DVEŘE - PowerPoint PPT Presentation

dve e n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DVEŘE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 57
DVEŘE
249 Views
Download Presentation
zinna
Download Presentation

DVEŘE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DVEŘE Pozemní stavitelství III E - learning prezentace CZ 04.01.3/3.2.15.2/0326

 2. Dveře- názvosloví • DVEŘNÍ OTVOR • OSTĚNÍ… • NADPRAŽÍ, PRÁH, PŘEKLAD,NADSVĚTLÍK,ZÁRUBEŇ • DVEŘNÍ KŘÍDLO • DVEŘNÍ RÁM, VÝPLŇ, VLYS, KŘÍDLA HLADKÉ, RÁMOVÉ, LAŤOVÉ, CELOSKLENĚNÉ, • DVEŘE OTVÍRAVÉ, OTOČNÉ, POSUVNÉ, • Vzdušné clony • KOVÁNÍ, KLIKA, ZÁMEK, ZÁVĚS, PETLICE, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, ZÁMKY, ELEKTRICKÉ .

 3. Dveře • Dveře jsou určeny pro uzavření některého z prostor vymezených stěnami. V našem případě se jedná o vchodové dveře, nebo dveře v zádveří vstupů. Každé takové dveře mají zárubeň a jedno nebo více křídel. Zárubeň slouží k upevnění dveří do konstrukce stěn a zůstává pevná.Otvírají se pouze křídla. Zárubně se podle zpracování dřeva se dělí na : • Zárubně tesařské – nehoblované, které se následně opatří dřevěným obkladem. • Zárubně truhlářské hoblované typu fošnové, rámové, obloukové. • Zárubně plastové a kovové jsou popsány zvlášť v příslušné části řemesla

 4. Otvírání dveří • Otvírání dveří se rozděluje podle toho na které straně jsou umístěny závěsy (na pravé nebo levé). • Dveře vstupní můžeme otvírat ven nebo dovnitř. U obytných budov se dveře převážně otvírají dovnitř, u veřejných budov se otvírání řídí požadavkem bezpečnosti na hladký únik do volného prostoru. • Dveře můžeme mít také posuvné a karuselové, automatické • Vnější dveře bývají z dřeva borového, modřínového nebo dubového. • Domovní dveře by měly být řešeny podle fasády, jako důstojný vstup do budovy. • Proto je vhodné aby vstupní dveře nebyly užší než 1,4m a jejich výška nebyla menší než 2,4m.

 5. Vnitřní otvíravé dveře VYPINAČ POKUD JSOU VIDITELNÉ NA LEVÉ STRANĚ ZÁVĚSY LEVÉ DVEŘE

 6. Funkce dveří • Dveře jsou hlavním vstupním článkem interiéru. • Zabraňují nežádoucí komunikaci mezi místnostmi. • Brání nežádoucímu proudění vzduchu,par i kouře. • Izolují sousední prostory od pronikání hluku a tepla. • Slouží pro spolehlivé uzavření a ochranu vnitřního prostoru. • Konstrukce dveří vychází z potřeb a z funkcí jednotlivých částí stavby. Křídla dveří se obvykle vyrábí ze dřevěných, plastových a kovových prvků. • Zárubně bývají kovové, dřevěné nebo plastové • Kování dveří zahrnuje závěsy, zámky a kliky v provedení normální, nebo bezpečnostní.

 7. TESAŘSKÉ SPOJE • ČEPOVÁNÍ • PLÁTOVÁNÍ • KAMPOVÁNÍ

 8. TESAŘ 1 čepy a přeplátování

 9. TESAŘ 2 - čepování

 10. TESAŘ 3 - čep a drážka

 11. TRUHLÁŘ 1

 12. TRUHLÁŘ 2

 13. TRUHLÁŘ 3

 14. Laťové dveře

 15. Laťové dveře

 16. Kotvení stěny

 17. Konstrukce rámových dveří • Zárubeň • Klika • Nadpraží • Spodní část rámu

 18. Konstrukce rámových dveří poutec výplň zárubeň

 19. Konstrukce rámových dveřípůdorys Dveřní křídlo Deštění (obklad)

 20. Tradiční konstrukce rámových dveří

 21. Konstrukce plných dveří

 22. Dveřní výplně

 23. Jednokřídlové prosklené dveře

 24. Prosklené stěny s plnými dveřmi Uvedené stěny je vhodné vždy řešit jako jednu komplexní dodávku.

 25. Nadsvětlíky se vstupními stěnami a plnými dveřmi Uvedené stěny je vhodné vždy řešit jako jednu komplexní dodávku.

 26. Zárubně obložkové

 27. Obložková zárubeň a křídlo dveří

 28. Modernizace plechové zárubně pomocí obložkové zárubně DVEŘNÍ KŘÍDLO PLECHOVÁ Z, PANEL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

 29. Závěsy

 30. Závěsy skryté ve dveřích ZÁVĚS čep

 31. Těsnění u podlahy

 32. Těsnění dveřních křídel

 33. Ochranné lišty dveří

 34. Zámky, štítky a kliky

 35. Posuvné dveře • Posuvné dveře jsou druhé nejčastěji používané dveře. Posouváním dveřních křídel šetříme prostor, dveře zajíždějí do připravené mezery ve stěně nebo do prostoru před stěnu. • Dveře jsou zavěšeny nebo se pohybují po kolejničkách ve spodní části. Posouvání je vhodné pro různé atomatické systémy. • Utěsnění a údržba dveří bývá složitější.

 36. Posuvné dveře

 37. Varianty posuvných dveří

 38. Závěs posuvných dveří

 39. Posuvné dveře

 40. Posuvné dveře

 41. Chodba s posuvnými dveřmi je prostornější Posuvné otvírání dveří nebrání komunikaci v chodbách úřadů a továren. Zasklené stěny lépe vyhovují při orientaci ve složitém prostoru . Osvětlení a čidla nad dveřmi slouží k rychlému přečtení struktury místností. Bezbariérová komunikace je nutností pro bezpečný provoz zařízení

 42. Skládací dveře • Skládací dveře používáme v případě potřeby krátkodobého rozšíření dvou sousedních místností. Proto jsou zde téměř vyloučeny prahy a těsnění se zajišťuje kartáčky ve spodní části křídel. • Tyto dveře souvisí s interiérem místností, proto je vhodné volit jejich vzhled podle jeho vybavení.

 43. Skládací dveře

 44. Skládané balkónové dveře na terasu • Historická budova s plastovými okny • Bezbariérový vstup • Skládací dveře

 45. Práh u balkónových dveří je problémem.

 46. Vstupní dveře • Při vstupu do objektu je první pohled na vstupní část nejdůležitější. • Prezentace zařízení musí být úplná. • Nesmí chybět zádveří pro izolaci vnitřních prostor od šíření hluku a úniku tepla, nesmí chybět čistící zóny, způsoby otvírání musí být čitelné, osvětlení nevtíravé a bezpečnost nechtěného proniknutí do vnitřního prostoru na odpovídající úrovni.

 47. Vstupní dveře Kombinace dřevěných dvoukřídlových s posuvnými celoskleněnými dveřmi.

 48. Vstupní dveře do vytápěného prostoru vždy se zádveřím • Zádveří nebývá vytápěno proto je nutno izolovat stěny i vnitřní křídla. • Zádveří může vytvářet i vzduchová clona. • V zádveří je vhodné začínat s čistící zónou a s bezbariérovým prostředím.

 49. Bezbariérový vstup do ateliéru složený z dřevěných zárubní a skleněných křídel. Celoskleněná stěny s dveřmi může spojovat a dotvářet interiér rozdělených místností