„Przegląd Talentów” 2010/2011 - PowerPoint PPT Presentation

arista
przegl d talent w 2010 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Przegląd Talentów” 2010/2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Przegląd Talentów” 2010/2011

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Presentation Description
94 Views
Download Presentation

„Przegląd Talentów” 2010/2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. „Przegląd Talentów”2010/2011

  2. Szymon Kurzac gra na klarnecie.Szymon Kurzac is playing the clarinet.

  3. Zuzia Szymulska leci.Zuzia Szymulska is flying.

  4. Kuba Świerżewski żongluje.Kuba Świerżewski is juggling.

  5. Agata Zbytkowska i jej koleżanki śpiewają.Agata Zbytkowska and her friends aresinging


  6. Sebastian Przewłocki gra na skrzypcach.Sebastian Przewłocki is playing the violin