elektromagnetick z en a vln n n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Elektromagnetické záření a vlnění

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Elektromagnetické záření a vlnění - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Elektromagnetické záření a vlnění. Co to je vlnění?. Znáte – vlnění na vodě zvukové vlny vlny na provaze vlny na pružině … Vlnění je přenos nějakého rozruchu. Přenáší se energie, ne látka. James Clerk Maxwell. Skotský fyzik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elektromagnetické záření a vlnění' - ariana-campbell


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
co to je vln n
Co to je vlnění?
 • Znáte – vlnění na vodězvukové vlnyvlny na provazevlny na pružině …
 • Vlnění je přenos nějakého rozruchu. Přenáší se energie, ne látka.
james clerk maxwell
James Clerk Maxwell
 • Skotský fyzik
 • Roku 1865 formuluje teorii elektromagnenismu, kterou shrnuje do 4 slavných rovnic - zde
 • V rovnicích je schovaná celá elektřina i magnetismus
 • Maxwell konstatuje, že světlo je elektromagnetické vlnění a předpovídá i další druhy elmag. vlnění
druhy elektromagnetick ho vln n
Druhy elektromagnetického vlnění
 • Druhy elmag. Záření – přehled zde:
 • Co je elmag vlnění? Co se vlastně „vlní“?
 • Periodicky se mění el. a mag. pole v každém máístě prostoru. Tak se prostorem přenáší energie.
jak se jednotliv vln n li
Jak se jednotlivá vlnění liší?
 • Vlnovou délkou
 • Značka l, jednotka metr. Je to např vzdálenost mezi dvěma maximy (nebo mezi dvěma body „ve stejné poloze).
jak popsat vln n
Jak popsat vlnění
 • Vlnová délka l
 • Perioda T – doba trvání jednoho kmitu
 • Rychlost vlnění ve vakuu c
 • Frekvence vlnění f=1/T
 • Za jednu periodu urazí vlnění vzdálenost l rychlostí c =>

l=c.T=c/f

jak z skat elmag vln n
Jak získat elmag vlnění?
 • Rychlým kmitáním částic s nábojem ve vodiči – anténě => vysokofrekvenčním proudem v anténě
en vln
Šíření vln
 • Závisí na vlnové délce
 • Malá vlnová délka (např. světlo) – vlny se šíří přímočaře
 • Střední vlnová délka (např. televizní obraz) – vlny se šíří skoro přímočaře, ale mohou se trochu ohýbat
 • Velká vlnová délka (rádio) – vlny se celkem ochotně ohýbají za překážky, kopírují terén
jak elmag vln n m p en et informace
Jak elmag vlněním přenášet informace?
 • Je třeba vlnu modulovat
 • Nosná vlna – základní frekvence (např. 99,7 MHz)
 • AM (amplitudová modulace) – frekvence vlny je stále stejná, ale její amplituda se mění tak, jako přenášený signál (např. řeč)
 • FM (frekvenční modulace) – amplituda je stálá, ale frekvence se mění stejně jako přenášený signál
 • Použití:AM: typicky střední vlny (stovky kHz)FM: krátké a velmi krátké vlny (cca. 100 MHz)
televizn vys l n
Televizní vysílání
 • Odděleně se vysílá obraz a zvuk
 • (Zvuk jde chytit na rádio)
 • Obraz – princip televize zde
 • Signál mění jas elektronového svazku a řídí jeho posun po obrazovce (pomocí vychylovacích cívek)
druhy z en a jejich pou it
Druhy záření a jejich použití
 • Druhy záření a jejich použití (učebnice viz str. 90)
zdroje z en
Zdroje záření
 • Slunce – zahřátá tělesa – viditelné, UV i IF záření
 • Luminiscence – „studené světlo“ – svatojánské mušky, zářivka, televize, …
 • Laser – monochromatické, koherentní, výkonné, k přenosu informací, řezání, operacím, …
 • Rentgenka – zdroj rentgenového záření
 • Urychlovače – zdroj záření gamma