a atomun yapisi ve elektr k y kler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A. ATOMUN YAPISI VE ELEKTRİK YÜKLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
A. ATOMUN YAPISI VE ELEKTRİK YÜKLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 96

A. ATOMUN YAPISI VE ELEKTRİK YÜKLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 289 Views
 • Uploaded on

A. ATOMUN YAPISI VE ELEKTRİK YÜKLERİ. Maddenin tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri, en küçük yapı taşı olan atomun elektronik yapısı ile ilgilidir. Maddenin elektrik yüklü olduğu çok eskiden beri bilinmektedir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A. ATOMUN YAPISI VE ELEKTRİK YÜKLERİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a atomun yapisi ve elektr k y kler

A. ATOMUN YAPISI VE ELEKTRİK YÜKLERİ

Maddenin tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri, en küçük yapı taşı olan atomun elektronik yapısı ile ilgilidir.

slide3
Maddenin elektrik yüklü olduğu çok eskiden beri bilinmektedir.
 • Süs eşyası yapımında kullanılan kehribar taşı ,( ağaç reçinesinin fosilleşmesiyle oluşmuştur) ipek yada yünlü kumaşa sürtüldüğünde çok küçük cisimleri çekmesi ile elektriklenme çok eskiden gözlemlenmişti.
slide4
Plastik tarak saça sürtüldüğünde elektriklenir.Saça ve suya yaklaştırıldığında çeker.
 • Yün kazağımızı çıkarırken oluşan kıvılcım elektrik yükünün bir yerden bir yere hareket ettiğini gösterir.
slide5
Maddenin elektrikle yüklü hale gelmesi , maddede elektrik yüklerinin olduğunun ve bunların hareket ettiğinin bir kanıtıdır.
atom ve elektr k
ATOM VE ELEKTRİK
 • Atomlarda hareketli olan parçacıklar sadece negatif elektrik yükleridir.
slide8
ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ

1. SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME

 • Ebonit çubuk yün kumaşa sürtüldüğünde ebonitin (-) , yün kumaşın (+) yüklendiği görülür. Cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde camın (+), ipek kumaşın ise (-) yüklendiği görülür. Sürtünme ile elektriklenme yalnızca bazı yalıtkan maddeler arasında gözlenebilir.
slide9
2. ETKİ İLE ELEKTRİKLENME

Yüklü bir cisme bir başka iletken cisim yaklaştırıldığında aynı tür yükler birbirini itip, zıt yükler birbirini çekeceği için cisimlerin üzerinde bir yük hareketi oluşacaktır..

slide10
3. DOKUNMA İLE ELEKTRİKLENME

Yüklü bir cisim nötr veya yüklü bir başka iletken cisme dokundurulduğunda aralarında yük alışverişi olur • Bir süre sonra yükler dengelenerek yük alışverişi durur.

slide11
Cisimlerdeki yük varlığını ve türünü anlamamıza yarayan alete elektroskopdenir. Elektroskop yüklendiğinde yaprakları açılır ve yüksüz olduğunda yaprakları kapalı durumda olur.
slide12
Metaller gibi elektriği ileten maddelere iletken madde denir, iletkenlerde elektronlar serbestçe hareket edebilir.
 • Periyodik cetvelde 1A grubu ( H hariç), 2A grubu, 3A grubu ve tüm B grubu elementleri metaldir.
slide13
Elektriği ileten sulu çözeltilere de elektrolit denir.
 • Asitlerin, bazların, tuzların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Sulu çözeltilerde elektrik akımını ileten iyonlardır.
slide14
ŞİMŞEK, YILDIRIM ve GÖK GÜRÜLTÜSÜ

Bulutlar hareket ederken birbirlerine ve hava moleküllerine sürtünürler. Sürtünme sonucu üzerlerinde elektriklenme oluşur. Yer yüzünün buluta yakın olan kısımları da zıt cinste elektriklenebilir. Bu sebeple bulut ile yeryüzü arasında zaman zaman elektriksel boşalma olur.Bu olayayıldırımdenir.

