hodnocen stn prezentace n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hodnocení ústní prezentace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Hodnocení ústní prezentace - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Hodnocení ústní prezentace. Mgr. Petra Janečková šk. r. 2007/2008 janeckova@fame.utb.cz. 1. Verbální složka. obsah : struktura, rozčlenění, jasný začátek i konec (mít připravenu poslední větu) navázat na znalosti posluchačů a zároveň říct něco nového

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hodnocení ústní prezentace' - arnaud


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hodnocen stn prezentace

Hodnocení ústní prezentace

Mgr. Petra Janečková

šk. r. 2007/2008

janeckova@fame.utb.cz

1 verb ln slo ka
1. Verbální složka
 • obsah:

struktura, rozčlenění, jasný začátek i konec (mít připravenu poslední větu)

navázat na znalosti posluchačů a zároveň říct něco nového

zřetelný cíla téma sdělení, čeho mělo projevem být dosaženo

 • věty:

krátké, gramaticky správné

při tečce klesnutí hlasem a krátká přestávka

 • slovní vata = nadbytečné vycpávkové slova nebo zvuky

(př. vlastně, ééé)

 • plynulost výkladu:

doplněná vhodnými přestávkami

 • živost výkladu:

zaujmout posluchače (živé příklady, racionální argumentace) zapojit otázkou posluchače do diskuze (řečnickou či skutečnou) vyvrcholení v závěru

 • přiměřená artikulace
2 nonverb ln slo ka
2. Nonverbální složka

3. Paraverbální složka

 • přiměřená gesta, výraz tváře, postoj
 • intonace:

přesvědčující, sugestivní, ne monotónní, ale i podbarvená citově

občas důrazy přízvuk v češtině je na první slabice, příp. na předložce

 • plynulost výkladu:

vhodné přestávky

 • přiměřené tempo a hlasitost řeči
 • sledování reakcí publika a reagování na ně (př. zesílením hlasu při rušení)
 • i věty čteného textu říkat s pohledem do publika (nejprve si je v duchu „přečtu")
 • přesvědčivost

4. Kontakt s publikem

slide4
5. Názorné pomůcky

(příklady, grafy, tabulky, schémata apod.)

 • přehlednost, jednoduchost, jednoznačnost, event. čitelnost
 • usnadnění sdělnosti prezentace
 • využití pro argumentaci

6. Dodržení času

7. Diskuze / zodpovězení dotazů

 • pokusit se zodpovědět všechny dotazy jasně a přesvědčivě
 • upřímnost řečníka i v případech, kdy se mýlil či odpověď nezná
 • dotazy nebagatelizovat, zbytečně nezaujímat obrannou pozici

8. Celkový dojem

z sady pro p sp vek k diskuzi

Zásady pro příspěvek k diskuzi

Mgr. Petra Janečková

šk. r. 2007/2008

janeckova@fame.utb.cz

slide6
1. ujasni si, co chceš říct
 • něco nového, další informaci
 • přidat se k řečenému názoru
 • navázat na řečené
 • podpořit další diskuzi
 • provokovat
 • ukázat, že řečenému rozumíš
 • přesvědčit druhé
 • vyplnit prázdné mlčení
 • vypadat aktivně, aby se neřeklo
slide7
2. řekni to po promyšlení si osnovy příspěvku
 • zformuluj příspěvek, aby měl „hlavu a patu"
 • buď jasný, stručný, zajímavý
 • mluv nahlas
 • uveď příklad (zaujme city) i věcná či vědecká fakta a argumenty (zaujme rozum)
 • na konci věty klesni hlasem a udělej krátkou přestávku
 • nepoužívej vycpávková slova
 • při delším příspěvku na konci shrň vše podstatné
 • měj připravenou poslední větu
slide8
včas přestaň hovořit
 • nemluv zbytečně
 • neprotahuj příspěvek, pokud zaznělo vše podstatné
 • hlavní argument nerozmělňuj vedlejšími odbočkami
 • ukončí příspěvek klesnutím hlasu, aby byl konec zřejmý
 • poslední větu nech doznít a dál už nic nedodávej