otrzymywane ze zwi zk w pochodz cych z przerobu w gla kamiennego
Produkty otrzymywane ze związków pochodzących z przerobu węgla kamiennego

 • Węgiel kamienny oprócz stosowania go jako źródła energii, ma bardzo duże znaczenie jako surowiec do otrzymywania wielu cennych substancji, z których z kolei korzysta się dalej w przemyśle chemicznym.


Surowce energetyczne1
SUROWCE ENERGETYCZNE węgla kamiennego

 • ROPA NAFTOWA (dawniej olej skalny) – to kolejne po węglach

 • kopalnych bogactwo naturalne skorupy ziemskiej; jest to ciekła

 • kopalina złożona z kilku tysięcy węglowodorów gazowych, ciekłych

 • i stałych wzajemnie w sobie rozpuszczonych.

 • Ropa naftowa tworzyła się w odległych epokach geologicznych,

 • na skutek rozkładu szczątków roślinnych i zwierzęcych.

 • Występuje ona w przyrodzie na głębokości rzędu kilku kilometrów

 • w postaci złóż, zarówno na obszarze lądów, jak i mórz.

 • W Polsce główne pokłady ropy naftowej znajdują się w okolicach

 • Sanoka, Jasła, Krosna, Gorlic i na Pojezierzu Pomorskim.


Ropa naftowa w wiecie
Ropa naftowa w świecie węgla kamiennego

 • Wyodrębnianiem związków węgla zawartych w gazie ziemnym i ropie

 • naftowej oraz ich przeróbką zajmuje się przemysł petrochemiczny

 • (petra z gr. skała, ropa naftowa dawniej olej skalny).


Jakie s w a ciwo ci i sk ad ropy naftowej
Jakie są właściwości i skład węgla kamiennegoropy naftowej ?

Skład ropy zależy od miejsca wydobycia, głębokości i wieku złoża.

Ropa jest cieczą o charakterystycznym zapachu, może być żółta,

brązowa lub czarna.

Do cech wspólnych wszystkich gatunków ropy należą: palność,

znikoma rozpuszczalność w wodzie i gęstość mniejsza od gęstości

wody (w granicach od 0,79 do 0,95 g/cm3 – ropa „pływa” po wodzie).


Przetw rstwo ropy naftowej
Przetwórstwo ropy naftowej węgla kamiennego

 • W celu uzyskania z ropy poszczególnych surowców, cennych dla

 • przemysłu chemicznego, poddaje się ją wielu kolejnym procesom.

 • Wstępne operacje przeprowadza się w rafineriach.

 • Największe polskie rafinerie są w Płocku i Gdańsku.


Przetw rstwo ropy naftowej1
Przetwórstwo ropy naftowej węgla kamiennego

Pierwszym etapem rozdzielania jest destylacja (destylacja

frakcyjna), którą w skali przemysłowej prowadzi się w wieży

o wysokości kilkudziesięciu metrów (kolumny destylacyjne).

Jest to metoda oczyszczania i rozdzielania na składniki ciekłej

mieszaniny, wykorzystująca różnice w temperaturach wrzenia.


G wne produkty frakcje destylacji ropy naftowej
Główne produkty (frakcje) węgla kamiennegodestylacji ropy naftowej

 • Benzyna, czyli mieszanina węglowodorów

 • o temperaturach wrzenia 40ºC - 180ºC.

 • Nafta, czyli mieszanina węglowodorów

 • o temperaturach wrzenia 180ºC - 280ºC.

 • Olej napędowy, czyli mieszanina węglowodorów

 • o temp. wrzenia 280ºC - 350ºC.

 • Mazut, czyli mieszanina węglowodorów

 • o temperaturach wrzenia ponad 350ºC.


G wne produkty frakcje destylacji ropy naftowej1
Główne produkty (frakcje) węgla kamiennegodestylacji ropy naftowej

 • Każdy z tych produktów rozdziela się dalej lub poddaje

 • różnorodnym przemianom chemicznym.