slide15
Yüksek binaları, kuleleri yıldırımdan korumak için yıldırımlık yapılır. Yıldırımlık(paratoner), toprağa bağlı sivri uçlu bir metal çubuktur. Bu uca düşen yıldırımdaki elektrik, iletken bir kablo yardımıyla toprağa aktarılır. Böylece paratoner yardımıyla yıldırımın tehlikelerinden korunuruz.
slide16
Bulutlarda biriken elektrik yalnız yer yüzüne değil,  bulutun bir noktasından diğer bir noktasına da boşalabilir. Bu olaya şimşek denir.
slide17
Gerekşimşek, gerekse yıldırım, ışık ile birlikte şiddetli bir ses meydana getirir. Bu sesegök gürültüsüdenir. Işık, sesten çok daha hızlı yayılır. Şimşeklerin çaktığı bir havada ilk önce parlak ışığı görür sonrada gök gürültüsünü duyarız.
slide18
Örneğin; gök gürültüsünün şimşekten bir saniye sonra duyulması yıldırımın 350 metre uzakta oluştuğunu bize gösterir.
slide19
Elektrikte yük hareketi negatif elektrik yüklerinin hareketiyle gerçekleşir. Pozitif yükler hareketsizdir.
slide20
Bir atomda pozitif yükler ile negatif yükler birbirine eşit ise buna nötr (yüksüz) atom denir.
 •   Eğer nötr bir atom elektron kaybetmiş ise pozitif yükler çoğunlukta olacağı için bu atoma pozitif yüklü atom (iyon) denir.
slide21
Eğer nötr atom elektron kazanmış ise bu atoma negatif yüklü atom (iyon) denir.

Yükler arasındaki bu kuvvete Coulomb kuvveti denir.

Aynı tür yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker

.

slide22

UYARI

I . Aynı cins elektrik yükleri ile yüklü cisimler birbirlerini İTERLER.

