slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wilt u gebruik maken van MMM, wilt u "Mineralen en Middelen Meester” zijn?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 2

Wilt u gebruik maken van MMM, wilt u "Mineralen en Middelen Meester” zijn? - PowerPoint PPT Presentation


  • 185 Views
  • Uploaded on

Wat is MMM? De stichting Mineralen en Middelen Meester is een samenwerkingsverband tussen overheden en belangenorganisaties in Zeeland. (ZLTO,ZAJK, Provincie Zeeland, ZMF en de Waterschappen. (Zeeuwse Eilanden, Zeeuws Vlaanderen)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wilt u gebruik maken van MMM, wilt u "Mineralen en Middelen Meester” zijn?' - arissa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Wat is MMM?

De stichting Mineralen en Middelen Meester is een samenwerkingsverband tussen overheden en belangenorganisaties in Zeeland. (ZLTO,ZAJK, Provincie Zeeland, ZMF en de Waterschappen. (Zeeuwse Eilanden, Zeeuws Vlaanderen)

Het doel van de stichting is de uitstoot van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de landbouw naar het oppervlakte water te verminderen. Dit vindt plaats door onderzoek vanuit projecten, studiebijeenkomsten en nieuwsbrieven.

Waterkwaliteit in Zeeland

MMM is in 1999 opgericht ter verbetering van de waterkwaliteit. Aan de waterkwaliteit in Zeeland zitten nog verbeterpunten. In een groot deel van Zeeland zit er te veel stikstof in het water, deels afkomstig vanuit de landbouw (mest) en zoute kwel. Ook fosfaat komt door kwel in grote concentraties voor. De invloed van de landbouw is voor fosfaat niet relevant. Daarnaast komen op te veel plaatsen te hoge gehalten aan gewasbeschermingsmiddelen en zware metalen in het water voor. MMM wil samen met de agrarische sector werken aan reductie van deze problemen.

MMM en de Kaderrichtlijn Water

MMM brengt in beeld welke acties er in de komende 5 jaar in Zeeland (scheldestroomgebied) uitgevoerd kunnen worden om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze acties zal MMM grotendeels zelf uitvoeren. De insteek is om tot een maatregelenpakket te komen waardoor emissie naar de waterlopen beperkt word. Met punten waar de sector zelf achter staat en waardoor strengere regelgeving overbodig wordt.

Daarnaast heeft MMM in 2007 in samenwerking met het KRW projectbureau Scheldestroomgebied een brochure voor de landbouw uitgebracht met actuele informatie over de Kaderrichtlijn Water.

  • MMM wil dat de sector alles weet over:
  • de waterkwaliteit in de regio
  • eigen mogelijkheden om uitstoot te verminderen
  • verhouding van het eigen gebruik tot het gebruik van anderen
  • werkwijze regionale overheden

Wilt u gebruik maken van MMM, wilt u "Mineralen en Middelen Meester” zijn?

Mail, bel of schrijf ons!E-mail: [email protected]

Telefoon: 0113 24 77 29

Stichting Mineralen en Middelen Meester, Postbus 46, 4460 BA GOES

Bezoek onze website! www.mmmeester.com

Wij nemen contact met u op!

Versie 20 maart 2008

slide2
Projecten van MMM

Werken aan Weerbaarheid

In het project Werken aan Weerbaarheid hebben de afgelopen jaren 4 groepen boeren (Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Walcheren en westelijk Zeeuws-Vlaanderen) hun best gedaan om minder insecticiden in te zetten, door natuurlijke vijanden het werk te laten doen. De boeren hebben goede resultaten bereikt: een flink aantal bespuitingen is achterwege gelaten of de dosering sterk verminderd.

Aantal bespuitingen insecticide

Actief Randenbeheer Zeeland (ARZ)

Het doel is om in 2009 In totaal 200 km akkerrand aan te leggen. In Zeeuws-Vlaanderen komen deze akkerranden te liggen langs sloten met een afvoerprobleem, zodat het waterschap vanaf de akkerrand de sloot kan maaien tijdens het groeiseizoen. Ten noorden van de Westerschelde zullen de akkerranden gebiedsgericht aangelegd worden. De agrariërs ontvangen een ruime beheersvergoeding voor deze randen. De randen worden ingezaaid met kruiden die natuurlijke vijanden aantrekken. Onder begeleiding van deskundigen wordt gekeken of de natuurlijke vijanden bespuitingen kunnen besparen

Met deze pilot probeert MMM de drift van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en het gebruik van natuurlijke vijanden te stimuleren.

Van Bedrijfswinst naar Milieuwinst en Met Minder Mineralen Meer Mans

Met behulp van deze twee projecten hebben groepjes boeren de afgelopen jaren getracht om milieubelastende bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te vermijden en bewuster om te gaan met bemesting en een gezondere bodem te kweken.

Alleen Isoproturon blijft een moeilijk te vervangen middel. Opvallend binnen het project was dat gemiddeld genomen de bedrijven die een lage milieubelasting realiseerden een betere kosten/opbrengstverhouding hadden. Ook het bereikte stikstof overschot daalde met 16 tot 55% dan gemiddeld (volgens de cijfers van het LEI.

Gewasbeschermingsmiddelenstoplicht

Voor de akkerbouw en fruitteelt brengt MMM jaarlijks een gewasbeschermingsmiddelen-stoplicht uit onder agrarische ondernemers. Dit stoplicht is een hulpmiddel bij de keuze voor een zo min mogelijk schadelijk gewasbeschermingsmiddel.

Voor meer informatie over MMM kunt u kijken op www.mmmeester.com

Versie 20 maart 2008

ad