 • Końcowym wynikiem tych procesów są między innymi

 • różne rodzaje benzyn do silników samochodowych

 • i lotniczych, olej napędowy do silników Diesla, olej

 • opałowy do ogrzewania budynków, rozmaite smary

 • (m.in. wazelina), oleje smarujące (do silników spalinowych

 • i przekładni), parafina (do wyrobu świec) i asfalt

 • (stanowiący nielotną pozostałość po destylacji ropy).


Produkty destylacji ropy naftowej
Produkty destylacji ropy naftowej węgla kamiennego

 • Ropa naftowa i produkty jej destylacji są substancjami

 • palnymi. Płonącej ropy naftowej, benzyny i nafty nie

 • można gasić za pomocą wody, gdyż, jako lżejsze od

 • niej, wypływają na powierzchnię i palą się dalej.


Skutki wycieku ropy
Skutki wycieku ropy węgla kamiennego


Ignacy ukasiewicz
Ignacy Łukasiewicz węgla kamiennego

Aptekarz i polski wynalazca,

twórca przemysłu naftowego.

W 1852 roku jako pierwszy

Przeprowadził destylację ropy

naftowej i wydzielił z niej naftę.

Rok później skonstruował pierwszą

na świecie lampę naftową, którą zastosowano

do oświetleni szpitala we Lwowie.


Surowce energetyczne2
SUROWCE węgla kamiennegoENERGETYCzne

Gaz ziemny – jest gazową mieszaniną jednorodną lekkich

węglowodorów, głównie związku zwanego metanem.

Gaz ziemny towarzyszy najczęściej złożom ropy

naftowej, jego pochodzenie jest takie samo jak ropy.

 • Stosowany jest głównie jako paliwo w przemyśle,

 • kuchenkach domowych i palnikach laboratoryjnych.

 • Pali się mało świecącym, niebieskawym płomieniem.


Produkty otrzymywane ze zwi zk w pochodz cych z przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego
Produkty otrzymywane ze związków pochodzących z przerobu ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

 • Ropa naftowa i gaz ziemny, podobnie jak węgiel kamienny, oprócz stosowania ich jako źródeł energii, mają bardzo duże znaczenie w przemyśle chemicznym. Otrzymuje się z nich wiele rozmaitych substancji, będących ważnymi półproduktami w wielu gałęziach tego przemysłu.


W giel w organizmach ywych
WĘGIEL W ORGANIZMACH ŻYWYCH

Ogrzewanie kartki

z napisem wykonanym

sokiem z cytryny

oraz mlekiem

Wiele związków węgla występuje

w organizmach żywych: roślinnych,

zwierzęcych i w ciele ludzkim.

Organizmy żywe składają się przede

wszystkim z wody i związków

organicznych.

Silnie ogrzewając w płomieniu palnika

probówki zawierające kaszę, ryż

obserwujemy, że wszystkie

substancje uległy zwęgleniu.

Cechą charakterystyczną związków

organicznych jest to, że w ich skład

zawsze wchodzi węgiel.


Zwi zki w gla z wodorem
związki węgla z wodorem

 • Związki węgla i wodoru to węglowodory.


Dane informacyjne 5252797

 • odbarwiają wodę bromową i roztwór

 • manganianu (VII) potasu

 • przyłączają wodór i fluorowce w reakcji

 • przyłączenia


Metan
Metan

 • jest najprostszym przedstawicielem węglowodorów,

 • jest głównym składnikiem gazu ziemnego (80-90%),

 • towarzyszy pokładom ropy naftowej i węgla kamiennego (gaz kopalniany),

 • nazywany również gazem błotnym (wydobywa się w postaci banieczek

 • na powierzchnię mokradeł, bagien – palące się „błędne ogniki”),

 • główny składnik biogazu.