-

-

+

+

slide23

UYARI

II. Zıt yükler birbirlerini ÇEKER.

+

slide24
Elektriklenme atom alışverişi ile olmaz.Olsaydı iki maddenin de yapısının değişmesi gerekirdi.
 • Cam çubuk, ebonit çubuk, plastik çubuk, tarak sürtülürken herhangi bir değişikliğe uğramamıştır.
etk nl k 1 plastik ubuk ve cam ubuktaki elektriklenme
ETKİNLİK 1: Plastik çubuk ve cam çubuktaki elektriklenme
 • ETKİNLİK 1 : Sürtme ile elektriklenme ve atomik yapı
 • AMAÇ: Atomun elektrikli bir yapıya sahip olduğunu belirlemek.
 • ARAÇ VE GEREÇLER:
 • plastik cetvel (plastik çubuk, tarak) 2 adet
 • cam çubuk (cam deney tüpü) 2 adet
 • döküm ayak 1 adet
 • ikili bağlama parçası 1 adet
 • demir çubuk (50 cm) 1 adet
 • yalıtılmış çubuk 1 adet
 • yünlü kumaş parçası 1 adet
 • ipekli kumaş parçası 1 adet
 • iplik
slide26
ETKİNLİĞİN YAPILIŞI
 • A) Etkinlik düzeneğini kurunuz.
 • B) İple astığınız plastik cetvele kumaş parçasını sürtün.
 • C) Diğer plastik cetvele de yün kumaş parçasını sürtünüz.
 • Şimdi bu cetveli iple asılı cetvele yaklaştırınız.
 • D) İpteki plastik cetveli çıkarınız.
 • Yerine cam çubuğu bağlayınız.
 • E) Cam çubukları ipek kumaşa sürterek elektriklenmelerini sağlayınız.
 • F) Cam çubuğu asılı cam çubuğa yaklaştırınız.
 • İki Cam çubuk birbirini itiyor mu?
slide27
SONUÇ:
 • 1. Sürtme ile elektriklenmiş iki cetvel birbirini itmektedir.
 • 2. Elektriklenmiş iki cam çubuk birbirini itmektedir.
 • 3. Cam çubuk ve plastik cetvel birbirini çekmektedir.
 • Buradan şöyle bir sonuca varılabilir.
 • Benzer deneyler yapıldığında elektriklenmeler farklıdır.
 • Cam çubuk ve plastik cetvelde olduğu gibi.
 • Cam çubuğun yükü artı (+), plastik çubuğun yükü eksi (-) kabul edilir.
 • Bu, tabiatta iki farklı tür yükün olduğunu gösterir.
slide28
Atomun çekirdeğinde bulunan protonlar, elektriklenme sırasında yer değiştirmez.
 • Elektriklenmede, elektronlar yer değiştirir.
 • Mesela: plastik çubuğun elektriklenmesini atom modeline göre açıklayabiliriz.
 • Başlangıçta plastik çubuk yüksüz idi.
 • Proton sayısı elektron sayısına eşit durumdaydı
slide29
Böylece; plastik çubukta elektron fazlalığı, yün kumaşta ise elektron eksikliği vardır.
 • Plastik çubuk(-), yün kumaşta(+) yüklü olur
 • Yani bir maddedeki elektronlar başka bir maddeye geçebilmektedir.
 • Elektron veren atom (+) yüklü, elektron alan atom (-) yüklü hale gelmektedir.
slide30
Bu olay atomun elektrikli yapıda olduğunu gösterir.
 • Sürtme ile elektriklenme sırasında protonlar yer değiştirmez.
 • Protonlar sabit kalarak sadece elektronlar yer değiştirir.
slide31
Eğer elimizdeki kazağı sönük bir floresan lambaya yaklaştırırsak lambanın hafifçe parladığını da görürüz. Yünlü bir eşyaya sürülmüş ebonit çubuk kağıt parçacıklarını çeker. Bunun nedeninin ebonit çubuk üzerindeki elektrik yükleridir
etk nl k 2 y kl c s mler n elektroskoba etk s n n ncelenmes
ETKİNLİK 2: YÜKLÜCİSİMLERİN  ELEKTROSKOBA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 • ETKİNLİK AMACI: Yüklü cisimlerin elektroskop üzerindeki etkisini incelemek.
 • KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
 • 1-elektrostatik takım
 • 2-elektroskop
 • HAZIRLIK SORUSU:
 • 1-Bir cismin yüklü olup olmadığını nasıl anlarsınız? Araştırınız.
