Otoczenie systemu produkcyjnego
Download
1 / 17

Otoczenie systemu produkcyjnego - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Otoczenie systemu produkcyjnego. Przygotowała: Marta Gruszyk. Funkcjonowanie systemu produkcyjnego ściśle zależne jest od dwustopniowego otoczenia systemowego. Ogólny schemat otoczenia systemu produkcyjnego. Skład otoczenia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Otoczenie systemu produkcyjnego' - armen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Otoczenie systemu produkcyjnego

Otoczenie systemu produkcyjnego

Przygotowała: Marta Gruszyk

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)


Og lny schemat otoczenia systemu produkcyjnego

Funkcjonowanie systemu produkcyjnego ściśle zależne jest od dwustopniowego otoczenia systemowego.

Ogólny schemat otoczenia systemu produkcyjnego

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)


Sk ad otoczenia
Skład otoczenia jest od dwustopniowego otoczenia systemowego.

System produkcyjny funkcjonuje w określonym otoczeniu, które ma wpływ na jego funkcjonowanie, a jednocześnie system ten wpływa na charakter otoczenia.

W skład otoczenia bliższego – pierwszego stopnia – wchodzi wnętrze zakładu przemysłowego, w ramach którego dany system funkcjonuje.

Otoczeniem dalszym – stopnia drugiego – nazywamy otoczenie owego zakładu, którym z reguły jest gospodarka kraju lub regionu.

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)


Funkcjonowanie procesu produkcyjnego w dwustopniowym otoczeniu
Funkcjonowanie procesu produkcyjnego w dwustopniowym otoczeniu

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)


Otoczenie systemu produkcyjnego
Czynniki, mające istotny wpływ na organizację systemu produkcyjnego w zakładzie oraz wyniki jego eksploatacji:

Otoczenie bliższe:

 • Struktura zarządzania firmą

 • Zatrudniony personel wykonawczy i zarządzający

 • Prowadzone prace badawcze i rozwojowe

 • Posiadany poziom techniki dla wykonywania operacji

 • Posiadany poziom techniki dla

 • Organizacja zbytu i innej działalności handlowej

 • Wykorzystywane środki marketingu

 • Organizacja zaopatrzenia i gospodarki materiałowej

 • Posiadane środki finansowe firmy oraz szybkość ich rotacji

 • Służby ekonomiczne i księgowe

 • Metody i formy zarządzania systemami produkcyjnymi

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)


Otoczenie systemu produkcyjnego
Czynniki, mające istotny wpływ na organizację systemu produkcyjnego w zakładzie oraz wyniki jego eksploatacji:

Otoczenie dalsze:

 • Poziom techniki, dystrybucji i obsługi serwisowej

 • Poziom nowoczesności i jakości oraz cena maszyn i urządzeń produkcyjnych

 • Poziom nowoczesności środków przetwarzania i przekazywania informacji

 • System bankowy i jego funkcjonowanie

 • Możliwości produkcyjne dostawców

 • Poziom i możliwości konkurencji

 • Kondycja ekonomiczna kraju

 • Regulacje państwowe dotyczące gospodarki i ekonomiki

 • Środowisko społeczno-polityczne

 • Środowisko naturalne

 • Metody i formy zarządzania i sterowania produkcją przez naczelne władze

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)


Oznacza to e
Oznacza to, że: produkcyjnego w zakładzie oraz wyniki jego eksploatacji:

 • Porównywanie nawet podobnych systemów produkcyjnych może prowadzić do błędnych ocen i wniosków, jeśli nie uwzględni się podwójnego otoczenia tych systemów

 • Systemy produkcyjne mogą ze sobą sprawnie współdziałać tylko wówczas, jeśli funkcjonują w podobnym lub identycznym otoczeniu systemowym

 • Otoczenie systemowe stopnia I i II muszą być zbieżne w podstawowych parametrach swojego funkcjonowania, aby uzyskać pożądany efekt produkcyjny w obszarze analizowanego systemu produkcyjnego.

