project vereenvoudiging regels n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Project Vereenvoudiging regels PowerPoint Presentation
Download Presentation
Project Vereenvoudiging regels

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Project Vereenvoudiging regels - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Project Vereenvoudiging regels. Kabinetsdoelstelling : 25 % minder regels (lees ook : toezicht) Reden : Vermindering administratieve lasten (bureaucratie) Regels moeten helpen en niet tegenwerken Versterking concurrentiepositie Meer verantwoordelijkheid bij burgers en bedrijven

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Project Vereenvoudiging regels


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
project vereenvoudiging regels
Project Vereenvoudiging regels
 • Kabinetsdoelstelling : 25 % minder regels (lees ook : toezicht)
 • Reden :
  • Vermindering administratieve lasten (bureaucratie)
  • Regels moeten helpen en niet tegenwerken
  • Versterking concurrentiepositie
  • Meer verantwoordelijkheid bij burgers en bedrijven
 • Instellen Taskforce onder leiding van EZ via twee sporen
  • Kijken naar verminderen/versimpeling
  • Kijken naar verbetering van overgebleven vergunningverlening

(1 loket en 1 integrale afweging 1 handhaving en meer E-dienstverlening)

 • Uitvoering : deze kabinetsperiode
quick scan
Quick scan
 • VNG, gemeenten en VROM gekeken naar

wat doen welke vergunningen en wat is nut en noodzaak

 • Dus afschaffen van vergunningen, Vereenvoudigen
 • Afschaffen :13 vergunningen en 1 ontheffing
 • Vereenvoudigen : 18 vergunningen op in totaal 25 punten vereenvoudigen
 • Meer info : http://www.vng.nl/smartsite.dws?ID=57250
voorlopige uitkomst
Voorlopige uitkomst
 • een greep :
  • Optochtenvergunning
  • - Vergunning voor feest, muziek en wedstrijd
  • - Vergunning voor het houden van snuffelmarkten (partieel schrappen)
  • - Bouwvergunning
  • - Kapvergunning
  • - Geen vergunning wisseling leidinggevende horeca
  • - Sloopvergunning
  • - Aanlegvergunning
  • - Handelsreclamevergunning
  • - Uitritvergunning.
  • - Vergunning voor het aanleggen, beschadigen of veranderen van wegen
  • - Vergunning Alarminstallaties
  • - Vergunning Brandveilig Gebruik
  • - Evenementenvergunning
  • - Gebruiksvergunning voor opslag gevaar. Stoffen
  • - Omgevingsvergunning Wabo
  • - EN natuurlijk de activiteiten AMvB
voorbeeld
Voorbeeld
 • APV: Ontheffing verbod voor geluidshinder
 • De VNG gaat deze ontheffing aanpassen waardoor voor het geluid een bepaalde grenswaarde wordt gesteld waar tot in een beperkt aantal gevallen per jaar met een meldingsplicht kan worden volstaan. Voor geluidsoverlast boven de grenswaarde geldt dan alsnog de ontheffingsplicht
een zegen
Een zegen ?
 • Minder vergunningen, formatie reductie op komst
 • Kunnen we klager ook iets bieden : soms en soms niet
 • Handhaving afgeschafte vergunningstelsel is ook weg
 • Handhaving op vereenvoudigde vergunningen blijft
 • Let wel : ook minder leges. Geen compensatie
 • Hoe gaat vereenvoudiging nu verlopen ?
   • Bijv hoe wordt nieuwe geluidsparagraaf tbv feesten in model APV
   • Onder welke voorwaarden
   • VNG : betrek werkvloer er bij !!!!
 • En nu verder :
    • Toelichting VNG