 • 2-Yüklü bir elektroskopun yükünü  nasıl boşaltabiliriz?Tartışınız.
slide34
El TEORİK BİLGİ  :Bir cismin yüklü olup olmadığını yüklü ise yükünün, cinsini bulmak için kullanılmaya yarayan araca “Elektroskop” denir. elektroskop yüksüzken metal yapraklar kapalıdır. ( - ) yükle yüklenmiş bir elektroskopun topuzuna parmağımızla dokunursak, negatif yükler vücudumuz üzerinden toprağa akar, elektroskop nötr hale gelir ve yaprakları tamamen kapanır. (+) yüklü elektroskopta; negatif yükler topraktan elektroskopa geçer ve yapraklar yine kapanır. Bu olaya “elektroskobun boşalması” denir.
slide36
ETKİNLİĞİN YAPILIŞI:
 • 1.  Yüklü bir cismi nötr bir elektroskoba yaklaştırırsak, topuz yaklaştırılan cismin yükünün zıttı ile, yapraklar ise aynı yükle yüklenirler.
 • Yapraklar açılır.
slide37
2.  Yüklü bir cismi nötr bir elektroskopa dokundurursak topuz ve yaprak aynı yükle yüklenir.
 • Yapraklar açılır.
slide38
3.  Yüklü bir cismi zıt yüklü bir elektroskoba yaklaştırırsak, elektroskobun ve yüklü cismin yük miktarına bağlı     olmak şartıyla;
 • a)Yapraklar biraz kapanabilir.(Elektroskop yükü çoksa)
 • b)Yapraklar tamamen kapanabilir.(Yükler eşitse)
 • c)Yapraklar önce kapanıp sonra açılabilir.(Cismin yükü çoksa)
slide39
4. Yüklü bir cismi aynı yüklü bir elektroskoba yaklaştırırsak yapraklar biraz daha açılır.
slide40
Eğer dokundurulursa ;
 • a)Yapraklar biraz açılır. (cismin yükü fazla ise)        
 • b)Yaprakta değişme olmaz. (yükler eşit ise)    
 •   c)Yapraklar biraz kapanır.(Elektroskobun yük fazla)
slide41
5. Yüklü bir cismi zıt yüklü bir elektroskopa dokundurursak, yük miktarlarına bağlı olmak şartıyla üç durum gözlenir:
 • a)Yapraklar biraz kapanabilir.(Elektroskopun Yükü fazla ise)
 • b)Yapraklar tamamen  kapanabilir. (Yükler eşitse)
 • c)Yapraklar önce kapanıp sonra zıt yüklenerek açılabilir.(Cismin yükü fazla ise)
etk nlk 3 y kl b r ebon t ubu un suyu ekt n n g zlenmes
ETKİNLKİ 3:YÜKLÜ BİR EBONİT ÇUBUĞUN SUYU ÇEKTİĞİNİN GÖZLENMESİ
 • ETKİNLİĞİN AMACI: Elektrikle yüklenmiş yalıtkan maddelerde bulunan elektronların, uygun ortamda bir başka maddeye aktığını görmek.
slide44
HAZIRLIK SORUSU:
 • Yüklü bir ebonit çubuk çeşmeden akan suya yaklaştırılırsa suyun akışını etkiler mi? Tartışınız.
slide45
KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
 • Döküm ayak, statif çubuk, bağlama parçası, şişe tutturucu, kısa cam boru, tek delikli tıpa, geniş beherglas, tabanı kesik şişe, ebonit çubuk, yün parçası, su
slide46
TEORİK BİLGİ:
 • Yünlü kumaş parçasına sürtülerek negatif ( - ) yükle yüklenen ebonit çubuk,  çeşmeden ip şeklinde çok ince akan suya yaklaştırılırsa suyu kendine doğru çeker. Çünkü bir iletkene (metal, su .. ) yaklaştırılan yüklü bir cismin etkisiyle, yüklerin ayrılmasına “etkiyle elektriklenme” denir.
slide47
Yaklaştırılan cisimdeki yüklerin etkisiyle iletkendeki aynı cins yüklerin itildiği, zıt yüklerin birbirini çektiği görülür.
slide48
       Etki ile elektriklenmede yüklü cisimle nötr cisim birbirlerine dokunmadığından aralarında elektron alış verişi olmaz. Yalnız nötr cismin elektronları yer değişir. Yüklü cisim uzaklaştırılırsa elektronlar tekrar eski yerlerine dönerler.  Bu şekilde cisim tekrar nötr hale gelir.
slide49
