Bioloogia ja maateaduse õpetajate liit BMOL ry Biologi- och geografilärarnas förbund BGLF r.f. - PowerPoint PPT Presentation

bioloogia ja maateaduse petajate liit bmol ry biologi och geografil rarnas f rbund bglf r f n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bioloogia ja maateaduse õpetajate liit BMOL ry Biologi- och geografilärarnas förbund BGLF r.f. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bioloogia ja maateaduse õpetajate liit BMOL ry Biologi- och geografilärarnas förbund BGLF r.f.

play fullscreen
1 / 42
Bioloogia ja maateaduse õpetajate liit BMOL ry Biologi- och geografilärarnas förbund BGLF r.f.
167 Views
Download Presentation
aricin
Download Presentation

Bioloogia ja maateaduse õpetajate liit BMOL ry Biologi- och geografilärarnas förbund BGLF r.f.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bioloogia ja maateaduse õpetajate liit BMOL ryBiologi- och geografilärarnas förbund BGLF r.f. Tegevuse esitlus

 2. 1. ÜLDIST

 3. ÜLDIST • Tegevus toimub 1,5 töötaja ja liikmete jõududega. • Tegevust on palju, kuigi ühistegevus ei ole praegu moes.

 4. 2. LIIKMESKOND JA RINGKONNAORGANISATSIOON

 5. LIIKMESKOND • Liikmeid on umbes 1800 • Liikmemaks 60 € aastas • Liikmemaksu on alandatud töötutele, õpilastele, pensionäridele jt • Liidu piirkondliku taseme organisatsiooni moodustavad 23 ringkonda

 6. Ringkonnaorganisatsioon • Ringkondliku tegevuse aktiveerimiseks nimetati ametisse ringkonna kontaktisik ja moodustati ringkonna töörühm • Korraldatud küsitlusega tunnistati kohalik tegevus tähtsaks, kuid oma aktiivsuse poolest vahelduvaks • Tõhustati koostööd: ringkondlikud kirjad, ringkonnaseminar ja ringkondade kontaktisikute kohtumised sügispäevadel

 7. 3.TÖÖORGANID

 8. 3.1 Valitsus • Valitsuse liikmeid on 9 inimest ja igaühel on isiklik asendusliige • Valitsuse liige valitakse 3 aastaks • Kolmandik valitsuse liikmetest on igal aastal viimast aastat • Esimees valitakse kaheks aastaks • Valitsus koguneb aasta jooksul umbes 6 korda • Sekretärina tegutseb asjaajaja

 9. 3.2 Ametnikud • asjaajaja • osalise tööajaga büroosekretär • üks HTM-revident • üks liige revidendina

 10. Töörühmad 2009

 11. Liidu üldine tegevus • Töökomisjon • Sügispäevad • Natura-liikmeajakirja toimetus Õppimistehnoloogia • Ringkonnatöörühm

 12. Aktuaalsed projektid • Põhiastme riiklikud eksamid • Gümnaasiumi eeleksamid: bioloogia ja geograafia • Eksamiks ettevalmistava materjali koostamise töörühm • Rahvusvahelistumiskasvatuse hanked

 13. Kooliasjad ja koolituspoliitika • Gümnaasium (bioloogia, geograafia) • Põhikool (bioloogia, geograafia) • Tervisekasvatus

 14. Liikmete teenindus ja võistlused • Eksamil punktiandmine: bioloogia ja geograafia • Teadmiste olümpia: bioloogia ja geograafia • Metsaviktoriin • Loodusharrastusstipendium • Gümnaasiumi ja põhikooli õppekavatöörühmad • Liidu pensionäride klubi

 15. 4. TEGEVUS

 16. 4.1 Kooli- ja palgapoliitika-alane tegevus • Põhiõpetuse eesmärkide ja tunnijaotusegategeleva töörühma töö jälgimine (OPM) • Loodusteaduste õpetamise arendustöörühm avaldas oma käsituse augustis 2009 (OPH) • Liidu esindajad osalesid Pedagoogiliste õpetajaorganisatsioonide esinduse (POE) ja Aineõpetajajaliidu (AOL) tegevuses.