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)


Sfery otoczenia dalszego
Sfery otoczenia dalszego: produkcyjnego w zakładzie oraz wyniki jego eksploatacji:

 • Środowisko naturalne – złoża

  Środowisko naturalne to wszystko, co nie może być stworzone przez człowieka, lecz tylko przez przyrodę. Człowiek korzysta z dóbr natury i powinien starać się wyrównywać to np. poprzez zmniejszanie emisji CO2 lub utylizację odpadów.

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)


Otoczenie systemu produkcyjnego
cd produkcyjnego w zakładzie oraz wyniki jego eksploatacji:.

 • Środowisko społeczne

  Środowiskiem społecznym jest zarówno system polityczny i prawny, jak i struktura społeczeństwa pod względem kultury, wyznania, pochodzenia itp.

  System polityczno-prawny gwarantuje swobodne prowadzenie działalności gospodarczej, ustala reguły obrotu gospodarczego i przewiduje jego konsekwencje.

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)


Otoczenie systemu produkcyjnego
cd produkcyjnego w zakładzie oraz wyniki jego eksploatacji:.

Środowisko technologiczne

 • Postęp techniczno-technologiczny odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju systemu produkcyjnego, a sprzężenia zwrotne związane z tworzeniem nowych przedsiębiorstw powodują:

  • zwiększone zapotrzebowanie na środki finansowe

  • zmniejszającą się skuteczność ochrony własnych wyników

  • skrócenie cyklu życia produktu

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)


Otoczenie systemu produkcyjnego
cd produkcyjnego w zakładzie oraz wyniki jego eksploatacji:.

Środowisko ekonomiczne

 • Wiąże się ono z systemem gospodarczym państwa, w którym pojedyncza firma jest tylko małym trybikiem. Najważniejszym dla niej elementem otoczenia ekonomicznego jest sektor, w którym się dana firma znajduje.

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)


Czynniki rozbie nych interes w miedzy otoczeniem i a ii stopnia
Czynniki rozbieżnych interesów miedzy otoczeniem I a II stopnia:

Rozbieżność celów funkcjonowania systemów produkcyjnych.

Trzeba pamiętać, że celem państwa jest wzrost jego produktywności i uzyskanie przez nie wysokich dochodów. Firma natomiast, mimo że także dąży do jak najwyższej produktywności, stara się też ograniczyć podatki, aby pozostawić większą część zysku dla siebie.

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)


Otoczenie systemu produkcyjnego
cd stopnia:.

Przemiany społeczne warunkujące funkcjonowanie i rozwój systemów produkcyjnych.

Społeczeństwa państw świata różnią się od siebie pod względem rozwinięcia. Ludzie mieszkający w USA, Japonii czy krajach Europy Zachodniej wybiegają daleko w przód pozostawiając w tyle inne kraje, których problemem staje się bezrobocie.

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)


Otoczenie systemu produkcyjnego
cd stopnia:.

Ograniczenie konsumpcji, wzrost inwestycji.

Każda firma chciałaby się rozwijać, wiąże się to jednak ze zwiększeniem oszczędzania, a co za tym idzie – ze zmniejszeniem konsumpcji, która powinna być wysoka dla dobra gospodarki.

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)


Otoczenie systemu produkcyjnego
cd stopnia:.

Zagadnienia ochrony środowiska.

Coraz większy rozwój produkcji wiąże się z problemem utylizacji odpadów. Przedsiębiorstwo rozwijając się, produkuje ich coraz więcej, co staje się problemem dla władzy, która musi je niszczyć, troszcząc się o czystość środowiska.

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)


Wnioski
Wnioski stopnia:

System produkcyjny nie jest odrębną jednostką, która może sama funkcjonować. Zależy on od ludzi, maszyn, informacji i praw, które znajdują się w jego otoczeniu. Warto zauważyć, że jest to skomplikowana sieć zależności, a nie pojedyncza zależność.

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)


Literatura
Literatura stopnia:

 • Ireneusz Durlik - "Inżynieria Zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych„

 • notatki z wykładów

Materiały pomocnicze do przedmiotu Zarządzanie produckją i usługami (wykładowca L. Wicki)