ETKİNLİĞİN YAPILIŞI:
 • 1-Statif çubuğa bağlama parçası takıp, bu parçaya şişe tutturucusunu takınız.
 • 2-Cam boruyu lastik tıpaya geçiriniz ve şişenin ağzına sıkıca kapayarak şekildeki düzeneği hazırlayınız.
slide50
3-Beherglasa su koyunuz. Cam borunun ağzını kapatarak şişeye su doldurunuz.
 • 4-Ebonit çubuğu yüne sürterek elektrikle yükleyiniz.
 • 5-Parmağınızı cam borudan çekiniz ve akan suya yüklediğiniz ebonit çubuğu yaklaştırınız. Çubuğun suyu çektiğini gözleyiniz. Çubuğu ters tarafta tutarak deneyi tekrarlayınız.
slide52
ETKİNLİĞİN SONUCU:
 • Yüklü bir cisim bir iletkene yaklaştırıldığında yüklerin ayrılmasına neden olur. Bu olaya “elektrostatik indüksiyon” (etkiyle elektriklenme ) denir.
faradayin elektrol z deneyler
FARADAYIN ELEKTROLİZ DENEYLERİ
 • Aslında maddenin elektriksel yapısına ilişkin ilk kanıtlar 1834 yılında M. Faraday tarafından ortaya konmuştur.
slide54
Faraday, elektriğin maddeler üzerindeki etkisini inceleyerek elektroliz deneylerini gerçekleştirmiştir.
slide55
Elektroliz deneylerinde bir elementin çeşitli bileşiklerinin sulu çözeltilerine elektrik akımı uygulamış ve ve elektrotlarda elementler elde etmiştir.
slide56
Faraday kimyasal bileşiklerin sulu çözeltilerinden elektrik akımı geçirerek kimyasal yapıda değişiklik sağlandığını göstermiş ve maddenin elektriksel yapısı hakkında ip uçları elde etmiştir.
slide57
Faraday katotta elementi saf olrak elede etmiş ,ve katotta belirli bir miktar madde elde etmek için bir elektrik yükü yada bu yükün basit katları kadar elektrik yükü taşıyabileceğini farketmiştir.
slide58
Faraday elektrik yüklerinin parçacıklar halinde taşındığını , elektriğin tanecikli yapıda olduğunu göstermiştir.Faraday , atomların elektrik yüklerini taşıdığını ve bu taneciklerin atomda olduğunu belirtmiştir.
slide59
Elektrikle kimyasal değişme ilişkisi , İngiliz fizikçisi ve kimyacısı Michael Faraday (1830) tarafından bulunmuştur. Bugün hala kullanılan elektroliz, elektrolit, elektrot, anot ve katot, Faraday'ın ortaya attığı terimlerdir.
elektrol zde kullanilan ter mler
ELEKTROLİZDE KULLANILAN TERİMLER
 • Elektroliz: Bir bileşiği kendisini oluşturan elementlere ayırmak için elektrik enerjisinden yararlanarak yapılan kimyasal bir ayrıştırma işlemidir.
slide61
Elektrolit : Elektrik akımını ileten, elektrolize uğrayan sıvıdır. İyonlardan oluşur. (İyonik bağlı bileşiklerin katıları halde elektrik akımını iletmediği, sıvı halde veya sulu çözeltilerinin ilettiği unutulmamalıdır.)
 • Elektrot : Elektrik akımını ileten çubuk. Elektrolit ile tepkime vermesi gerekir. Genellikle soy metaller ( Cu, Ag, Pt, Au ) kullanılır.
slide62
Katot :
 • Katyonların ((+) yüklü iyonların) gittiği ver.
 • İndirgenmenin ( elektron almanın ) olduğu yer.
 • (-) yüklü çubuk.
 • Anot :
 • Anyonların (-) yüklü iyonların gittiği yer.
 • Yükseltgenmenin ( elektron vermenin ) olduğu yer.
 • (+) yüklü çubuk.
faraday in 1 kanunu
FARADAY’IN 1.KANUNU
 • Elektrolizde biriken madde miktarı elektrik yükü miktarı ile doğru orantılıdır.
 • Devreden geçen elektrik yükü doğrudan bilinemeyeceği için ampermetre ile ölçülür.
slide64
Akım Şiddeti ( I) :Bir elektrik devresinden birim zamanda ( 1 saniyede ) geçen elektrik yükü miktarına akım şiddeti denir.