 17. 4.1 Kooli- ja palgapoliitika-alane tegevus • Koostöö aine- ja reaalaineõpetajatega (tööaeg, palgad, õpetuskohustused) • Reaalainete pedagoogilised organisatsioonid rajasid ühenduse (REAL ry) • Huvide kaitse tõhustamisel on takistuseks asjast huvitatud liikmete leidmine

 18. 4.2.Õpetamise arendamine

 19. Bioloogiaolümpia • Jaanuaris 2009 korraldasime rahvusliku bioloogiavõistluse gümnaasiumiõpilastele • Osales 105 gümnaasiumi ja kokku tagastati Liidule 861 õpilase tulemused • Kümme parimat osales ülikooli korraldatud 10päevasel treeningkursusel mais • Neli õpilast Soome esindajateks rahvusvahelisele bioloogia olümpiale Jaapanisse juulis • Rahvusvahelisel võistlusel osales võistlejaid 56 maalt • Geograafiaolümpia on igal teisel aastal

 20. Metsaviktoriin • Üleriigiline Metsaviktoriin koostöös Soome Metsaühinguga 28. korda • Metsaviktoriini algkvalifikatsioonvõistlustel osales umbes30 000 õpilast ja 394 kooli • Lõppvõistlustel maikuus osalesid maakondade parimad metsatundjad Lustos Punkaharjul. • Õpilased harjutasid aktiivselt Metsaviktoriiniks Tarkpea-mänguga.

 21. Metsaõpperada • Oppimispolku.fi –võrguteeninduse abil levitati metsa- ja puuõpetust pakkuvate ettevõtjate toodetud materjali, sündmusi, nõuandeid, mudeleid ja kontaktteavet õpetajatele ja koolikoostöö tegijatele. • Õpetajate ja metsaspetsialistide vahelist koostöövõrgustikku arendati nii üleriigiliselt kui ka piirkonniti.

 22. Läänemere õpperada • Keskkonnaministeeriumi abil käivitati Läänemere õpperada-võrgustiku ja võrgulehekülgede loomine • Projektile palgati osalise tööajaga koordinaator ja loodi juhtimisrühm

 23. Väljaanded ja projektid • BMOL osalesKoolivalitsuse väljaande Loodusteaduse õpetamise ruumid, sisustus, vahendid ja töökaitse uuendamises • Kirjastusosaühing Avain kinkis õpetajatele keskkonnaraamatu Kõigest jääb jälg • Kultuurirahastu abil koolide keskkonnaprojekt Kust sa pärit oled? koostöös emakeeleõpetajate liiduga

 24. Koostööhanked • Koostööd tehti LUMA-keskuse, BioPopi ja GeoPiste’ga • Koos Rahvastikuliiduga arutati ja viidi ellu seksuaaltervisele ja arenguküsimustele keskendatud koolitus • Loodusteaduslikku ülekaalu ja maastikuõpetuse osa bioloogia õpetamisel on suurendatud ms täienduskoolituse sisu mõjutades

 25. Teiste hankeid • Koole innustati osalema • Kooli Klubikeskuse Uuri-Proovi-Arenda–võistlusel • Soome Akadeemia Viksu-teadusvõistlusel • VeeühinguJuniorivesipalkinto-võistlusel • Kemira GrowHow’i Leipä leveämmäksi –ajakiri • Soome Akadeemia Apropos-ajaleht

 26. Teiste hanked • Teavitati Soome-Ungari Ühingu üritustest • Teavituskoostöö Kalamajanduse Keskliidu ja Soome Harrastuskalastajate Keskorganisatsiooniga üleriigilisest kalastuspäevast ja kirjutamisvõistlusest vanemate klasside õpilastele. • Ajalehepäeva läbi viies tehti koostööd Ajalehtede Liiduga

 27. 4.3 Koosolekud, kursused, õppematkad • Regulaarne kevad- ja sügiskoosolek

 28. 4.3.1 Koolitused •  Globaalkasvatuse ressursiõpetajate kursus Välisministeeriumi abil koos Hariduse koolituskeskusega • Kahepäevane koolitus seoses Joensuu SciFestiga Lieksas aprillis • Mitmekülgne ja elamuslik metsakursus Janakkalas koos Soome Metsaühinguga • Puu kasutamise uued tuuled –kursusel tutvutipuu kasutamise tulevikuga (4 korda) (SMY) • Hoogu ringkonnategevusele!-seminar

 29. 4.3.2 Kevadpäevad 2009 • Lahtiringkond korraldad kevadpäevad aprillis.Kuulsime linnaökoloogiast, ökosüsteemiteenustest, hormoonihäirikutest Porvoojões, kaevanduste kahjulikkusest nii Aafrikas kui Soomes ning Soome kaljupõhja vanusest. • Vaatasime Lahtit ja Salpausselkä ümbrust linnaökoloogia vaatenurgast bussi- ja maastikuretkel. • Õhtune koosviibimine muusikanumbrite ja uhkete roogadega toimus Lahti Ühiskoolis.

