aplika n programy programovac jazyky form ty datov ch soubor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aplikační programy, programovací jazyky, formáty datových souborů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aplikační programy, programovací jazyky, formáty datových souborů

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Aplikační programy, programovací jazyky, formáty datových souborů - PowerPoint PPT Presentation

arama
84 Views
Download Presentation

Aplikační programy, programovací jazyky, formáty datových souborů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aplikační programy, programovací jazyky, formáty datových souborů Otázka č. 8 Ingrid Vyroubalová

 2. Aplikační programy (aplikace) • Veškeré programové vybavení počítače • Určeno pro interakci s uživatelem • Využívá grafické rozhraní (GUI) (MS Office, …) • Dříve textové rozhraní, příkazový řádek (Aplikace pod MS DOS – předchůdce windows)

 3. Aplikace • Aplikace se může skládat z několika programů • Aplikační balíky (application suite) - několik aplikací spojeno do skupiny • Např.: kancelářské balíky (OpenOffice.org a MicrosoftOffice)

 4. Dělení aplikačních programů • Antivirové programy (AVG - Brno, NOD 32, Norton antivirus) • Databázové systémy (MS SQL, Oracle) • Hry  • Internetové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla, Chrome) • Kancelářské balíky (MS Office, Open Office) • Programy pro tvorbu dokumentů, neboli DTP (MS Publisher) • Technické programy (CAD, CAM, CAE, …) • Programovací jazyky (Pascal, Java, C#) • Programy pro počítačové sítě a komunikaci • Vizualizační a animační programy (bitmapové a vektorové grafické editory) • Zvukové a hudební programy • Vývojové nástroje (nástroje pro tvorbu programů, kompilátor, debugger, ...) • Utility, neboli užitečné programy • Výpočetní a matematické programy • Účetní programy(Pohoda)

 5. Webové prohlížeče • Slouží k prohlížení WWW (world wide web) • Umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpracování přijatého kódu (HTML) a který dle standardů zformátuje a zobrazí jako webovou stránku. • Mezi nejznámější webové prohlížeče patří grafické: MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera a textové: Links a Lynx

 6. Komunikační programy • Bezplatná online komunikace mezi lidmi • Příklady: QIP, ICQ, Miranda, Skype, MSN,…

 7. Kancelářské balíky • Skupina softwaru prodávaného jako celek • Jeho součástí obvykle bývá textový editor, tabulkový procesor, nástroj na tvorbu prezentací či databázový systém. • MicrosoftOffice je nejrozšířenější. • OpenOffice.org je zdarma, multiplatformní = je spustitelný na nejrozšířenějších operačních systémech (MS Windows, Mac OS X, Linux,…).

 8. Vývojové prostředí (zkratka IDE, Integrated Development Environment) • software usnadňující práci programátorů (zvýší produktivitu programátora pomocí provázaných komponent s podobným uživatelským rozhraním) • většinou zaměřené na jeden konkrétní programovací jazyk • Např.: MS Visual Studio, Eclipse, …

 9. MS Visual Studio

 10. Programovací jazyky • Prostředek pro zápis logaritmů, jež mohou být následně provedeny na počítači • Komunikační nástroj mezi programátorem a počítačem • Zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce se nazývá program • Programovací jazyky existují v řadě verzí a implementací, mluvíme někdy o dialektech programovacího jazyka • Např.: C, Pascal, C++, C#, Java, PHP, Ruby

 11. Dělení programovacích jazyků • Dle abstrakce: nižší a vyšší • Vyšší programovací jazyky se dělí: • Strukturované (např. C, BASIC) • Objektově orientované (např. Smalltalk, Java) • Funkcionální (např. Lisp, Haskell) • Logické (např. Prolog, Gödel) • Dle způsobu překladu a spuštění: • Kompilované: překládány kompilátorem - rychlejší, náročnější - př. Pascal • Interpretované: pomalejší překlad jen do mezikódu (Java, Python) a další….

 12. Překladače programovacích jazyků • Též kompilátor; compiler z to compile – sestavit, zpracovat • Používaný pro vývoj softwaru • Slouží pro překlad algoritmů zapsaných ve vyšším programovacím jazyce (C++, C#)do jazyka strojového, či spíše do strojového kódu Příklad kousku programu ve strojovém kódu pro počítač s procesorem Intel:

 13. Podnikové aplikace • Aplikace k zlepšení chodu firem • Příklady: CRM(Customer relationship management) - shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmySRM(vztahy s dodavateli), ERM(vztahy se zaměstnanci) • Nejvýznamnější dodavatel řešení: http://www.sap.com/cz/

 14. Grafické (technické) programy • Počítačové programy dvojího typu: - vektorové (upravují soubory s vektorovou grafikou)- bitmapové (upravují soubory s rastrovou grafikou) • Vektorové editory - vytváření schémat, nákresů s ostrými hranami, technických výkresů, diagramů apod., (animace).Příklady: CorelDraw, Adobe Illulstrator, Xara Xtreme, CAD (pro projektování) • Bitmapové editory - úprava digitálních fotografií a ilustracíPříklady: GIMP, Photoshop

 15. Utility a výukové programy • Utility (pomocné programy) slouží k zjednodušení činností • Příkladem může být správa operačního systému, nastavování skrytých vlastností aplikací, … • Výukové programy jsou určeny k výukovým účelům, např. interaktivní učebnice určena přímo pro výuku ve školách

 16. Speciální programy pro různé profese a počítačové hry • Účetní program je určen pro vedení účetnictví na počítačiPříklady modulů účetního programu: Účetnictví; Daňová evidence; Pokladna; Sklad; Evidence majetku; Mzdy; Kniha jízd; Maloobchodní prodej; Kancelář; … • Počítačové hry – DVD, CD, internet; často vysoké hardwarové požadavky, často způsobuje závislost!

 17. I want to be online!!!

 18. Formát datového souboru • způsob, jakým jsou v souboru organizována data • Obrázkové formáty (JPG, GIF, …) • Video formáty (avi, mp4) • Formáty dokumentů (txt, docx, doc) • Pro výměnu dat mezi aplikacemi (XML) • Formát pro publikaci dokumentů na internetu (HTML)

 19. Nejpoužívanější typy souborů • DOC – Microsoft WORD • XLS – Microsoft EXCEL • ODT, ODS – Open Office Text, Spreadsheets • PDF – Adobe Acrobat • PPT – MS POWER POINT • WAV, WMA, MP3 – přehrávače zvukových souborů (WinAmp, Windows Media Player) • JPG – prohlížeč fotek (Google Picasso) • MPEG,AVI – přehrávače video souborů (BS Player, Windows Media Player)