infosessie vlaamse integratie projecten vip 2007 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Infosessie Vlaamse Integratieprojecten. Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2007. Lieven Raes, adviseur communicatie en projecten, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: (02) 553 53 12 – Fax: (02) 553 55 42 – E-mail: lieven.raes@bz.vlaanderen.be

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2007' - armand-bean


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
infosessie vlaamse integratie projecten vip 2007

Infosessie Vlaamse Integratieprojecten

Infosessie Vlaamse Integratie Projecten VIP 2007

Lieven Raes, adviseur communicatie en projecten, Coördinatiecel Vlaams e-government(CORVE)

Tel: (02) 553 53 12 – Fax: (02) 553 55 42 – E-mail: lieven.raes@bz.vlaanderen.be

Boudewijngebouw 4, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel, België

Web: http://www.vlaanderen.be/e-government/

inhoud
Inhoud

E-government in Vlaanderen

Prioriteiten van het Vlaamse e-government

Ontsluiten van authentieke gegevensbronnen

Maximale gegevendeling tussen administraties (MAGDA / VKBO / VKBP / CRAB)

Andere generieke componenten (geGIS, ACM, IDM,…)

De Vlaamse Integratieprojecten (VIP)

Ondersteunde projecten in 2005

Ondersteunde projecten in 2006

VIP-oproep 2007

Beoordelingscriteria

Selectieprocedure en timing

Vragen

 • -
prioriteiten van het vlaamse e government
Prioriteiten van het Vlaamse e-government
 • Vlaams e-government legt de nadruk opvereenvoudiging en integratie
  • Ingrijpend herdenken en herinrichten van bestaande overheidsprocessen
  • Nauwe samenwerking voor geïntegreerd aanbod aan overheidsdiensten
  • verbeteren van de dienstverlening van de Vlaamse overheid

verbeteren van de eigen werking van de Vlaamse overheid

 • Vlaams e-government volgt hiertoe het principe“éénmalig inzamelen, meervoudig (her)gebruiken van gegevens”
  • Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen
  • Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen
  • een overheid die niet opnieuw vraagt naar wat ze al weet

een overheid die écht zeker is van de juistheid van wat ze weet

 • Vlaams e-government streeft bijgevolg naarMagda = Maximale gegevensdeling tussen administraties
het magda principe
Het MAGDA principe
 • “Vraag niet opnieuw wat je al weet”
 • Door het ontsluiten van authentieke gegevensbronnen:
  • Bestaande federale authentieke gegevensbronnen
   • persoonsgegevens: Rijksregister (RR) & Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), ondernemingsgegevens: Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)
  • Vlaamse authentieke gegevensbronnen:
   • adresgegevens: Centraal Referentie Adressenbestand (CRAB),geografische gegevens: Grootschalig Referentie Bestand (GRB), … ?
  • Andere mogelijke Vlaamse authentieke gegevensbronnen
   • de databank met de onderwijsinstellingen of met de ingeschreven leerlingenbij Onderwijs, het gemeenschappelijk klantenbestand van WVG, …
 • Ontsluiting verloopt via het Magda platformmet daarin de 2 Vlaamse kruispuntbanken:
  • Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen (VKBO)
  • Verrijkte Kruispuntbank Personen (VKBP)
  • CRAB centraal referentie adressenbestand (CRAB)
ontsluiten van authentieke gegevensbronnen
Ontsluiten van authentieke gegevensbronnen

RR + KSZ/VKBP

CRAB

GRB

KBO/VKBO

GRB-gebouw

Kadaster

Federale /Vlaamseauthentieke gegevensbronnen

het magda platform in de vlaamse overheid
Het Magda-platform in de Vlaamse Overheid

CRAB

FEDERALEOVERHEID

MINISTERIES VAN DEVLAAMSE OVERHEID

VLAAMSE

IVA’s Rp & EVA’s

LOKALE

OVERHEDEN

gewoneburgers

Vlaamse

ambtenaren

doel-

groepen

ACM (Access Control Management)