 30. 4.3.2 Sügispäevad 2009 • Kolmepäevane Galilei-sümpoosium koos üheksa teise organisatsiooniga novembris • Umbes 150 osalejat ja mitmekülgne programm astronoomiast, teadusest ja kunstialadest • Tutvusime ka ajude kütkestava maailmaga neuroteaduste tipptegijate poolt juhituna, ajastamismeetoditega ning arutlesime teaduse, religiooni ja üleloomuliku seostest • Kohal oli ka Ursa planetaarium, Mensa intelligentsustest, õppematerjalide näitus jms

 31. 4.3.3 Õppereisid • Maakera eri paikadesse 10 reisi • Jätkus Liidu matkapäevikute ja õppereiside ajalooga seotud väljaande koostamine

 32. 4.4 Teavitusteenindus ja muu liikmeteenindus • Liidu liikmeajakiri Natura ilmus 2009. aastal 4 korda , 46. ilmumisaasta, ka elektrooniliselt kodulehel • Trükiarv oli 2200 eksemplari ja lehekülgede koguarv oli 248 lehekülge • BMOLi kommünikee käsitles 6 korda aktuaalseid asju, otsuseid, koolitusi, õppereise ja projekte

 33. 4.4 Teavitusteenindus ja muu liikmeteenindus • Välisministeeriumi abiga avaldati raamat “Kas kont jääb arengumaade kätte? Ilmastikumuutuste ökoloogilised, majanduslikud ja poliitilised mõjud.” • Välisministeeriumi abiga avaldati koos Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajate liiduga (HYOL)Piilumisi rahvusvahelisusse – rahvusvahelisuskasvatuse eriväljaanne, mis saadeti nii BMOLikui HYOLi liikmetele.

 34. 4.4 Teavitusteenindus ja muu liikmeteenindus • Kodulehed olid usinalt kasutusel, liikmeleheküljed salasõna taga. • Aktuaalset teavet vahendati e-posti kaudu. Bioloogia ja geograafia eksami punktiandmisjuhised. • Kirjastajate ja teiste koostööpartnerite poolt saadetud lisaõppematerjal.

 35. 4.5 Ühistegevus organisatsioonide, ettevõtete ja ametnikega • Koostööteiste pedagoogiliste organisatsioonidega EDUCA 2009 messil eksponaatide väljapanemisel • Liit osales Põhjamaade looduslillede päeva organiseerimises • Peeti sidet OAJga, Üliõpilaseksamikomisjoniga ja Koolivalitsusega

 36. 4.5 Ühistegevus organisatsioonide, ettevõtete ja ametnikega • Osaleti Aineõpetajaliidu ja pedagoogiliste õpetajaorganisatsioonide esindajate seminarides • Tehti koostööd Suvegümnaasiumi Seltsi, Taaskasutuspoe, Laagrikooliühingu, Loodusliidu, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Soome Bioloogiaseltsiga Vanamo, Soome Maateadusliku Seltsi, Soome WWFi, Tehnoloogia-tööstus ry, Tervise edendamise keskuse, Terveys - Hälsa ry ja Rahvastikuliiduga.

 37. 4.6 Rahvusvaheline tegevus • ICASE (International Council of Associations for Science Education) • EUROGEO (European Network of Geography Teachers’ Association) • Pohjola-Nordeni maateaduskomisjon • Liikmeskonnale vahendati teavet nt organisatsioonide ja teiste koostöötasandite sündmustest, väljaannetest ja materjalidest

 38. 4.7 Esindatus kollektiivides ja üritustel • Esindatus 20 erinevas kollektiivis • Esindatus umbes 50 üritusel (aastakoosolekud, sündmused, seminarid jms)

 39. 4.8 Otsused/hinnangud • POE koosolekule ettepanek sügisese kirjaliku küpsuseksami viimisest 2 nädala võrra ettepoole • Parlamendi keskkonnakomisjonile hinnang ”Pika ajavahemiku ilmastiku- ja energiastrateegiast” • Koos teiste keskkonnakasvatuse organisatsioonidega seisukohavõtt ”Keskkonnateadlikkuse parandamise ja keskkonnakasvatuse positsioon. Tulevikku tuleb kaitsta uues regionaalhalduses” • ”Kestev eluviis kriteeriumiks põhiõpetuse eesmärkide ja tunnijaotuse uuendamisel”

 40. 4.9 Tähelepanu juhtimine • 2009. aasta bioloogia- ja geograafiaõpetaja • Aumärgid: kuldne, hõbedane ja pronksine; Liidu standart

 41. 4.10 Muu tegevus • Liidu loodud BG-Tuote Oy tegutseb teist aastat • Ringkonnad korraldasid õpilastele Liitu esitlevaid üritusi • BMOL ry autasustas raamatuauhinnaga kirjalikul küpsuseksamil parimaid tulemusi saavutanud üliõpilasi

 42. AITÄH!