Koersdebat wmo 3 maart 2011
Download
1 / 26

Koersdebat Wmo 3 maart 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Koersdebat Wmo 3 maart 2011. …signalen ophalen…. Programma. Welkom Programma De Kanteling in Houten Introductie Debat: Succesfactoren Ombuigingen Introductie Subgroepjes Debat Afsluiting. Houten Kantelt!. Van zorgen voor, naar zorgen dat…. Van verzorgingsstaat naar civil society.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koersdebat Wmo 3 maart 2011' - aradia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Koersdebat wmo 3 maart 2011

Koersdebat Wmo3 maart 2011

…signalen ophalen…


Programma
Programma

 • Welkom

 • Programma

 • De Kanteling in Houten

  • Introductie

  • Debat: Succesfactoren

 • Ombuigingen

  • Introductie

  • Subgroepjes

  • Debat

 • Afsluiting


Houten kantelt

Houten Kantelt!

Van zorgen voor, naar zorgen dat…


Van verzorgingsstaat naar civil society
Van verzorgingsstaat naar civil society

 • Van Wvg + Welzijnswet (+ AWBZ) naar Wmo

 • Kaderwet met grote beleidsvrijheid

 • Participatie & zelfredzaamheid centraal

 • Van zorgplicht naar compensatiebeginsel

 • Ontwikkelingen AWBZ-Wmo 2007 – 2010

  • Hulp bij het huishouden

  • Pakketmaatregelen

 • … en daarna…

  • dagactiviteiten, jeugdzorg, onderkant arbeidsmarkt, passend onderwijs…


Resultaten wmo houten 2007 2011
Resultaten Wmo Houten 2007 - 2011

 • HH beleidsarm ingevoerd

 • Beleidskader Wmo 2008-2012

 • Resultaten tot nu toe

  • Opbouw & professionalisering

  • Innovatie (meer-minder-anders)

 • Opmaat naar vervolg: De Kanteling Wmo


Compensatiebeginsel artikel 4
Compensatiebeginsel (artikel 4)

Het eerst domein: het voeren van een huishouden

 • 1 wonen in een schoon en leefbaar huis

 • 2 wonen in een voor hem/haar geschikte woning

 • 3 beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften

 • 4 beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding

 • 5 thuis zorgen voor gezonde kinderen die tot het gezin behoren

  Het tweede domein: zich verplaatsen in, om en nabij het huis

 • 6 zich verplaatsen in, om en nabij het huis

  Het derde domein: zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel

 • 7 zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel

  Het vierde domein: medemensen ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aangaan

 • 8 de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen

  en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten


W m o (excl. prestatieveld 2)

Bijzondere

voorzieningen

Professionals

A

W

B

Z

Individuele

voorzieningen

t.b.v. burgers met beperkingen

per

persoon

Aanvullende (collectieve)

voorzieningen

t.b.v. burgers met beperkingen

Basisvoorzieningen

t.b.v. sociale infrastructuur + sociale cohesie

Vrijwilligers

Info, advies en doorverwijzing


Zelfredzaamheid eigen verantwoordelijkheid burgers

Info, advies en doorverwijzing

 • Gekantelde arrangementen:

 • 1. Informele ondersteuning

 • 2. Algemene / collectieve voorzieningen

 • 3. Individuele voorzieningen


Visie op de kanteling
Visie op de Kanteling

 • De verantwoordelijkheidsladder

 • Gesprek versus claimbeoordeling

 • Arrangementen op maat

 • Effecten: groter bereik en preventie

 • Resultante: minder zorg, meer welzijn


Impact van de kanteling algemeen
Impact van de Kanteling: algemeen

 • Relatie burger – overheid:

  • Protocol versus versterking zelfredzaamheid

 • Relatie partners – overheid:

  • Gemeente centraal versus netwerk


De kanteling in houten
De Kanteling in Houten

 • Een andere klantbenadering

  • Pilot kanteling klantbenadering

 • Gekantelde arrangementen

  • Pilot versnelling kanteling arrangementen

  • Informeel & formeel

  • Sociaal & fysiek

  • Individueel & collectief

 • Burgerparticipatie (“empowerment”)

  • Haalbaarheid Healthy Communities


Plenair debat
Plenair debat

Succesfactoren van de Kanteling in Houten


Ombuigen in de wmo

Ombuigen in de Wmo

...van 90% effectiviteit met €100,- naar € 120% effectiviteit met € 80,- …


De lokale opgave
De lokale opgave

 • Achtergrond:

  • regeerakkoord landelijk

  • economische crisis

  • lokale ambities

 • Taakstelling lokaal:

  7 miljoen (= 20% beïnvloedbaar budget)

