ret m lke ve y ntemler egit215 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ EGIT215

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ EGIT215 - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ EGIT215. 2012-13 Bahar Eğitim Bilimleri Bölümü. EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.  Sizce ‘ Eğitim ’ nedir ve hangi süreçlerle ilişkilidir?. √ EĞİTİM: Bireyin doğumundan ölümüne kadar olan süreç (Erden, 2001)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ EGIT215' - ariel-singleton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ret m lke ve y ntemler egit215

ÖĞRETİM İLKE VEYÖNTEMLERİ EGIT215

2012-13 Bahar

Eğitim Bilimleri Bölümü

e t m le lg l temel kavramlar
EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

 Sizce ‘Eğitim’ nedir ve hangi süreçlerle

ilişkilidir?

slide3

√EĞİTİM:

 • Bireyin doğumundan ölümüne kadar olan süreç (Erden, 2001)
 • İnsanları belli amaçlara göre yetiştirme süreci (Fidan ve Erden, 1998)
 • Yaşantılar yoluyla bireyde oluşan davranış değişikliklerinin toplamı
 • Bireyi birey yapan süreç
 • Ülkelerin kalkınmasında rol oynayan en önemli unsur
 • İnsana yüklenen değer
 • İnsanı bilişsel, psikolojik, davranışsal, sosyal gelişimini sağlayan süreç
 • Bilgi, beceri ve değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması
 • Bilinçli, kasıtlı, kültürlenme süreci (Bilinçli yada bilinçdışı kendiliğinden oluşan ve bireysel olan öğrenmeler) (Fidan ve Erden, 1998)
slide4

EĞİTİM:

Bireyin yaşantılarına bağlı olarak ve kendisinde var olan içsel potansiyeli açığa çıkararak, bilgi, beceri ve tutumlar kazanması ya da sahip olduğu bilgi, beceri ve tutumları değiştirmesi sürecidir.

(Aşılıoğlu, 2008: 12)

slide6

ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİ

EĞİTİM

renme retme
ÖĞRENME & ÖĞRETME

ÖĞRENME

 • Bireyin çevresiyle kurduğu iletişim ve yaşantıları sonucunda davranışlarında değişiklik meydana getiren ve yaşam boyu sürüp iz bırakan bir süreçtir.
 • Kendiliğinden (yaşantılar) veya yönlendirilmiştir (öğretmen ve okul)

Öğrenme ürünü davranışlar 3 türlüdür:

 • Bilişsel Davranışlar  Zihinsel faaliyetlerin önem kazandığı davranışlardır. (problem çözme, okumayı ve yazmayı öğrenmek, çarpım taplosunu söylemek, vs.)
 • Duyuşsal Davranışlar  Çevremizdeki çeşitli nesneler ve olaylara karşı gösterdiğimiz sevme, korkma gibi duygulardır. (derslere olumlu ve olumsuz tutumlarımız)
 • Psikomotor Davranışlar  Bireyin yürüme, kalem tutma, atış yapma, basketbol oynama v.b gibi duyu organları ve kas sisteminin koordinasyonlu çalışmasını gerektiren davranışlardır.
retme
ÖĞRETME
 • Okulllarda vs yapılan
 • Bilinçli, kontrollü ve amaçlı
 • davranış (beceri ve tutum) değişikliğini hedefleyen etkinliktir
 • Öğretim  okullarda yapılan planlı, kontrollü

öğretme faaliyetlerinin tümü

 • Öğretim etkinlikleri: hedefler, kapsam, eğitim durumları, değerlendirme
e itim retim aras ndaki farklar
Eğitim & Öğretim arasındaki farklar

Öğretim

Belli ortamlarla (okul) sınırlıdır.

Planlanan zaman dilimiyle sınırlıdır.

Eğitimin planlı ve programlı kısmını oluşturur. Eğitimin aracıdır.

Önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için düzenlenmiş etkinlikleri kapsar.

Eğitim

 • Her yerde olabilir
 • Süreklidir, yaşam boyu devam eder.
 • Öğretimi de içine alan geniş bir kavramdır.
 • Her türlü bilgi ve deneyimi kapsar.
e t m programi
EĞİTİM PROGRAMI
 • Bireyde istenilen yönde davranış değişikliği meydana getirmek amacıyla yapılan tüm etkinlikleri gösteren planlardır (öğretim, ders dışı kol faaliyetleri, özel günlerin kutlanmaları, geziler, vs).
 • Okulların temelidir.
 • Dinamiktir.
 • Hazırlanması ve geliştirilmesi zaman ve güç ister.
 • Sürekli değerlendirilmeli ve yenilenmelidir.
 • Uzman kişiler tarafından hazırlanıp yürütülmesi gerekir.
 • Ülkemizde tüm eğitim programları (üniversiteler hariç) MEB tarafından hazırlanıp TTK tafından onaylanıp uygulanır.
e itim program n n 4 temel esi
Eğitim Programının 4 Temel Öğesi

A) Genel ve Özel Hedefler

 • Genel Hedefler: Öğretim süreci sonunda öğrencinin yapabileceklerini tanımlar
 • Özel hedefler: Genel hedefler doğrultusunda öğrenci özellikleri ve konu alanı doğrultusunda hazırlanır

B)Kapsam

 • Öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılacak bilgiler kapsamını oluşturur.
 • Hedef ve kapsam her zaman örtüşmelidir.
 • Bilgi, basitten karmaşığa, somuttan soyuta, genelden özele göre dizilmelidir.
slide12

C) Eğitim Durumları

 • Hedefe ulaşmak için, öğretim yöntem, teknik ve materyallerini düzenlenerek öğrenme yaşantılarının sağlanması

D) Sınama Durumu

 • Öğrencilerin hedeflere ulaşma dereceleri ölçme araçları ile saptanır.
 • Sınama sonucu elde edilen bulgular, öğrencilere hedeflere ulaşma dereceleri, öğretmenlere ise gerçekleştirdikleri öğretim faaliyetlerinin etkililiği hakkında bilgi verir.
temel kavramlar arasindak l k
TEMEL KAVRAMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • Eğitim ve Öğretim  (Amaç) Öğrenme
 • Öğrenme bireyseldir. (Formal ve informal yollarla)
 • Eğitim kavramı öğretim kavramından daha geniş kapsamlıdır.
 • Tüm öğretim etkinlikleri = eğitseldir
 • Tüm eğitim etkinlikleri ≠öğretim değildir.