uitstellen of vervroegen van pensioen kan dat zomaar l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Uitstellen of vervroegen van pensioen. Kan dat zomaar?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Uitstellen of vervroegen van pensioen. Kan dat zomaar? - PowerPoint PPT Presentation


 • 324 Views
 • Uploaded on

Uitstellen of vervroegen van pensioen. Kan dat zomaar?. Relatie tussen pensioen en leeftijd waarop dit dient in te gaan. Ingangsdatum OP Artikel 18a, lid 4. 1 0 de in de regeling genoemde ingangsdatum 2 0 doorwerken na geplande ingangsdatum: het tijdstip waarop de dienstbetrekking eindigt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uitstellen of vervroegen van pensioen. Kan dat zomaar?' - arleen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uitstellen of vervroegen van pensioen kan dat zomaar

Uitstellen of vervroegen van pensioen. Kan dat zomaar?

Relatie tussen pensioen en leeftijd waarop dit dient in te gaan

ingangsdatum op artikel 18a lid 4
Ingangsdatum OP Artikel 18a, lid 4
 • 10 de in de regeling genoemde ingangsdatum
 • 20 doorwerken na geplande ingangsdatum: het tijdstip waarop de dienstbetrekking eindigt
 • Voor eindloon en middelloonregelingen:

30 en 40 ingeval de 100%-norm is bereikt, tenzij.....

De werknemer nog geen 65 jaar is…...

  • Dan uitstel tot 65 jaar zonder verdere opbouw en oprenting
 • 50. Ingeval wordt doorgewerkt en de 100%-norm nog niet is bereikt: uiterlijk op 70-jarige leeftijd
ingangsdatum op artikel 18a lid 5 6
Ingangsdatum OP Artikel 18a, lid 5/6
 • Lid 5. Uitstellen mag indien wordt doorgewerkt, met oprenting en verdere opbouw tot de 100%-norm
 • Eerder in laten gaan mag, maar moet met actuariële korting
 • Je mag in afwijking van de feitelijke situatie:
  • uitgaan van een pensioenopbouw van 2% per jaar op 60 jarige leeftijd (voorbeeld)
gemitigeerde korting
Werknemer (22 jaar) bouwt 40 maal 1,75 op. Ingangsdatum 62 jaar. Hij wil op zijn 58e stoppen

Opbouw bedraagt dan 36 x 1,75% = 63%, welke 4 jaar actuarieel worden gekort [+ 39%]

Gemitigeerd: Opbouw bedraagt 36 x 2% = 72% welke 2 jaar worden gekort [+ 60%]

Gemitigeerde korting

voorbeeld !

slide5

Ingangsdatum OP bij beschikbare premieregelingen

 • Lid 7: een ouderdomspensioen kan nooit hoger zijn dan 100% eindloon (het te vervangen inkomen)
 • lid 9: Voor “beschikbare premieregelingen” vindt in afwijking van lid 4, ten 30 en 40 de toets aan de 100%-grens van lid 7 plaats op het tijdstip van ingang van het pensioen. Surplus boven 100% belasten tegen tabeltarief en minimaal laagste schijf inclusief premie.
 • Bij emigratie daaraan voorafgaand 100% toetsen.
100 toets bij beschikbare premie
100%-toets bij beschikbare premie
 • Het tijdstip van ingang van het pensioen is (18a, lid 9):
 • lid 4, 10 de pensioendatum in de regeling, tenzij wordt vervroegd of uitgesteld
 • lid 4, 20 uitstel kan alleen bij doorwerken
 • lid 4, 50 daarna 100%-toets als wordt gestopt met werken en uiterlijk op 70 jaar, tenzij……
 • Artikel 18a, lid 5 wordt toegepast.
100 toets bij doorwerken in beschikbare premiestelsel
100%-toets bij doorwerken in beschikbare premiestelsel
 • Artikel 18a, lid 9 is een uitzondering op 100%-toets voor eindloon en middelloonregelingen
 • Artikel 18a, lid 9 is een uitzondering op de 100%-toets van lid 7, maar niet op lid 5.
 • Bij doorwerken + voortgezette premiestorting Doorlopende 100%-toets van lid 5!
 • Reden: geen bovenmatige pensioenopbouw!
100 toets op de oorspronkelijke pensioeningangsdatum
100%-toets op de oorspronkelijke pensioeningangsdatum

Doorwerken en premies blijven storten

?