  • € 1,7 mln. techniek / bedrijfsvoering

  • € 5,3 mln. beleidsinhoudelijk

   • Wmo: € 9 ton

 • Keuzes samen met betrokkenen voorbereiden

 • Hoofdrichting duiden in Perspectiefnota 2012


Uitgangspunten college
Uitgangspunten college

 • Eerst kijken naar eigen bedrijfsvoering

 • Basis behouden

 • Zelfredzaamheid en ondernemingszin stimuleren

 • Ondersteunen waar nodig


Kengetallen wmo houten 2009
Kengetallen Wmo Houten (2009)

 • Inwoners: 47.623

  • 0-24 jaar: 16.563

  • 55plus: 9.686

 • Doelgroep JGZ: 662 zuigelingen en 2164 peuters

 • Aantal trajecten AMW: 479

 • Van Houten&co (SWOH + Enter):

  • Aantal deelnemers wekelijkse activiteiten: 1200

  • Aantal vrijwilligers: 400

 • Individuele voorzieningen:

  • Aantal uren HH: 89.125 uren

  • Aantal klanten individuele verstrekkingen: 1178


Financieel kader wmo 2009 landelijk

Algemene uitkering

Gemeentefonds Wmo

€ 3 mld

(vml. WZwet en Wvg)

Integratie uitkering

Macrobudget Wmo

€ 1,5 mld (Hulp bij het Huishouden)

Doeluitkeringen

€ 0,3 mld

(CJG)

- 20%

Algemene Uitkering Gemeentefonds Wmo

€ 2,4 mld (vml. WZwet en Wvg)

€ 1,2 mld (Hulp bij het huishouden)

€ ? (CJG)

Financieel kader (Wmo 2009 landelijk)


Budget wmo lokaal 2011
Budget Wmo lokaal 2011

Collectieve voorzieningen: (netto uitgaven)

Subsidies (+ bijdragen) € 5,4 mln.

(Sociaal-cultureel werk, CJG, AMW, internationale samenwerking, peuterspeelzaalwerk, etc.)

Individuele verstrekkingen:(netto uitgaven)

Hulp bij het huishouden € 1,9 mln. *

(natura en PGB) * Netto uitgaven minus eigen bijdrage

Overigen voorzieningen (ex. Wvg) € 1,5 mln.

(vervoer, rolstoelen, wonen, etc.)


Ombuigingen wmo jeugd globale indicatieve taakstelling
Ombuigingen Wmo (+ jeugd)(globale indicatieve taakstelling)

Collectieve voorzieningen (subsidies / bijdragen):

 • Subsidies / bijdragen € 615.000,-

  Inclusief jeugd en internationale samenwerking

  Individuele voorzieningen:

 • Individuele voorzieningen € 265.000,-

  Totaal € 880.000,-(exclusief formatie plus 10%)


Criteria ombuigingen
Criteria ombuigingen

 • Wettelijke verplichting?

 • Eerst: efficiency / bedrijfsvoering:

  • overhead

  • deregulering

  • kortere ketens (versnippering tegengaan)

 • Dan: duidelijke keuzes (i.h.k.v. Kanteling)

  • Zelfredzaamheid individu

  • Sterkste schouders, zwaarste lasten

  • Impact op samenleving


Knoppen
“Knoppen”

 • Inkomsten vergroten

  • Eigen bijdrage

  • Subsidies / co-financiering derden

 • Uitgaven beperken

  • Efficiency

  • Volume begrenzen

 • Ingrijpen in activiteiten

  • Inhoudelijke keuzes

 • Doorvoeren van veranderingen

  • “Hervorming” met rededement op termijn


Deelonderzoek individueel

Inkomsten

Eigen bijdrage o.b.v. kostprijs alle voorzieningen

Ritbijdrage regiotaxi Wmo-vervoerspashouders

Uitgaven

Efficiencymaatregelen

Herindicatie HH en vervoer

Tariefdifferentiatie hulp bij het huishouden

Ingrijpen in voorzieningen

Deelonderzoek individueel


Inventarisatie collectief
Inventarisatie collectief

 • Van Houten & co

 • Vitras/CMD (AMW en JGZ)

 • Genotmiddelenpreventie

 • Keercampterrein

 • Peuterspeelzaalwerk

 • Verenigingen (Sociaal-cultureel, J&J)

 • Internationale samenwerking

 • Budget wijkcoördinatie


Proces
Proces

 • Aanbieders zorg & welzijn:

  • Conferentie 6 december 2010

  • Strategisch beraad Wmo

  • Bilaterale gesprekken

 • Belangenorganisaties:

  • Bijeenkomst 20 januari 2011

 • Wmo-raad:

  • Klankbordgroepjes

  • Advies over ombuigingen individueel & collectief


Doel koersdebat wmo
Doel koersdebat Wmo

 • Dialoog over ombuigingen in de Wmo

 • Samen argumenten uitwisselen

 • Ophalen van signalen over maatschappelijke impact

 • Nog geen advies over concrete voorstellen!


Debat
Debat

 • Opdracht in subgroepjes

 • Plenair debat

 • Afsluiting


ad