Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sesi u n e de formare Ziua a 2 -a A 4-a sesi une PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sesi u n e de formare Ziua a 2 -a A 4-a sesi une

Sesi u n e de formare Ziua a 2 -a A 4-a sesi une

209 Views Download Presentation
Download Presentation

Sesi u n e de formare Ziua a 2 -a A 4-a sesi une

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sesiune de formare Ziua a 2-a A 4-a sesiune Mr. Tibor Bors Borbély-Pecze

  2. Conținut • Relația dintre agențiile de stat și cele private din Ungaria este în schimbare • Cooperare și coordonare între agențiile de stat (PES) și private (PRES) la nivel național, regional și local.

  3. Spațiu de mișcare posibil pentru agențiile private din Ungaria • Schimbările din 1989-90 • Primul act normativ privind societățile comerciale (legea VI din 1988 modificată de legea CXLIV din 1997 și de cea intrată în vigoare la 1 iulie 2006 • Legea ÁFSZ (ANOFM) (din 1991. IV.) • Noul Cod al Muncii (1992) (cuprinde și bugetarii) • Anii 90: activitățile agențiilor private de recrutare și plasament (Codul Muncii) • Agențiile de muncă temporară • 2000: servicii legate de ocupare a forței de muncă (de ex. Job Club, consiliere etc.) • Acreditarea sistemului privat de educație a adulților (2001) • Acreditarea sistemului destinat organizațiilor ce se ocupă de cei cu dizabilități(2005)

  4. Elementele sistemului public de ocupare a forței de muncă din Ungaria • Biroul național de ocupare a forței de muncă și pentru afaceri sociale (NESO): sarcina primordială a acestei agenții este de a superviza din punct de vedere profesional și de a coordona serviciile furnizate și administrarea piața forței de muncă. • Centrele județene de muncă (LC): cele 20 de centre promovează operarea eficientă a segmentului pieței forței de muncă din cadrul competenței lor teritoriale și gestionează sistemul de furnizare a serviciilor de ocupare a forței de muncă. • Agențiile de muncă (LOs): aceste agenții orășenești (numărul lor total fiind sub 170) funcționează ca parte a centrelor județene, și furnizează servicii pentru clienți, respectiv îndeplinesc sarcini administrative (oficiale), precum și servicii de competență locală. • Centrele regionale de dezvoltare și perfecționare: aceste entități oferă programe de perfecționare și activități conexe relevante pentru piața forței de muncă.

  5. Agențiile private din Ungaria

  6. Agențiile de muncă temporară din Ungaria

  7. Agențiile private și AFSZ în cifre • În 2008 funcționau 799 de agenții private autorizate în Ungaria • Aceste agenții aveau 723.363 de clienți înregistrați (căutători de loc de muncă) • dintre aceștia 57% aveau un loc de muncă • 43% erau fără loc de muncă • În 2007 796 de agenții de muncă temporară au primit autorizație • închiriere: 129.477 de cazuri • Domenii principale: • Minerit • Industria prelucrătoare • Construcții • din care • 10.536 muncitori calificați • 45.479 muncitori necalificați • NOTĂ: Din 2001 activitateaagențiilor de muncă temporară și a celor private este reglementată separat.

  8. Cota de piață: agenții de stat și private (PES și PRES)

  9. Lucru în grupuri • Imaginați-vă că lucrați la nivelul național/ regional/ local al agenției de stat a ocupării forței de muncă. O agenție privată de recrutare își manifestă interesul de a lucra cu dumneavoastră. Cum gestionați această chestiune? Și cum elaborați un contract.. • Prezentați un contract între agenția de stat și una privată avțnd în vedere următoarele: • Competiție sau cooperare? • Mecanismele cooperării dintre cele două agenții • Sarcinile agenției de stat și cele ale celei private (de ex. organizarea burselor locurilor de muncă, recrutare, îndrumarea căutătorilor de loc de muncă de la o agenție la cealaltă etc.) • O pagină de internet comună, gestionarea în comun a posturilor vacante … activități comune • Unmembru al grupului va raporta în plen cele discutate în grup.