slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
armando-lopez

TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri - PowerPoint PPT Presentation

561 Views
Download Presentation
TÜRKÇE / Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÜRKÇE/ Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri

 2. TÜRKÇE/ Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri 6) Varsayım 7) Öneri (Tavsiye) 8) Olasılık (İhtimal) 9) Tanım 1) Karşılaştırma 2) Koşula Bağlılık (Şart) 3) Uyarı 4) Onaylama 5) Ön Yargı

 3. TÜRKÇE/ Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri Birden çok olay, kavram, durum veya kişinin benzer veya farklı yönlerini kıyaslayan cümlelerdir. Örnekler Çiçeklerin en güzeli güldür. Burası daha sakin bir şehir. Geçmişe göre oldukça iyiyim.

 4. TÜRKÇE/ Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri Birden çok olay, kavram, durum veya kişinin benzer veya farklı yönlerini kıyaslayan cümlelerdir. Örnekler Çiçeklerin en güzeli güldür. Burası daha sakin bir şehir. Geçmişe göre oldukça iyiyim.

 5. TÜRKÇE/ Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri Bir yargının ya da eylemin gerçekleşmesini bir koşula bağlayan cümlelerdir. Örnekler Zamanım olursa size katılırım. Bir saat içinde dönmek üzere izin alabildim. Yemeğini bitirmek kaydıyla dondurmanı yiyebilirsin.

 6. TÜRKÇE/ Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri Karşıdaki kişiyi herhangi bir olaya karşı tedbirli olmaya çağırancümlelerdir. Örnekler Bu mevsimde ava çıkmak tehlikelidir. Terliyken soğuk su içmek insanı hasta eder. Çimlere basmayın, çiçekleri koparmayın.

 7. TÜRKÇE/ Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri Bir sözü, bir eseri ya da bir davranışı iyi ve güzel bulduğunu ifade eden cümlelerdir. Örnekler Ön sıradaki gencin sözlerine katılıyorum. Elindekini çöpe atman çok yerinde bir davranıştı.

 8. TÜRKÇE/ Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri Henüz bilinmeyen bir duruma, bir olaya ya da yeterince tanınmayan varlığa ilişkin kesin yargı bildiren cümlelerdir. Örnekler Annem karnemi görünce kesin sabaha kadar uyumaz. Ne kadar uğraşırsan uğraş, sen bu soruyu çözemezsin.

 9. TÜRKÇE/ Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri Gerçekte olmayan bir durumu olmuş gibi düşündürme anlamı taşıyan cümlelerdir. Örnekler Diyelim ki çok paran oldu, mutluluğu satın alabilir misin? Sihirli lambayı sen buldun farz edelim. Cinden ne isterdin?

 10. TÜRKÇE/ Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri Gerçekte olmayan bir durumu olmuş gibi düşündürme anlamı taşıyan cümlelerdir. Örnekler Diyelim ki çok paran oldu, mutluluğu satın alabilir misin? Sihirli lambayı sen buldun farz edelim. Cinden ne isterdin?

 11. TÜRKÇE/ Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri Bir sorunu çözmek, bir amaca ulaşmak için öne sürülen görüş ve düşünceleri içeren cümlelerdir. Sabırla ve azimle çalışmalısın. Düzenli tertipli olmaya gayret et. Örnekler

 12. TÜRKÇE/ Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri Bir eylem veya durumun hem olumlu hem de olumsuz bir biçimde gerçekleşebileceğini bildiren, kesin anlamlar içermeyen cümlelerdir. Pikniğe babam da gelebilir. Bu konu belki yarın biter. Örnekler

 13. TÜRKÇE/ Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri Tanım cümleleri, "Bu nedir?” sorusuna cevap verir. Varlıkları ve kavramları özellikleriyle tanıtır. Örnekler Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araçtır. Harfler, dildeki sesleri gösteren işaretlerdir.

 14. TÜRKÇE/ Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri 6) Varsayım 7) Öneri (Tavsiye) 8) Olasılık (İhtimal) 9) Tanım 1) Karşılaştırma 2) Koşula Bağlılık (Şart) 3) Uyarı 4) Onaylama 5) Ön Yargı