Vlaamse

portaal

eigen

website

eigen

website

eigen

website

eigen

website

eigen

website

eigen

website

UME

front-

office

front-

office

front-

office

front-

office

front-

office

front-

office

front-

office

front-

office

front-

office

informatie

diensten

informatie

diensten

informatie

diensten

informatie

diensten

informatie

diensten

informatie

diensten

informatie

diensten

informatie

diensten

informatie

diensten

RR

back-

office

back-

office

back-

office

back-

office

back-

office

back-

office

back-

office

back-

office

back-

office

Magda platform

VKBO

VKBP

het magda dienstenaanbod
Het Magda-dienstenaanbod
 • Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen:
  • Advies bij het opzetten van de gegevensontsluiting:
   • Technisch advies: gegevensformaten, ontwikkelrichtlijnen, …
   • Waar nodig ook juridisch advies: aanvragen machtiging, …

verstrekt door het Vlaams Integratie Competentie Center (VICC)

  • A2A diensten aanspreekbaar vanuit een applicatie:
   • Webservices
   • FTP diensten

met gegevens aangeleverd in verschillende formaten: XML, TXT

  • Interactieve webtoepassingen bruikbaar door de eindgebruiker
 • Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen:
  • Technisch advies bij het opzetten van de gegevensuitwisseling
  • ICT infrastructuur om de gegevensuitwisseling te ondersteunen
waarom magda diensten gebruiken
Waarom Magda diensten gebruiken?
 • Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen:
  • Voordelen van gebruik van authentieke gegevens:
   • (In theorie) gegarandeerd volledige, juiste en actuele gegevens
   • De inzamel- en beheerskosten liggen bij de authentieke gegevensbron
  • Voordelen van ontsluiting via een gezamenlijk platform:
   • De technische, juridische en organisatorische problemen van het ontsluiten van de federale authentieke gegevensbronnen worden door ons aangepakt!
   • Efficiëntieverhoging en kostenverlaging
 • Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen:
  • Voordelen van gebruik van ICT infrastructuur en VICC expertise:
   • De servers, netwerkverbindingen, beveiliging, … zijn door ons al voorzienen betaald dus laten we er zoveel mogelijk gebruik van maken!
   • De externe ICT experten worden al door ons betaald en bouwen op onze kosten ervaring op dus laten we er zoveel mogelijk beroep op doen!
   • Consolideren van ervaring, verlagen van kosten, beperken van risico’s
huidig gepland gebruik van magda
Huidig & gepland gebruik van MAGDA

In Productie

In Test

In Ontwerp

Federale Gegevensbronnen

MAGDA Dienstenaanbod

Vlaamse Organisaties

VKBO-GO

Economie, Werkgelegenheid

KBO

Kruispunt

Bank

Onder

nemingen

VKBO

KBO cache

+

“Vlaamse”

Gegevens

Onderneming

1 Mutaties Ondernemingen

2 Events Ondernemingen

VDAB

1 GeefOnderneming

2 GeefVestigingen

3 GeefTewerkstelling

4 GeefActiviteiten

5 GeefHoedanigheden

6 ZoekOnderneming

7 RegistreerDossier

Onderneming

AIW (Inspectie Werkgelegenheid)

IWT (Innovatie

Wetenschap & Technologie)

ESF (Europees Sociaal Fonds)

KSZ

Kruispunt

Bank

Sociale

Zekerheid

DIMONA

Onderwijs

RKW

Kinder

Bijslag

Fondsen

1 Events Inschrijvingen

Lerenden in Scholen

Onderwijs (Lerende Mens)

RSVZ

VKBP

RR +

KSZ Register

cache

+

“Vlaamse”

Gegevens

Personen

WVG

Kind & Gezin

1 Mutaties Personen

2 Events Personen

Netwerk

Sociale

Zekerheid

Onderwijs (Lerende Mens)

1 GeefPersoon

2 ZoekPersoonOpNaam

3 ZoekPersoonOpAdres

4 RegistreerDossier

Persoon

5 GeefGezinssamenstellling

6 CreeerBIS

Digitaal Aanvraag Formulier

Studietoelagen

JeugdZorg (DOMINO)

RR

(Rijksregister)

ALV (Landbouw & Visserij) voor

EPR (Eenmalige PerceelsRegistratie)

MVS (Medisch Verantwoord Sporten)

VKBP-GUI

Lokale Besturen

VKBA/G Adressen / Geografie / Ligging

AGIV (Geografische Informatie)

EPB (Energie Prestatie

& Binnenklimaat)

