Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integr...
Download
1 / 9

Slovní úlohy o pohybu - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými poruchami učení pomocí informačních a komunikačních technologií. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Slovní úlohy o pohybu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Slovní úlohy o pohybu' - arama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými poruchami učení pomocí informačních a komunikačních technologií

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Slovní úlohy o pohybu

K učebnici Calda, E.: Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU 1. díl

Prometheus, 2002, s. 146

Přehled učiva

MilanHanuš


Prezentace nabízí návody na řešení úloh s otázkami: středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými poruchami učení pomocí informačních a komunikačních technologií

Kdy a kde se na trati setkají vozidla, která vyjela proti sobě?

Kdy a kde se na trase vozidla, která vyjela za sebou, doženou?

Kdy a jak daleko od startu budou vozidla, až od sebe budou danou vzdálenost?

Jak vzdálena jsou vozidla jedoucí opačnými směry v daném čase?

Jakou rychlostí musí jet vozidlo, aby v danou dobu dohnalo vozidlo?

Horšovský Týn

Domažlice


Obecný postup řešení úloh o pohybu středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými poruchami učení pomocí informačních a komunikačních technologií

1. Úlohu nakreslíme v okamžiku splnění podmínek úlohy.

2. Za neznámou většinou považujeme čas nutný ke splnění úlohy.

3. Určíme ujeté dráhy (s = vt) za čas nutný ke splnění úlohy.

4. Pomocí rovnice porovnáme ujeté dráhy.

3. Z vypočteného času určíme místo, kde se splní podmínky úlohy.

Příklad: V 600 hod. vyjel z H.T. modrý automobil do Domažlic průměrnou rychlostí 40 kmhod-1. V 605 hod. z Domažlic do H. T. červený automobil průměrnou rychlostí 60 kmhod-1. V kolik hodin a kde se auta budou míjet, je-li vzdálenost obou měst 10 km?

40 km/h

60 km/h

600 hod.

605 hod.

10 km

Horšovský Týn

Domažlice

Čas od 600 hod. … x hod.

Modrý automobil za x hod. ujede …. 40x km

Červený automobil ujede za x hod. …. 60 (x – 5/60) km vyjel o 5/60 hod. později – pojede kratší dobu

Dohromady ujedou 10 km

Rovnice: 40x + 60 (x – 5/60) = 10

x = 0,15 (hod.)

Čas setkání je 600 + 0,15 · 60 = 609 hod.

Místo setkání je 0,15 · 40 = 6 km od Horšovského Týna.

Zpět


V 6 středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými poruchami učení pomocí informačních a komunikačních technologií00 hod. vyjel z Horšovského Týna do Klatov modrý Favorit rychlostí 70 kmh-1. V 605 hod. za ním červený Maserati průměrnou rychlostí 90 kmh-1. V kolik hodin a kde se doženou?

70 km/h

600 hod.

605 hod.

90 km/h

s

Horšovský Týn

Čas od 600 hod. …….. x hod.

Modrý Favorit za x hodin ujede ……… 70x km

Červený Masserati za x hodin ujede …. 90(x – 5/60) km

Dohromady musí auta ujet stejnou dráhu.

70x = 90(x -5/60)

70x = 90x – 450/60

70x – 90x = -15/2

-20x = -15/2

x = 15/40

Čas: 15/40 · 60 = 22,5 min.

6hod + 22min + 30 sec. =

= 6:22:30 hod.

Místo: s = vt = 70 · 15/40 = 26¼ km

Červený Maserati dožene modrého Favorita v 6:22:30 hod. 26,25 km od Horšovského Týna.

Zpět


V kolik hodin budou od sebe 5 km červené a modré auto, když z Horšovského Týna vyjedou současně v 815? Modré auto jede průměrnou rychlostí 40 kmh1 a červený sportovní vůz uhání průměrnou rychlostí 90km/h.

40 km/h

5 km

90 km/h

Čas jízdy od 815 hodin ……………………………………. x hod.

Modré auto za x hodin ujede ……………………….... 40x km

Červené auto za x hodin ujede ……………………… 90x km

Rozdíl drah je ………………………….……………......... 5 km

90x – 40x = 5

50x = 5

x = 0,1 hod = 6 min

Čas: 815 + 006 = 821 hod.

Modré auto bude 40 · 0,1 = 4 km od H.T.

Červené auto bude 90· 0,1 = 9 km od H.T.

Auta budou od sebe 5 km v 8:21 hodin.

Zpět


V 6 když z Horšovského Týna vyjedou současně v 800 hod. vyjel z Horšovského Týna do Klatov modrý Favorit rychlostí 60 kmh-1. V 605 hod. opačným směrem červený Fiat průměrnou rychlostí 90 kmh-1. Jak da-leko budou od sebe v 620 hodin?

s2 km

s1 km

s km

POZOR,

PROMĚNNOU JE DRÁHA

s1 = 20/60 · 60 = 20 km

s2 = 15/60· 90 = 22,5 km

s = s1 + s2

s = 20 + 22,5 = 44,5 km

V 6:20 hodin budou auta od sebe vzdálena 44,5 km.

Zpět


V 6 když z Horšovského Týna vyjedou současně v 800 hod. vyjel z Horšovského Týna do Klatov modrý Favorit rychlostí 60 kmh-1. V 605 hod. za ním zelený Ford. Jak Jakou musí jet rychlostí, aby dohnal Favorita v 620 hodin?

60 km/h

600 hod.

605 hod.

x km/h

s

Horšovský Týn

POZOR, NEZNÁMOU

JE RYCHLOST

Favorit za 20 minut ujede 20/60 ·60 km

Ford za 15 minut ujede 15/60 · x km

Dráhy musí být stejné

20/60 · 60 = 15/60· x

20 · 60 = 15x

80 = x

Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly

Ford musí jet průměrnou rychlostí 80 km/h.

Zpět


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

K O N E C

TEST

Zpět


 • V 15:20 hodin vyjel cyklista ze Srb do Horšovského Týna průměrnou rychlostí 15 km/h. V půl čtvrté za ním Karel autem průměrnou rychlostí 70 km/h. V kolik hodin dožene cyklistu, jestliže ze Srb do Horšovského Týna je 5 km?

 • Z Plzně do Domažlic vyjel v 17:05 hodin autobus průměrnou rychlostí 40 km/h. Z Domažlic do Plzně v 17:30 hodin automobil průměrnou rychlostí 70 km/h. V kolik hodin a kde se budou obě vozidla míjet, je-li z Plzně do Domažlic 51 km?

 • Jakou rychlostí musí jet vozidla, která vyjedou ze Staňkova do Plzně a do Domažlic (tj. opačným směrem) stejnou průměrnou rychlostí v 18:00 hodin, aby v 18:30 hodin byla od sebe 10 km?

 • Dožene cyklista, jedoucí rychlostí 1,2 m/s, chodce, který vyšel před pěti minutami a jde rychlostí 4,5 km/h?

 • V 15:32 hod, 3 km od Srb.

 • Potkají se v 17:41 hod., 24 km od Plzně.

 • Každé vozidlo musí jet rychlostí 10 km/hod.

 • Nedožene, protože je pomalejší.

TEST

Zpět


ad