 • Budowa cząsteczki metanu;

 • wzór sumaryczny CH4

 • model cząsteczki

 • wzór strukturalny


Metan1

fizyczne

Metan

chemiczne

bezwonny

palny

nietoksyczny

tworzy mieszaniny wybuchowe z tlenem i powietrzem

mało aktywny chemicznie (nie odbarwia roztworu nadmanganianu potasu i wody bromowej)

ulega reakcji spalania: całkowitego i niecałkowitego

gaz - bezbarwny

lżejszy od powietrza

bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie -

gęstość q= 0,665 g/dm3


Przebieg reakcji spalania metanu w zale no ci od ilo ci reaguj cego tlenu
Przebieg reakcji spalania metanu w zależności od ilości reagującego tlenu

 • SPALANIE CAŁKOWITE – nieograniczony dostęp tlenu


Przebieg reakcji spalania metanu w zale no ci od ilo ci reaguj cego tlenu1
Przebieg reakcji spalania metanu w zależności od ilości reagującego tlenu

 • SPALANIE NIECAŁKOWITE – ograniczony dostęp tlenu


Obliczanie zawarto ci procentowej masowy w gla
Obliczanie zawartości procentowej (% masowy) węgla

w metanie

w propanie

C3H8

mC3H8=3mC+8mH=36u+8u=44u

44u – 100%

36u – x

x=82%

CH4

mCH4=mC+4mH=12u+4u=16u

16u – 100%

12u – x

x=75%


Alkany
ALKANY

Węglowodory nasycone, o wzorze ogólnym CnH2n+2,

których cząsteczki zawierają wyłącznie wiązania

pojedyncze między atomami węgla.

 • Szereg homologiczny alkanów

  CH4 (metan), C2H6 (etan), C3H8 (propan),

  C4H10 (butan), C5H12 (pentan), C6H14 (heksan),

  C7H16 (heptan), C8H18 (oktan), C9H20 (nonan),

  C10H22 (dekan) …


Przyk ady alkan w
Przykłady alkanów


Wielko cz steczek w glowodor w a ich stan skupienia
Wielkość cząsteczek węglowodorów a ich stan skupienia

 • GAZY

 • CIECZE

 • CIAŁA

 • STAŁE


Alkeny
ALKENY

 • są to węglowodory nienasycone w których występuje

 • jedno podwójne wiązanie między atomami węgla.

 • Wzór ogólny alkanów CnH2n

 • Szereg homologiczny alkenów

 • C2H4(eten), C3H6(propen), C4H8 (buten),

 • C5H10(penten), C6H12 (heksen), C7H14(hepten),

 • C8H16 (okten), C9H18(nonen), C10H20(deken) …
Alkiny
ALKINY

 • są to węglowodory nienasycone w których występuje

 • jedno potrójne wiązanie między atomami węgla.

 • Wzór odólny alkinów: CnH2n-2

 • Szereg homologiczny alkinów

 • C2H2 (etyn), C3H4 (propyn), C4H6 (butyn),

 • C5H8 (pentyn), C6H10 (heksyn), C7H12 (heptyn),

 • C8H14 (oktyn), C9H16 (nonyn), C10H18 (dekyn) …
Zastosowania wa niejszych tworzyw polimeryzacyjnych
ZasTOSOWANIA WAŻNIEJSZYCHTWORZYW POLIMERYZACYJNYCH


Dane informacyjne 5252797


Bibliografia
BIBLIOGRAFIA

 • Podręcznik dla gimnazjum - Chemia 3, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

 • Podręcznik dla gimnazjum – Chemia organiczna , Wydawnictwo Zofii Dobkowskiej Żak

 • Podręcznik. Część III „Chemia dla gimnazjalistów” Oficyna Edukacyjna K. Pazdro

  • Podręcznik dla gimnazjum - Chemia Nowej Ery 3, Wydawnictwo Nowa Era

 • Podręcznik dla gimnazjum - Ciekawa chemia część 3, Wydawnictwo Szkolne

  i Pedagogiczne Spółka Aukcyjna

  • Podręcznik dla gimnazjum – Chemia i my, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

   Spółka Aukcyjna

  • Dwumiesięcznik dla nauczycieli chemii „Chemia w szkole”

  • http://www.wsipnet.pl

  • http://chemia-gimnazjum.republika.pl

  • http://www.chemia.dami.pl