Struktura i ewolucja genom w ro linnych
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Struktura i ewolucja genomów roślinnych. Liczba chromosomów. Metody ustalania: analiza w mikroskopie świetlnym gniecionych preparatów komórek. Rośliny nasienne: od: 2n=4 (np.Haplopappus gracilis) do 2n=ok.600 (Voanioala gerardii). Poliploidy. Wnioski na podstawie analizy kariotypów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - arista


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Liczba chromosom w
Liczba chromosomów

 • Metody ustalania: analiza w mikroskopie świetlnym gniecionych preparatów komórek.

 • Rośliny nasienne: od: 2n=4 (np.Haplopappus gracilis) do 2n=ok.600 (Voanioala gerardii)


Poliploidy
Poliploidy

 • Wnioski na podstawie analizy kariotypów.

 • 50-70% roślin kwiatowych przeszło podwojenie liczby chromosomów co najmniej raz w swojej historii ewolucyjnej.

 • Poliploidy częste wśród roślin użytkowych: pszenica, rzepak, ziemniak, bawełna.

 • Auto- i allopolipolidy.


Rozmiar genom w

Metody ustalania: Kinetyka reasocjacji DNA, pomiary objętości jądra kom., oceny na podst, próbek klonów z bibliotek genomowych, mikrodesytometria jąder po barwieniu odcz. Feulgena, cytometria przepływowa izolowanych jąder po barwieniu jodkiem propiodyny.

Na podstawie analiz >2800 gatunków roślin nasiennych:

Haploidalny genom od 0.1 pg do125 pg.

Ok. 50% roślin kwiatowych: 0.1 – 3.5 pg.

Arabidopsis 125 Mb DNA – Fritillaria assyriaca – 120 000 Mb.

Różnice także miedzy gatunkami z jednej rodziny: np. Poaceae :450 Mb (ryż), 750 Mb (sorgo), 2500 Mb (kukurydza), 5000 Mb (jęczmień), 16 000Mb (pszenica)

Rozmiar genomów


Wewn trzna struktura genom w
WEWNĘTRZNA STRUKTURA GENOMÓW objętości jądra kom., oceny na podst, próbek klonów z bibliotek genomowych, mikrodesytometria jąder po barwieniu odcz. Feulgena, cytometria przepływowa izolowanych jąder po barwieniu jodkiem propiodyny.

 • Paralogia – bliskie podobieństwo nie allelicznych segmentów chromosomów lub sekwencji DNA w obrębie gatunku, wskazuje na bliskie pokrewieństwo ewolucyjne. Paralogami są np. dwa różne ludzkie geny a-globinowe.

 • Ortologia – bliskie podobieństwo segmentów chromosomów lub sekwencji DNA pomiędzy gatunkami. Ortologami są np. główny ludzki gen determinujący płeć SRY i jego odpowiednik (ortolog) u myszy – gen Sry.

 • Homologia – ogólny termin określający podobieństwa sekwencji wskazujące na wspólne pochodzenie ewolucyjne (wewnątrz- lub pomiędzy gatunkami).


Kinetyka reasocjacji dna
Kinetyka reasocjacji DNA objętości jądra kom., oceny na podst, próbek klonów z bibliotek genomowych, mikrodesytometria jąder po barwieniu odcz. Feulgena, cytometria przepływowa izolowanych jąder po barwieniu jodkiem propiodyny.

 • DNA cięty na odcinki ok.. 300 pz, denaturowany, następnie inkubowany w różnych stężeniach w ciągu różnych okresów czasu.

 • Analiza - pomiar niezreasocjowanego (jednoniciowego) DNA (chromatografia na hydroksyapatycie)

 • C0 – stężenie jednoniciowego DNA ( w molach nukleotydów/litr) na początku reakcji, t – czas reasocjacji w sekundach


Z o ono sekwencyjna genom w ro linnych na podstawie analizy kinetyk reasocjacji
Złożoność sekwencyjna genomów roślinnych na podstawie analizy kinetyk reasocjacji

 • Złożone z sekwencji powtarzalnych i jednokopijnych

 • Różnice w rozmiarach genomów głównie z powodu różnej ilości sekwencji powtarzalnych (istotny także poziom ploidalności).

 • Podział sekwencji powtarzalnych: a) ułożone tandemowe (większość w centromerach, telomerach) i b) rozrzucone po genomie.

 • W klasie b) najczęściej transpozony. W Arabidopsis stanowią ok.10% genomu, w kukurydzy - 50%


Organizacja centromer w w arabidopsis
Organizacja centromerów w Arabidopsis analizy kinetyk reasocjacji


Rodzaje sekwencji w genomach ro lin i
Rodzaje sekwencji w genomach roślin-I analizy kinetyk reasocjacji

 • Elementy transpozonowe: (na przykładzie Arabidopsis) - copia- i gypsy-like long terminal repeat (LTR) retrotransposons, long interspersed nuclear elements (LINEs); short interspersed nuclear elements (SINEs), hobo/Activator /Tam3 (hAT)-like elements, CACTA-like elements and miniature inverted-repeat transposable elements (MITEs).


Model obszar w genowych w genomach ro lin
Model obszarów genowych w genomach roślin analizy kinetyk reasocjacji

 • Strzałki = geny (eksony zaznaczone na czarno)

 • MITE =miniature inverted transposable elements

 • LTR = long terminal repeat

 • SSR = simple sequence repeat


Struktura chromosom w arabidopsis
Struktura chromosomów Arabidopsis analizy kinetyk reasocjacji


Rodzaje duplikacji w arabidopsis
Rodzaje duplikacji w Arabidopsis analizy kinetyk reasocjacjiRelacje mi dzy gatunkowe syntenia
Relacje między gatunkowe/syntenia analizy kinetyk reasocjacji

 • Syntenia = podobieństwo genów i ich ułożenia w chromosomach


Struktura i ewolucja genom w ro linnych
Porównanie rejonów ortologicznych obszaru adh w genomach sorgo i kukurydzy (zacienienia= silne podobieństwo sekwencji)


Syntenia arabidopsis ry
Syntenia: Arabidopsis/ryż sorgo i kukurydzy (zacienienia= silne podobieństwo sekwencji)