ontwikkelingen in de btw n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ontwikkelingen in de btw

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Ontwikkelingen in de btw - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Ontwikkelingen in de btw. Mr. dr. M.E. van Hilten. 2 december 2008 Figi Zeist. Belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2009. Geen apart optieverzoek meer bij levering en verhuur van onroerende zaken (art. VI fiscale onderhoudswet)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ontwikkelingen in de btw' - aristotle-thornton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ontwikkelingen in de btw

Ontwikkelingen in de btw

Mr. dr. M.E. van Hilten

2 december 2008Figi Zeist

belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2009
Belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2009
 • Geen apart optieverzoek meer bij levering en verhuur van onroerende zaken (art. VI fiscale onderhoudswet)
 • Medische vrijstelling (weer/alsnog) aangepast (art. VIII BP)
geen afzonderlijk optieverzoek meer bij levering onroerende zaak art 11 1 a 2
Geen afzonderlijk optieverzoek meer bij levering onroerende zaak (art. 11-1-a-2°)
 • Betreft: gebouwen en delen daarvan, ouder dan 2 jaar en niet-bouwterreinen.
 • Nu:
  • altijd afzonderlijk verzoek bij Inspecteur vóórdat levering heeft plaatsgevonden. Op het verzoek volgt een beschikking
 • Straks:
  • keuze voor belaste levering opnemen in notariële akte;
  • Geen beschikking meer
  • Wat nu als er geen notariële akte of als keuze in akte vergeten is?

Dan toch optieverzoek + beschikking

geen afzonderlijk optieverzoek meer bij levering onroerende zaak art 11 1 a 21
Geen afzonderlijk optieverzoek meer bij levering onroerende zaak (art. 11-1-a-2°)

Let wel: Eisen om te kunnen opteren veranderen NIET, d.w.z.

Alleen keuze voor belaste levering indien:

 • Afnemer gebruikt onroerende zaak > 90% voor doeleinden-met-recht-op-aftrek, én
 • Voldaan aan eisen art. 6 Uitv. Besch.
  • Belast gebruik in boekjaar levering + volgende boekjaar
  • Ingebruikname vóór eind boekjaar na dat van levering
  • Afnemer zendt binnen 4 wkn na afloop boekjaar-na-levering verklaring aan leverancier of voldaan is aan vereisten belaste levering
geen afzonderlijk optieverzoek meer bij verhuur onroerende zaak 11 1 b 5
Geen afzonderlijk optieverzoek meer bij verhuur onroerende zaak (11-1-b-5°)
 • Betreft: verhuur niet-woningen aan huurders die (nagenoeg) volledig voor aftrekgerechtigde doeleinden gebruiken
 • Nu:
  • Afzonderlijk optieverzoek + beschikking
  • Bij besluit goedgekeurd dat verzoek soms achterwege kan blijven (wisselende huurders, congresruimte e.d.)

Straks:

  • Keuze belaste verhuur in schriftelijke verhuurovereenkomst opnemen
  • Voor schriftelijke huurovereenkomst gelden eisen die nu aan verzoek zijn gesteld:
   • Omschrijving onr.zaak + kadastrale aanduiding + datum aanvang boekjaar huurder
  • Indien geen schriftelijke huurovereenkomst of andere gevallen: wel optieverzoek
geen afzonderlijk optieverzoek meer bij verhuur onroerende zaak 11 1 b 51
Geen afzonderlijk optieverzoek meer bij verhuur onroerende zaak (11-1-b-5°)
 • Ook hier geldt: voorwaarden om te kunnen opteren wijzigen NIET, d.w.z.
 • Alleen belaste verhuur als afnemer > 90% belast gaat gebruiken
  • Bij schriftelijke overeenkomst: verklaring huurder
  • Per boekjaar beoordelen of aan 90%-voorwaarde voldaan
  • Ingebruikname voor belaste doeleinden vóór einde boekjaar van ingang verhuur.
  • Verklaring huurder na afloop boekjaar
medische vrijstelling art 11 1 g 1 wet ob 68
Medische vrijstelling art. 11-1-g-1°Wet OB’68
 • Voor toepassing medische vrijstelling gelden, communautair gezien, twee voorwaarden:
  • Alleen medische verzorging vrijgesteld, d.w.z. preventie, diagnose, behandeling en zo mogelijk genezing van ziekten en gezondheidsproblemen.
  • Alleen vrijstelling indien medische verzorging plaatsvindt in het kader van uitoefening (para)medisch beroep als omschreven door de betrokken lidstaat
 • Per 1 januari 2008 is art. 11-1-g-1° al aangepast aan eerste voorwaarde
 • Op laatste moment ging aanpassing aan tweede voorwaarde (amendement Vendrik) niet door.
de wet big en de medische vrijstelling
De Wet BIG en de medische vrijstelling

HvJ EG: Neutraliteit en

algemeen belang met elkaar verenigen

Lidstaten zijn vrij om te omschrijven binnen het kader van welke (para)medische beroepen zij vrijsteling verlenen, mits:

 • Alleen vrijstelling indien behandeling door persoon met vereiste beroepskwalificaties
 • Andere handelingen van gelijkwaardige kwaliteit ook vrijgesteld
wet big en medische vrijstelling
Wet BIG en medische vrijstelling

per 1 januari 2009:

 • gezondheidskundige verzorging van de mens
 • door een beoefenaar van een (para)medisch beroep
 • die een op dit beroep gerichte opleiding heeft voltooid waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG
 • voor zover de gezondheidskundige verzorging tot het gebied van deskundigheid van dit beroep behoort én onderdeel vormt van de bedoelde opleiding
recente ontwikkelingen hvj eg en hr
Recente ontwikkelingen HvJ EG en HR

Een selectie:

 • HR 12.09.08 nr. 43011 (V-N 2008/46.16)

Gedeeltelijke leegstand na 3-1-h: aftrek, want leegstand # gebruik vrijgestelde prestaties

 • HvJ EG 16.09.08, Wight, C-288/07 (V-N 2008/47.21)

Beoordeling criterium concurrentievervalsing indien overheidslichaam parkeerterrein exploiteert: gaat om werkzaamheden, niet om de markt. Potentiële concurrentie telt ook mee.

recente ontwikkelingen hvj eg en hr1
Recente ontwikkelingen HvJ EG en HR

Een selectie:

 • HR 10.10.08 nr. 41570 (V-N 2008/49.19)

Duobakken gemeente. Artikel 15-4 van toepassing omdat gemeente ook – voor andere activiteiten – ondernemer is

 • HvJ EG 06.11.2008, Kollektivavtalsstiftelsen,C-291/07

‘verlegging’ plaats van dienst (vgl. art. 6-2-d) geldt ook als adviesdiensten door belastingplichtige worden afgenomen t.b.v. niet-ondernemersactiviteiten

recente prejudici le vragen hr
Recente prejudiciële vragen HR
 • HR 14.11.2008, nr. 42192

Aftrekrecht bij intracommunautaire verwervingen in andere lidstaat dan de goederen

 • HR 14.11.2008, nr. 43185

Is BUA verbindend voor wat betreft ‘het gelegenheid geven tot privévervoer, en zo ja: is er ruimte voor gedeeltelijke aftrek.

vakstudie nieuws congres 2008

VakstudieNieuwsCongres2008

2 december 2008

Figi Zeist

afsluiting

Afsluiting

2 december 2008

Figi Zeist

ad