1 BouwVergunning

2 Aangiftes EPB

Gemeentes

magda vkbo
MAGDA VKBO
 • VKBO – authentieke bron voor ondernemings gegevens
  • Historische schets & doelstellingen
  • VKBO de drie VKBO producten
  • Het productaanbod (wat, wanneer gebruiken)
  • Het VKBO wordt Verrijkt
magda vkbo1
MAGDA / VKBO
 • Historiek van de VKBO
  • Ondernemingsgegevens werden niet of verspreid beheerd
  • Geen uniek identificatienummer
  • Diverse nummers op federaal niveau (RSZ, Handelsregister, BTW nummer)
  • Federaal, oprichting van een KruispuntBank voor Ondernemingen (KBO)
  • 2003, Vlaamse overheid kiest voor Federaal ondernemingsnummer (administratie economie)
  • KBO bevat onvoldoende gegevens, maar is een goede basis
  • KBO wordt verrijkt met gegevens (NBB, Adresgegevens, statuten, tewerkstelling,…)
  • 2006, VKBO wordt beheerd door de coördinatiecel Vlaams e-government
magda vkbo2
MAGDA / VKBO
 • De VKBO datasets incl. veranderingen (mutaties)

- Datafile met ondernemingsgegevens binnen een aangegeven selectie

 • De VBKO webdiensten (webservices)

- Online opvragen van data binnen een applicatie

 • De VKBO schermapplicatie (VKBO GUI)

User Interface

voor het online

raadplegen van

ondernemings-

gegevens

magda vkbo3
MAGDA / VKBO
 • Webservices:
  • Zoek Onderneming + Geef Onderneming
   • zoeken + ophalen van ondernemings- of vestigingsgegevensop basis van ondernemingsnummer
  • Geef Vestigingen Onderneming
   • zoeken van vestigingsgegevens van een specifieke onderneming
  • Geef Tewerkstelling Onderneming
   • zoeken van personeelsgegevens van een specifieke onderneming
  • Geef Activiteiten / Hoedanigheden / …
   • ophalen van de officiële NACE codes / hoedanigheden (het BTW-plichtigzijn, het werkgever zijn, enz.) van een specifieke onderneming
 • FTP diensten:
  • Mutaties Ondernemingen
   • abonneren op het automatisch doorsturen vanwijzigingen in ondernemingsgegevens
magda vkbo4
MAGDA / VKBO
 • Interactieve webtoepassing VKBO-GO (operationeel)
  • opvragen officiële KBO basis-signaletiek (naam, adres, juridische vorm,status, ...) van de ondernemingen (én hun vestigingen) + tewerkstelling
  • gebruiker dient te beschikken over een federale ambtenarentoken
magda vkbp
MAGDA / VKBP
 • Webservices:
  • Geef Persoon
   • zoeken van persoonsgegevens op basis van het INSZ nummer
  • Zoek Persoon Op Adres
   • zoeken van persoonsgegevens op basis van adresgegevens
  • Zoek Persoon Op Naam
   • zoeken van persoonsgegevens op basis van fonetische criteria
  • Geef Gezinssamenstelling
   • zoeken van gezinssamenstelling op basis van het INSZ nummer
 • FTP diensten:
  • Mutaties Personen
   • doorgeven van wijzigingen in persoonsgegevens (voorlopig enkel voor Onderwijs)
  • FTP versies van bovenstaande webservices voor bulkverwerking
 • Mogen gebruikt worden als aan heel strikte voorwaarden is voldaan:
  • aanvragen officiële machtiging, respecteren veiligheidsvereisten, …
  • wij zorgen voor de nodige logging, authorisaties, authenticaties, …
magda vkbp1
MAGDA / VKBP
 • Interactieve webtoepassing VKBP-GUI (in ontwikkeling)
  • opvragen officiële KSZ basis-signaletiek (naam, adres, geslacht,nationaliteit, ...) van personen
   • als u over de machtiging beschikt om deze gegevens op te vragen!
   • voorlopig enkel uit de KSZ, in de toekomst ook uit het RR
  • gebruiker dient te beschikken over een federale ambtenarentokenén over de nodige machtigingen om deze gegevens op te vragen
magda crab
MAGDA & CRAB
 • CRAB is het adressenproject van GIS-Vlaanderen (AGIV).
  • Centraal Referentie Adressen Bestand;
   • Bestand met huisnummers en straatnamen;
   • Positie van deze objecten bevat (X,Y coördinaat).
   • Meer dan 2,5 miljoen huisnummers in Vlaanderen.
  • Standaard voor uitwisseling van adresgebonden gegevens
  • Opdrijven van de kwaliteit van de adresgegevens in Vlaanderen.
  • GRAB (Gemeentelijk referentie adressenbestand met bijwerking door de gemeenten)
 • CORVE koppelt het CRAB aan de VKBO
  • Via webservices
  • Koppeling CRAB aan MAGDA platform

