Andrea prl kov pukov alena toura ov radiologick klinika fnb a lf mu brno p ednosta v v lek
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 312 Views
 • Uploaded on

Andrea Šprláková-Puková Alena Štouračová Radiologická klinika FNB a LF MU Brno Přednosta : V.Válek. Ultrazvuk zápěstí. Anatomie. Zápěstí – kostěnný podklad – kosti předloktí, obě řady kůstek karpu art.radioulnaris dist ., radiocarpalis , mediocarpalis Šlachy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Andrea prl kov pukov alena toura ov radiologick klinika fnb a lf mu brno p ednosta v v lek

Andrea Šprláková-Puková

Alena Štouračová

Radiologická klinika FNB a LF MU Brno

Přednosta : V.Válek

Ultrazvuk zápěstí


Anatomie
Anatomie

 • Zápěstí – kostěnný podklad – kosti předloktí, obě řady kůstek karpu

 • art.radioulnarisdist., radiocarpalis, mediocarpalis

 • Šlachy

  flexe m. flexor carpiradialisaulnarisa m. palmarislongus, asistuje m. flexor digitorumsuperficialisaprofundus, m. flexor pollicislongusa m. abductorpollicislongus.

  extenze m. extensor carpiradialislongusa brevis a m. extensor carpiulnaris, asistuje m. extensor digitorumcommunis, digitiminimi, indicisapollicislongus.

  ulnární dukcem. extensor a flexor carpiulnaris

  radiální dukcem. flexor carpiradialis, m. extensor carpiradialislongusa brevis, m. abductorpollicis brevis a m. extensor pollicis brevis.

 • Regiocarpipalmaris , dorzalis


Anatomie palm rn strana
Anatomie – palmární strana

 • povrchová vrstva( m.brachioradialis, a. radialis, m.flexorcarpiradialis, n. medianus, m.palmarislongus, m.flexor dig.spf.,a + n. ulnaris)

 • hluboká vrstva ( m.flexorpollicislongus, flexor dig. prof., pod šlachami flexorů m.pronatorquadratus)

 • Retinaculumflexorum– vaz 2-3 cm široký, eminentiacarpiradialis (tuberculumossisscaphoidei a tuberculumossistrapezii) s eminentiacarpiulnaris (os pisiforme a hamulusossis hamati).

 • Canaliscarpi– 10 šlach, n. medianus

 • Šlacha flexor carpiradialis – hluboký list retinakula – oddělena

 • Flexor pollicislongus – oddělena jemným vazivovým septem

 • N.medianus – mediálně

 • Šlachy flexor dig.spf - III a IV, hlouběji II a V

 • Šlachy flexor dig. profundus


Ultrazvuk z p st

fcr

M

fpl

PISI

SCA


Ultrazvuk z p st

Normal Sonographic Anatomy of the Wrist and HandLee J C , Healy J C Radiographics 2005;25:1577-1590

www.ultrasoundcases.info


Anatomie dorz ln strana
Anatomie – dorzální strana proximální části hypothenaru,

 • Dorzální strana - retinaculum mm extenzorum – osteofibrózní septa - rozdělení na VI. kompartmentů v transverzální rovině

 • I – abductorpollicislongus, extenzor pollicis brevis

 • II- extenzor carpiradialislongus, ext. carpiradialis brevis

 • III – extenzor pollicislongus

 • IV – extenzor indicis, extenzor digitorumcommunis

 • V – extenzor digitiminimi

 • VI – extenzor carpiulnaris


Ultrazvuk z p st

EI, EDC IV proximální části hypothenaru,

EPL III

EDQ V

ECRB,ECRL II

VI ECU

APL, EPB I


Ultrazvuk z p st

I proximální části hypothenaru, .

II., III.

III.,IV.,V.

VI.


Ultrazvuk z p st

Lig.scapholunatum proximální části hypothenaru, a lunotriquetrum

Discustriangularis

 • Poloha v mírné volární flexi – polštářek

 • Jejich absence nemusí znamenat jejich poškození

 • Intrinzické vazy , význam pro stabilitu proximální řady karpu

 • Kompaktní echogenní fibrilární struktury mezi příslušnými kůstkami

 • Chrupavčitá část triangulárního fibrokartilaginozního komplexu

 • Hodnocení poškození v UZ obtížné

Lig.SL

Lig.LT


Ultrazvuk z p st

 • Vyšetření vysokofrekvenční lineární sondou 12 – 17 MHz

 • Vsedě, horní končetina volně položena na vyšetřovacím stole – lůžku

 • Indikace – zánětlivá onemocnění ( kloubů, šlach), traumatické změny – ruptury šlach, patologické rezistence ( ganglion, neurilemmom, tumory šlach – giant cell tumor, hemangiom, lipom)

 • Aplikace k.l. – 5 mlSonovue - zánětlivé postižení, tumorozní léze, rozsah svalové ruptury.


Ganglion
Ganglion MHz

 • Ganglion - - možné etiologické faktory – synoviální herniace, degenerace tkání, opakující se trauma.

 • Častěji dorzálně, volárně asi 20%, mezi flexor carpi rad. a abductor pollicis longus.

  (MRI of the hand and wrist, Thomas H.Berquist, Lippimcot Williams and Wilkins)

 • cystická x vyplněná mukoidním materiálem, příp. komplikace zakrvácení

 • většinou 1 – 2.5 cm, prostá x multilokulárníUltrazvuk z p st

tenosynovitis volárně

Žena 35 let, bolestivost, zatuhnutí, váznoucí pohyb 3.prstu


Ultrazvuk z p st

Giant cell tumor volárně

 • Obrovskobunečný tumor

 • druhý nejčastější

 • 3.-4.dekáda, mírná predominance žen

 • lokální x difuzní forma

 • lokální – nodulární tenosynovitis- nodulární masa v oblasti zápěstí a ruky

 • difuzní - při větších kloubech , extraartikulární extenzi vilonodulární synovitis (MRI of the hand and wrist, Thomas H.Berquist, Lippimcot Williams and Wilkins)

 • pomalu rostoucí, většinou palmárně, nejčastěji I.-III.prst, maligní velmi řídce


Ultrazvuk z p st

5 ml SonoVue volárně

Muž,42 let, postupně rostoucí nebolestivá rezistence, omezená hybnost, brnění


Ultrazvuk z p st

MR vyšetření volárně


Ultrazvuk z p st

Žena ,37 let, intermitentně oteklé prsty, matka RA, pozitivní laboratorní výsledky

Zánětlivé onemocnění kloubů


N medianus
N.medianus pozitivní laboratorní výsledky

 • Probíhá ve střední části či mírně radiálně

 • V distální části kanálu se větví, inervuje přední část povrchové a střední vrstvy, oblast thenaru

 • Plocha –10 mm2

 • Rozšíření před vstupem do karpálního tunelu – asymptomatické, bez EMG nálezu


Ultrazvuk z p st

16 mm2 pozitivní laboratorní výsledky

10 mm2

Plocha n. medianus

Expanze n. medianus - schwannoma


Ultrazvuk z p st

Děkuji za pozornost pozitivní laboratorní výsledky