Akım şiddeti birimi Amper dir. Amper = Coulomb / Saniye dir.

slide65
Devreden geçen ,
 • elektrik yükü Q (Coulomb) akım şiddeti I (amper)
 • Zaman t ( saniye)
 • Elektrik yükü miktarı Q= I. t
slide66
Örnek : Bir elektrik devresinde 50 saniye süre ile 150C yük geçerse akım şiddeti kaç amper olur?
 • Çözüm : t = 50 s q=150C I =?

I= q /t = 150 / 50 = 3 Amper olur.

slide67
Devereden 1 Amperlik elektrik akımı 1 saniye süre ile geçerse 1 kulonluk ( C) elektrik yükü elde edilir.
 • 96500kulonluk elektrik yüküne 1 Faraday denir.Bu sırada devrede 1 mol elektron kullanılır.
slide68
Elektrik yük birimi olan coulomb (C) ,
 • Gümüş nitrat çözeltisinin elektrolizinde , katotta 1,118 mg metalik gümüş birikmesine neden olan elektrik yükü miktarına denir.
faraday in 2 kanunu
FARADAY’IN 2. KANUNU
 • Devreden 1 Faraday’lık akım geçtiğinde elektrotlarda 1 eşdeğer gram madde toplanır.
 • Elektrotlarda biriken madde miktarı
 • m= Q.MA
 • 96500. Td.
slide71
MA : Mol kütlesi
 • Td: Atomun aldığı yada verdiği elektron sayısı
 • Q:Elektrik yükü
 • m:Elektrotlarda açığa çıkan madde miktarı
slide72
Elektroliz deneylerinden yararlanan İngiliz kimyacı Humphry Davy , bileşikleri ayrıştırmak için elektrik akımı kullanarak potasyum, sodyum, kalsiyum, stronsiyum ve baryum elementlerini saf olarak bileşiklerinden ayırarak elde etmiştir.
elektrol zle kaplamacilik
ELEKTROLİZLE KAPLAMACILIK
 • Bir metalin üzeri başka bir metalle kaplanır.
 • Kaplanacak metal katottur.
 • Elektrolit olarak , kaplamada kullanılacak metalin tuzu kullanılır.
 • Anot ise kaplamada kullanılan metaldir
bak r bilezi i alt nla kaplama
Bakır bileziği altınla kaplama
 • Anot : Altın plaka
 • Katot : Bakır bilezik
 • Elektrolit : Altının suda çözünen bir tuzu
 • Anotta çözünen altın plaka , katotta bakır bileziğin üstünde toplanarak, bileziği kaplar.
suyun elektr k akiminin etk s yle elementler ne ayrilmasinin g zlenmes
SUYUN ELEKTRİK AKIMININ ETKİSİYLE ELEMENTLERİNE AYRILMASININ GÖZLENMESİ
 • ETKİNLİK AMACI: Bileşikleri (su) elektrik enerjisi ile ayrıştırarak  başka saf maddeler elde etmek.
slide76
HAZIRLIK SORULARI:
 • 1-Farklı yükler birbirini çekerler yargısı elektrotta gerçekleşen olaylar için söylenebilir mi? Araştırınız.
 • 2-Suyu oluşturan gazlardan oksijen gazı hangi elektrotta toplanmasını beklersiniz?
slide77
3-Suyun elektrolizinde oluşan hidrojen ve oksijen gazları arasındaki yaklaşık oran nedir? Araştırınız.
 • 4-Saf su ile elektroliz olayını gerçekleştirmek mümkün müdür?
teor k b lg
TEORİK BİLGİ
 • Bir bileşiğin elektrik yardımıyla bileşenlerine ayrılma olayına “elektroliz” denir. Herhangi bir bileşiğin elektrolizinde bileşiğin anyonu anottan, katyonu ise katottan açığa çıkar.
slide79
Elektroliz düzeneğinde pozitif ve negatif kutupların her ikisine birden “elektrot” denir. Güç kaynağının pozitif kutbuna bağlanan elektrot “anot” , negatif kutbuna bağlanan ise” “katottur”.  İki kutup arasında elektrik taşınmasını sağlayan iletken çözeltiye “elektrolit” denir.
slide80
Suyun elektrolizinde katotta ( - ) “hidrojen, anotta( + ) ise oksijen gazı toplanır. Deney sırasında bir süre sonra  tüplerde toplanan hidrojen gazı hacim olarak oksijen gazının iki katı olur.
slide81
Yapılan deneyde yaklaşık olarak 1 coulomb’luk yükün  devreden geçmesi halinde yaklaşık olarak 0,12 cm3 hidrojen, 0,06 cm3 oksijen gazının açığa çıktığı  görülmüştür.
etk nl n yapili i
ETKİNLİĞİN YAPILIŞI
 • 1-Bir beherglas içerisine 500 ml su koyunuz. İçine az  miktar sülfirik asit veya 30 gr kadar çamaşır sodası (Na2CO3) koyarak çözeltinizi hazırlayınız.
slide84
2-İki deney tüpünü de hazırladığınız çözeltiyle ağzına kadar doldurunuz. Sonra hava almayacak şekilde parmağınızla kapatarak ters çeviriniz ve beherglas içerisindeki çözeltiye daldırınız. Tüpleri Bunzen kıskacıyla sabitleyiniz.
slide85
3-Elektrotların uçlarını şekilde görüldüğü gibi tüplerin içlerine yerleştiriniz. Krokodilleri elektrotlara bağlayarak, diğer uçlarını güç kaynağının doğru akım çıkışına bağlayınız.
slide86
4-Tüplerdeki gaz birikmesi sona erdikten sonra yine hava almayacak şekilde sudan çıkarınız. Tüplere kibrit alevi yaklaştırdığınızda patlayarak yanan gaz hidrojen (yanıcı gaz), alevi daha parlak yakan gaz ise oksijen (yakıcı gaz) gazıdır.
etk nl n sonucu
ETKİNLİĞİN SONUCU
 • Suyun elektrolizinde; ( - ) kutba bağlı olan tüpte iki hacim hidrojen , ( + ) kutba bağlı olan tüpte bir hacim oksijen gazı toplanır.
slide90

Atom,maddenin en küçük yapı taşıdır.

Elektron ( e - )

Yörünge

Proton ( p +)

+p

0 n

Çekirdek

Nötron (n 0 )

Atomun Yapısı

slide91
Kütle numarası 27 3+ iyon yükü

X

Atom numarası 13 10 elektron sayısı

n tronun ke f
NÖTRONUN KEŞFİ
 • Atomun kütlesi , protonların kütlelerinin toplamından büyüktür.Bu büyüklük ya iki katı kadar yada daha fazla büyüktür.
 • Protonların kütlesinin yarısı kadar yada daha fazla olan tanecik nedir?
slide93
1920 yılında Rutherford çekirdekte yüksüz taneciklerin olabileceği fikrini ileri sürmüştür.
slide94
1932 yılında İngiliz fizikçi James Chadvich , çekirdek reaksiyonları üzerinde yaptığı çalışmalar sonrasında ,atomun çekirdeğinde protonlardan başka , kütlesi protonun kütlesine eşit olan yüksüz tanecikleri bularak bu taneciklere yüksüz anlamındaki nötron adını verdi.
slide95
Atomun çekirdeğinde pozitif yükleri bir arada tutan nötronu keşfeden James Chadvch ,1935 yılında bu çalışmasıyla Nobel Fizik ödülünü almıştır.