AGIV: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

gegis generieke e gov component
geGIS – generieke e-gov component
 • geGIS – VIP project 2005
 • Uitgebouwd tot generieke component (geo data infrastructuur)
 • Gericht op datacollectie en ontsluiting
 • Eenvoudig uitrolbaar naar alle dataleveranciers
gegis wat is gegis
geGIS - Wat is geGIS
 • geGIS, is een open source uitwisselingsomgeving
  • GDI (uitwisseling van GIS-data)
  • Import en export van diverse dataformaten
  • Integratie van (alfa)numerieke gegevens
 • geGIS, is een gis applicatiegenerator
  • Bouwen van nieuwe GIS loketten door
   • Koppelen van datalagen tot één loket
   • Koppelen van workflow’s
   • Koppeling van ACM ter beveiliging
 • geGIS, is een beheersomgeving
  • Raadplagen van geo-data
  • Editeren van data (zowel gis objecten als metadata)
 • geGIS, is een publieksloket
  • Geschikt voor Internet en Intranet
gegis waarom gegis
geGIS - Waarom geGIS
 • Doel
  • Een e-lokketten generator, gebaseerd op open en generieke componenten die toelaat om interactieve e-loketten te genereren en ter beschikking te stellen
  • Maximale toegankelijkheid voor consultatie alsook voor eenvoudige beheerstaken
  • Datalagen aanpasbaar en generiek uitwisselbaar maken onafhankelijk van het gebruikte GIS pakket
 • Waarom geGIS aanpak
  • Grote vraag en interesse bij de besturen, groot aantal potentiële loketten (onbebouwde percelen, leegstaande bedrijfsruimten, voorkooprechten, provinciale fietsroutenetwerken, natuurgebieden, overstromingsgebieden,…) alsook diverse loketten op gemeentelijk niveau
  • Besturen kunnen een eigen geGIS server opzetten met koppeling naar GDI
  • Geen licentiekostenen geen specifieke software
  • Geen installatieprocedures nodig
  • Eenvoudig uitbreidbaar door inpluggen/koppelen van data en componenten
de vlaamse integratie projecten vip
De Vlaamse Integratie projecten (VIP)
 • Multimedia presentatie - 'overzicht van de VIP realisaties en toekomstplannen‘
 • Meer info http://www.corve.be
 • Multimedia presentatie VIP 2007: http://www3.vlaanderen.be/e-government/movies/2006_6_CORVE_toekomst.wmv
wat zijn vip projecten
Wat zijn VIP-projecten?
 • VIP-projecten zijn (definitie beleidsnota bestuurszaken)
  • E-government projecten die blijk geven van een integrale aanpak
  • Klantvriendelijk én elektronisch én vereenvoudigd
 • VIP-projecten zijn gericht op
  • Het realiseren van een effectieve ‘directe meerwaarde’ voor burgers en bedrijven
  • Eenmalige gegevensdeling en maximaal hergebruik van gegevens
 • Aanpak
  • CORVE ondersteunt de Magda-integratie inhoudelijk
  • CORVE ondersteunt het project financieel
   • co-financiering: indiende entiteit + CORVE
vip projecten 2005 2006
VIP-projecten 2005 - 2006
 • Project 1. Integratie van ondernemingsgegevens in de VDAB bedrijvendatabank
  • (Werk en Sociale Economie)
 • Project 2. Afschaffen aanvraagformulier kinderbijslag +18 jaar
  • (Onderwijs & Vorming)
 • Project 3. Premiezoeker bouwen en wonen
  • (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed)
 • Project 4. Generiek Gis project - loket onbebouwde percelen
  • (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed)
 • Project 5. Digitaal aanvraagformulier studietoelagen
  • (Onderwijs & Vorming)
vip projecten 2006 2007
VIP-projecten 2006 – 2007
 • Project 1: E-loket bij De Lijn
  • (Mobiliteit en Openbare Werken)
 • Project 2: Eénmalige perceelsregistratie
  • (Landbouw & Visserij - Leefmilieu, Natuur en Energie)
 • Project 3: Automatische gegevensopvraging voor de premiezoeker
  • (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed)
 • Project 4: Het e-loket voorkooprecht
  • (Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid)
 • Project 5: Digitaal Vrijetijdsloket Vlaanderen
  • (Internationaal Vlaanderen - Cultuur, Jeugd , Sport & Media)