Ja

90% vol

55% vol

Doorlopende 100%-toets

voorkomen 100 toets bij door werken in beschikbare premiestelsel
Voorkomen 100%-toets bij door-werken in beschikbare premiestelsel
 • Voorkomen dat men in artikel 18a, lid 5 terecht komt. Dus geen premies meer storten na pensioeningangsdatum:
  • lid 4, 10 de pensioendatum in de regeling, tenzij wordt vervroegd of uitgesteld
  • lid 4, 20 uitstel kan alleen bij doorwerken
  • lid 4, 50 daarna 100%-toets als wordt gestopt met werken en uiterlijk op 70 jaar.
overbruggingspensioen top artikel 18e lid 1
Overbruggingspensioen TOPArtikel 18e, lid 1
 • Ter compensatie van het gemis aan:
  • AOW-uitkering voor twee gehuwden (100%)
  • Premieverschil voor en na 65 jaar
 • Omwille van de uitvoerbaarheid gekozen voor tweemaal gehuwd en niet aangesloten bij de ingebouwde franchise (p. 19 AmvT)
 • Versnelde opbouw in 10 jaar, met dien verstande dat TOP tijdsevenredig , direct voorafgaande aan de pensioeningangsdatum moet worden opgebouwd
ingangsdatum top artikel 18e lid 2
Ingangsdatum TOP Artikel 18e, lid 2
 • Moment van ingang OP tot uiterlijk 65 jaar
 • Voorzover het TOP eerder ingaat dan 60 jaar moet actuarieel worden gekort
  • Mag gemitigeerd worden gekort
 • Ingeval wordt doorgewerkt kan TOP worden gebruikt voor het optimaliseren van het TOP en daarna worden omgezet in verhoogd OP of NP tot 100%/70%
overkoken top artikel 18e lid 213
Overkoken TOP Artikel 18e, lid 2

Halve

TOP

Melk

Doorwerken

overkoken top artikel 18e lid 214
Overkoken TOP Artikel 18e, lid 2

Maximale

TOP

Melk

de witte

motor

Doorwerken

overkoken top artikel 18e lid 215
Overkoken TOP Artikel 18e, lid 2

Maximale

TOP

Melk

de witte

motor

Opvangbak voor ouderdomspensioen (100%)

en nabestaandenpensioen (70%) maximaal

relatie tussen pensioen en het moment waarop dit dient in te gaan

Relatie tussen pensioen en het moment waarop dit dient in te gaan

Relatie tussen pensioen en de dienstbetrekking!

wanneer mag men uitstellen vervroegen
Wanneer mag men uitstellen / vervroegen?
 • Pensioen is inkomensvervanging
 • Onder een pensioenregeling wordt verstaan een regeling:
 • die (…) ten doel heeft het treffen van:
 • een levenslange inkomensvoorziening
 • Pensioen voorziet in inkomen dat wegvalt voorzover men (gedeeltelijk) stopt met werken
uitstellen naar een ongebruikelijk tijdstip artikel 13a wet lb
Uitstellen naar een ongebruikelijk tijdstip (artikel 13a Wet LB)
 • Uitstel naar een ongebruikelijk tijdstip is niet toegestaan, tenzij een bijkomstig deel.
 • Pensioen is een inkomensvoorziening ter vervanging van het weggevallen inkomen
 • Uitstel na de pensioeningangsdatum kan alleen voorzover er wordt doorgewerkt.
 • Doorwerken in deeltijd. Dan ook alleen voor dat gedeelte uitstel mogelijk
vervroegen voor de pensioeningangsdatum
Vervroegen voor de pensioeningangsdatum
 • Pensioen is een inkomensvoorziening ter vervanging van het weggevallen inkomen
 • Pensioenuitkeringen mogen eerder ingaan voorzover de dienstbetrekking daadwerkelijk is beëindigd
 • Bij in deeltijd gaan werken mag het pensioen ingaan voorzover de dienstbetrekking is beëindigd
samenloop pensioen en loon
Samenloop pensioen en loon
 • Pensioenregeling voorziet in OP op 60 jaar
 • Werknemer besluit op 60 (op verzoek van de werkgever) door te werken.
 • Pensioen gaat toch in op de pensioeningangsdatum van de regeling
 • Hoofdregel van artikel 18a, lid 4, 10Wet LB.
 • Toegestane samenloop van pensioen en loon.
samenloop pensioen en loon21
Samenloop pensioen en loon?
 • Pensioenregeling voorziet in OP op 62 jaar
 • Werknemer besluit op 60pensioen in te laten gaan en toch door te werken.
 • Formele benadering:
 • Geen inkomensvervanging
 • Geen toegestane samenloop van pensioen en loon
samenloop pensioen en loon22
Samenloop pensioen en loon?
 • Pensioenregeling voorziet in OP op 62 jaar
 • Werknemer besluit op 55pensioen in te laten gaan en toch door te werken.
 • Formele benadering:
 • Geen inkomensvervanging
 • Geen toegestane samenloop van pensioen en loon
conclusies
Conclusies:
 • Er is een duidelijke relatie tussen het moment waarop het pensioen dient in te gaan en de dienstbetrekking
 • Uitstel kan alleen voorzover er in de dienstbetrekking wordt doorgewerkt
 • Vervroegen kan alleen voorzover de dienstbetrekking wordt beëindigd
slide24

Nog vragen aan

de inleider?

Bedankt voor

uw aandacht!

ad