Problematika BAL v pneumológii
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

Problematika BAL v pneumológii prínos pre diagnostiku a výskum v súčasnosti. BOBOVČÁK M. a kol. Klinické laboratórium Vojenský V. ústav pre choroby pľúc Nová Polianka - Vysoké Tatry 05983 Slovensko. Laváž. Bronchiálna10-30 ml

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ardara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Problematika bal v pneumol gii pr nos

Problematika BAL v pneumológii

prínos

pre diagnostiku a výskum v súčasnosti

BOBOVČÁK M. a kol.

Klinické laboratórium

Vojenský V. ústav pre choroby pľúc

Nová Polianka - Vysoké Tatry

05983 Slovensko


Problematika bal v pneumol gii pr nos

Laváž

Bronchiálna10-30 ml

Bakteriológia, Tumory-cytológia

Laváž

Terapeutická 10-20 l,

AB, Cyst.Fib., Al.proteinóza

Laváž

Bronchoalveolárna 100-300 ml

diff.dg- prach, aktivita ILD


Problematika bal v pneumol gii pr nos

Klinické indikácie BAL

Intersticiálny infiltrát

Sarkoidóza

EAA

Polieková Alveolitis

Idiopat.pľ.fibróza

Kolagenózy

Histiocytóza X

Pneumokoniózy

Lymfangiosis Ca

Alveolárny infiltrát

Pneumónie

Alveolárna hemorágia

Alveolárna proteinóza

Eozinofilná Pneumónia

Bronchiolitis obliterans

Pľúcny infiltrát u

imunokompromitácie

HIV-infekcia

Cytostatiká, ožarovanie

Imunsupresívna terapia

Transplantácia orgánov

Profesionálna expozícia

-prašné prostredie

Diferenciálna diagnostika

Aktivita ochorenia

Neinvazívnosť - nízke riziko


Problematika bal v pneumol gii pr nos

Technika a spracovanie BAL

Výkon BAL - FBS

Eur.Resp.Rev. 1992,2:47-127

-3,4 x 50 ml Fyziológ

-celá 3 frakcia ,cytocentrifúga 0,3 ml

-filtrácia (gáza)

-určenie absolútneho počtu (CD45,Lýza)

-centrifugácia 400g,15 min,4C,

-resuspendovanie peletu cca 1-2 ml

-určenie absolútneho počtu

-určenie vitality

-nastavenie cc 2000 bb/ul

-značenie Abs 20 min.

-Lýza 5 min.

-Meranie

BAL - spracovanie vzorky

Cytológia - cytopreparáty

MGG, špeciálne farbenia /Fe/

solubilné markery

Prietoková cytometria

imunohistochémia


Problematika bal v pneumol gii pr nos

FW

FW

Gra

Mo

CD3

CD4

Ly

SS

SS

CD3

CD45

CD45

OR

SS

GR

BAL - flow cytometry

BAL

Perif.Krv


Problematika bal v pneumol gii pr nos

CD4/CD8

zvýšený

znížený

normálny (2,4 1,4)

Silikóza

Azbest

Celulárny profil v BAL - a diagnóza

Normálny nález / 80-90%AM /fajčiari/

vylučuje:

Aktívnu Sarkoidózu

Aktívnu EAA

Beryliózu

Eozinifilná pneumónia

Alveolárna proteinóza

Alveolárna hemorágia

Lymfocytóza

Lymfocytárna alveolitis

Sarkoidóza

EAA

Berylióza

TBC , HIV , Virová BP

Polieková Alveolitis

Alveolárna proteinóza

Kolagenózy

Pneumokoniózy

Bronchiolitis obliterans

Lymfangiosis Ca

Eozinofília

Eozinifilná pneumónia

Churg-Strauss-Syn.

Hyper Eoz.Syn.

Alerg. BP aspergilóza

Idiopat.pľ.fibróza

Lieky

Asthma bronchiale

Neutrofília

Idiopat.pľ.fibróza

Pneumónie-infekt

ARDS

Kolagenózy

Wegener.Granulomatóza

Pneumokonióza


Problematika bal v pneumol gii pr nos

Diagnóza a typické nálezy BAL

Sarkoidóza: CD4/CD8-IRI>5,0

EAA: CD4/CD8 <1.3, CD57Ly>15%Ly, Ly >50%bb

Eozinofilné ochorenia: Eo>25%

Oportúnne infekty: pneumocystis c., kvasinky, CMV transform. bunky

Alveolárna proteinóza: mliečny vzhľad, veľa PAS+ bunkovej drte

Alveolárny hemorhagický sy.: Fragmenty Ery v Mf, Fe+ Mf

Profesionálne pneumokoniózy: prach. častice v Mf. , pozitívna filtrácia-azbest

Histiocytóza X: CD1+ Langerhansove bunky >3% bb.

Berylióza: pozitívny LTT test s Berýliom

Nádory, Ly.Ca., Lymfóm, Leukémie:Tumorové bb., Lymfóm leukemické bb.Problematika bal v pneumol gii pr nos

CD3 lymfo

CD3+4+Ly

CD3 +HLA DR+lymfo

CD3+8+Ly

IRI


Problematika bal v pneumol gii pr nos

Výskum

- celulárny obraz - fenotypizácia

- patomechanizmus ILD

- imunopatogenéza

- aktivácia, apoptóza

- solubilné molekuly /cyto a chemokíny, ROS


Problematika bal v pneumol gii pr nos

Záver

BAL - pri použití:

-štandartná technika pri odbere

- preanalytická fáza

- analýza cytopreparát

histochémia

prietoková cytometria

-správna indikácia

-interpretácia

pri relatívne nízkom riziku predstavuje pre dif dg a dg

nenahraditeľnú súčasť diagnostického procesu najmä

u intersticiálnych pľúcnych ochorení

často plne nahradzujúcu viac invazívne vyšetrenia.