vip projecten 2006 20071
VIP-projecten 2006 – 2007
 • Project 6: Vaccinatiegegevens databank - Vaccinnet
  • (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
 • Project 7: Vrijstellingsattesten successierechten
  • (Financiën & Begroting)
 • Project 8: Simulatie- en dossieropvolgingsmodule voor studietoelagen
  • (Onderwijs & Vorming)
vip oproep 2007
VIP oproep 2007
 • Onderscheid tussen analyseprojecten en uitvoeringsprojecten
  • Analyseprojecten
   • Goede ideeën die passen binnen de voorgestelde principes
   • De ideeën kunnen het voorwerp uitmaken van een grondige analyse waarbij ICT een rol kan spelen
   • CORVE financiert voor max. 65 000 euro
  • Uitvoeringsprojecten
   • Er is al een uitgebreide business analyse en/of technische analyse gebeurd, het project is m.a.w. rijp voor uitvoering;
   • CORVE betaalt een deel van de uitvoering (max. 125 000 euro)
 • Beoordeling
  • Door een beoordelingscommissie (CORVE, onafhankelijken), op basis van de in de oproep vermelde criteria
  • 2 hoofdcriteria
   • Maatschappelijk belang (opgedeeld in diverse sub-criteria)
   • Gebruik van generieke componenten (MAGDA, VKBO, VKBP, CRAB, geGIS/GDI,…)
vip oproep 20071
VIP oproep 2007
 • Eindbeslissing door Minister Geert Bourgeois
 • Op basis van volgende criteria:
  • Het project komt rechtstreeks ten goede (met zichtbare resultaten) aan burgers en bedrijven
  • Er wordt gebruik gemaakt van het MAGDA-platform voor maximale gegevensdeling tussen administraties
  • Er wordt gebruik gemaakt van de generieke GIS-component (vb. GeGIS / GDI) indien er geografische gegevens gebruikt worden
  • Er is een duidelijke component “Administratieve vereenvoudiging” aanwezig (vereenvoudiging van processen, vereenvoudiging of afschaffen van formulieren,… )
  • Er wordt samengewerkt met andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid of andere overheden
  • De projecten beogen een grondige aanpak van de back-office
de selectie van de vip projecten
De selectie van de VIP-projecten
 • Specifieke criteria voor analyseprojecten:
  • Het project levert informatie op die onmiddellijk bruikbaar is voor toekomstige uitvoeringsprojecten
  • De analyse wordt ten laatste beëindigd op 31 december 2007
 • Specifieke criteria voor uitvoeringsprojecten:
  • Er is al een gedegen functionele en/of technische analyse gebeurd. Deze gegevens worden mee ingestuurd bij het indienen van het project
  • Het project is ten allerlaatste op 1 oktober 2007 rijp voor een offertevraag of voor uitvoering in eigen regie
vip oproep 2007 modaliteiten
VIP oproep 2007 - Modaliteiten
 • Ondersteuning bij de analyse en implementatie van uw project
  • Inhoudelijke steun (CORVE + VICC – verantwoordelijk voor de implementatie van MAGDA)
  • Financiële steun (CORVE) – cofinanciering
 • Afsluiten van een contract tussen CORVE en de indieners
  • Inhoud van het project
  • Wijze van aanbesteden (openbare / ICT outsourcing / intern of raamcontract)
  • Samenwerkingmodaliteiten
 • Ondertekenen van een gezamenlijk protocolakkoord
  • Afspraken m.b.t. samenwerking
  • Communicatie
  • Veiligheidsbeheer
  • Privacy
  • Toegankelijkheid
vip 2007 2008 kalender
VIP 2007 – 2008 Kalender
 • 22 maart 2007
  • Lancering VIP oproep 2007
 • 29 maart 2007
  • Presentatie VIP-oproep ’07 – ‘08
 • 27 april 2007
  • Deadline indienen VIP-projecten
 • 25 mei 2007
  • Bevestiging selectie 2007 door minister Bourgeois
 • Juni 2007
  • Start aanbestedingen en of uitvoering van de eerste projecten
 • oktober 2007
  • projecten moeten klaar zijn voor offertevraag of uitvoering in eigen regie
bedankt voor uw aandacht
Bedankt voor uw aandacht

Uw vragen

E-GOVERNMENT

Meer informatie over het Vlaamse e-governmenten de Coördinatiecel Vlaams e-government:http://www.vlaanderen.be/e-government/