lov m jlighet att v lja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LOV -möjlighet att välja PowerPoint Presentation
Download Presentation
LOV -möjlighet att välja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

LOV -möjlighet att välja - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

LOV -möjlighet att välja. Full koll på LOV? Kungshamn den 14 april 2010 Amie Stobenius. LOV - möjlighet att välja. Nationell översikt 208 kommuner inför eller utreder LOV Statliga stimulansbidrag finansierar SoS prognos: Ja i 140 kommuner i sommar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LOV -möjlighet att välja' - aristotle-alexander


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lov m jlighet att v lja
LOV -möjlighet att välja

Full koll på LOV?

Kungshamn den 14 april 2010

Amie Stobenius

lov m jlighet att v lja1
LOV - möjlighet att välja
 • Nationell översikt
 • 208 kommuner inför eller utreder LOV
 • Statliga stimulansbidrag finansierar
 • SoS prognos: Ja i 140 kommuner i sommar
 • Kundvalssystem i 65 kommuner (mars 2010)
 • Hemtjänsten vanligaste kundvalssektorn
lov m jlighet att v lja2

En liten omvärldsspaning:

64 nya vårdcentraler i VG-regionen 2010

Valfrihet för arbetssökande och nyanlända

invandrare från 1 december

Statlig utredning: Fritt val av hjälpmedel

Kraftfullare Lex Sarah för all socialtjänst

Värdigt liv i äldreomsorgen m.m.

(prop 2009/10: 116)

LOV -möjlighet att välja
gr ns verskridande samverkan
Gränsöverskridande samverkanLOV -möjlighet att välja
 • Unikt samverkansprojekt mellan Lysekil,

Munkedal, Sotenäs och Tanum

 • Politiskt samverkansuppdrag i grunden
 • Sammanlagd befolkning: Drygt 46 000 inv
 • Finansieras med statliga medel
lov m jlighet att v lja3
LOV -möjlighet att välja

Vad kan man konkurrera om?

 • Hög kvalitet och nöjda kunder
 • Men inte priset - som fastställs av ON
 • Brukarna betalar samma avgift oavsett vem som

utför, maxtaxa gäller.

 • Alla aktörer, inklusive kommunens egen regi, får

samma timpeng av Omsorgsnämnden för att utföra

jobbet.

lov m jlighet att v lja4
LOV -möjlighet att välja

Vilka yrkesgrupper berörs aktivt av LOV?

Biståndsbedömare

Systemadministratör

MAS och Sjuksköterskor

Rehabpersonal

Avgiftshandläggare

Ekonomikontor och upphandlare

Informationsansvarig

Näringslivsansvarig

lov m jlighet att v lja5
LOV – möjlighet att välja
 • Gemensamt NoBo
 • Styrgrupp
 • Projektgrupp
 • Referensgrupper
 • Politiker
 • KHR/ KPR
 • Brukare
 • Facklig grupp
 • Yrkesprofessioner
 • Företag
 • Interna aktiviteter
 • Inventering av:
 • Organisation
 • Styrdokument
 • Datasystem
 • Dokumentation
 • Kvalitet – hur har vi koll?
 • Avgiftshandläggning
 • Förbereda förfrågningsunderlag
lov m jlighet att v lja6
LOV -möjlighet att välja
 • Kf-beslut
 • Sotenäs, Munkedal och Tanum
 • Tillämpar LOV från 2010
 • Tjänstledigt upp till 12 mån för anställda

Uppdrag för ON

 • fastställa verksamhetsområden
 • fastställa ersättning för företag och egenregin
 • godkänna externa leverantörer
 • ON gör uppföljning inför Kf i december
lov m jlighet att v lja7
LOV -möjlighet att välja
 • Risk och sannolikhetsanalys
 • Arbete pågår för alla kommuner
 • Presenteras för alla dialoggrupper under april
 • Belyser följande perspektiv:
 • Brukare
 • Personal
 • Företagare
 • Egenregin
 • Administration
 • Ekonomi
lov m jlighet att v lja8
LOV -möjlighet att välja
 • Förfrågningsunderlag
 • Underlag för godkännande av nya utförare
 • Görs i samverkan mellan upphandlare och

projektansvariga

 • Goda exempel finns på valfrihetswebben
 • Synkronisering över kommungränserna
 • Exempel på innehåll:
 • Affärsmässiga förutsättningar
 • Kvalificering av leverantör
 • Krav på tjänstens innehåll
 • verksamhetskrav
 • kompetenskrav
 • Ersättningsnivå för beviljad eller utförd tid?
 • Geografisk områdesindelning
 • Kapacitets
 • Icke-valsalternativ skall finnas
 • Standardfraser - ingen fungerande metod
lov m jlighet att v lja9

Forts:

Kontraktsvillkor

Lagar och avtal

Kommunens styrdokument

Fortbildningskrav

Dokumentation

Tillsyn

Ersättningsnivåer

Geografisk indelning

LOV -möjlighet att välja
lov m jlighet att v lja10
LOV -möjlighet att välja
 • Skillnaden mellan LOV och LOU
 • Ingen utvärdering i konkurrens
 • Priset är förutbestämt
 • Leverantören kvalificerar sig genom att

uppfylla de krav kommunen ställer

 • Löpande annonsering
 • Inget sista datum för mottagande av anbud
 • Annonsering skall ske på nationell webbplats
lov m jlighet att v lja11
LOV -möjlighet att välja
 • Vilka områden föreslås?
 • Hösten 2010:
 • Hemtjänst i form av:
 • Service och/eller Omvårdnad inkl. delegerad HSL
 • Ledsagning och avlösning i hemmet
 • Under 2011:
 • Boendestöd i psykiatrin
 • Daglig verksamhet LSS
 • Under 2012:
 • Familjerådgivning
lov m jlighet att v lja12
LOV -möjlighet att välja
 • Lokala aktiviteter
 • Mer än 60 informationstillfällen under 2009
 • Löpande info på kommunernas hemsidor
 • Lokala beslut att tillämpa LOV klara i juni 2010
 • Omfattande införandeprocess planeras
 • Driftstart av valfrihetssystem oktober 2010