alternatieven bijzondere jeugdbijstand n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alternatieven Bijzondere Jeugdbijstand PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alternatieven Bijzondere Jeugdbijstand

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Alternatieven Bijzondere Jeugdbijstand - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Alternatieven Bijzondere Jeugdbijstand. Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind- en plaatsingsgerelateerde factoren. Verhaegen Sofie. Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind-en plaatsingsgerelateerde factoren. Inleiding

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alternatieven Bijzondere Jeugdbijstand' - aqua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alternatieven bijzondere jeugdbijstand

Alternatieven Bijzondere Jeugdbijstand

Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind- en plaatsingsgerelateerde factoren

Verhaegen Sofie

pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind en plaatsingsgerelateerde factoren
Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind-en plaatsingsgerelateerde factoren
 • Inleiding
 • Pleegzorg en placement breakdown definities en begrippen
 • Bevindingen vanuit wetenschappelijke literatuur
 • Kindgerelateerde factoren
 • Plaatsingsgerelateerde factoren
 • Lacunes in de kennis omtrent pleegzorg en placement breakdown
 • Onderzoeksprobleem
 • Een kwantitatief onderzoek a.d.h.v. secundaire bronnenanalyse en record linkage
 • Resultaten en implicaties voor praktijk en verder onderzoek
 • Type van pleegplaatsing
 • Doorstroom van pleegzorgplaatsing
 • Instellingsgeschiedenis van pleegkinderen
pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind en plaatsingsgerelateerde factoren1
Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind-en plaatsingsgerelateerde factoren
 • Inleiding

Tijdschrift voor Welzijnswerk

Auteur: Stephanie Peeters

Artikel: Februari 2010

pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind en plaatsingsgerelateerde factoren2
Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind-en plaatsingsgerelateerde factoren

2. Pleegzorg en placement breakdown: definities en begrippen

Pleegzorg: Een residentiële hulpverleningsvorm die aangeboden wordt aan minderjarigen die (tijdelijk) opgevangen worden in een ander gezin dan het gezin van herkomst.

! GEEN adoptie => biologische ouders behouden hun ouderlijke macht. De pleegouders krijgen een totale of gedeeltelijke opvoedingsrol.

Een pleegplaatsing kan voor lange en korte termijn, al dan niet onderbroken.

Leeftijd: 0-18 jaar, maar indien kind het aanvraagt, kan het verlengd worden tot 21 jaar.

pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind en plaatsingsgerelateerde factoren3
Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind-en plaatsingsgerelateerde factoren

Onderscheid type pleegzorg:

 • Crisisoverbrugging=crisisplaatsing

=>Deze gezinnen zorgen voor minderjarigen in crisissituatie

=>Kortdurende opvang

=> Tijdelijke materiële hulp in afwachting van gespecialiseerde hulpverlening

2. Onbepaalde duur

=> Opvang minderjarigen

=> lange termijn

=> Veilige terugkeer naar het gezin van herkomst of bieden van gezinscontext tot meerderjarigheid.

pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind en plaatsingsgerelateerde factoren4
Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind-en plaatsingsgerelateerde factoren
 • Placement Breakdown (volgens Van der Ploeg en Baartman):
 • Ongunstige vroegtijdige beëindiging van de pleegplaatsing: Kind met veel problemen uit pleeggezin vertrekt en vaak residentiële vervolgplaatsing nodig heeft.
 • Gunstige vroegtijdige beëindiging: Het kind kan vroeger dan voorzien terug nar natuurlijke ouders omdat de begeleiding positief verliep.

Naar analogie: Salläs, Vinnerljung en Westermark werken verder uit A.D.H.V. voorbeelden.

pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind en plaatsingsgerelateerde factoren5
Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind-en plaatsingsgerelateerde factoren

3. Bevindingen vanuit wetenschappelijke literatuur

=>Factoren die van invloed zijn op het al dan niet voorkomen van placement breakdown

A) Kindgerelateerde factoren

 • Leeftijd kind: oudere leeftijd, risico groten op placement breakdown
 • Geslacht kind: Oudere meisjes meer kans

Jonge meisjes, jonge jongens en oudere jongens minder kans

3. Etniciteit kindpleegkind van etnische minderheidsgroep, bij gezin van niet-etnische minderheid, verhoogde kans op breakdown.

4. Problematisch gedrag: problematisch of asociaal gedrag, hogere kans.

pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind en plaatsingsgerelateerde factoren6
Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind-en plaatsingsgerelateerde factoren

3. Bevindingen vanuit wetenschappelijke literatuur

=>Factoren die van invloed zijn op het al dan niet voorkomen van placement breakdown

B) Plaatsingsgerelateerde factoren

 • Type pleeggezin: Gerekruteerd pleeggezin hogere kans op breakdown, laagste in verwantschapspleeggezin ( grootouders, broer, zus…)
 • Opvoedingsstijl: Geringe vertrouwensrelatie: grotere kans op breakdown

Warme kindgeoriënteerde en gemotiveerde pleegouders maken de kans kleiner. ! Niet té betrokken andere grotere kans

3. Eerdere plaatsing: voorspellende factor voor placement breakdown

4. Ondersteuning pleegouders: gebrek aan ondersteuning heeft een nefaste impact.

pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind en plaatsingsgerelateerde factoren7
Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind-en plaatsingsgerelateerde factoren

4. Lacunes in de kennis omtrent pleegzorg en placement breakdown

! Nood aan verder onderzoek omtrent pleegzorg en placement breakdown om de cijfers te doen dalen.

Federatie Pleegzorg kaart aan dat er een onderbouwde literatuur over bestaat. Ook begeleidende sociale diensten zijn een vragende partij.

Er is te weinig wetenschappelijke informatie over de hulpverleningsgeschiedenis van het kind en of deze van invloed is op pleegplaatsing.

 • Kan een minder gunstige voorgeschiedenis bepalend zijn voor ervaring breakdown?
 • Stroomt een pleegkind steeds in vanuit een minder ingrijpende hulpverleningsvorm?
pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind en plaatsingsgerelateerde factoren8
Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind-en plaatsingsgerelateerde factoren

5. Onderzoeksprobleem

Hulpverleningsgeschiedenis pleegkind te weinig aan bod, dus in dit onderzoek wordt het wel gedaan.

Onderzoeksvraag: Is er een verband tussen de hulpverleningsgeschiedenis van het pleegkind en de ervaring van een placement breakdown?

=>Gaan ervan uit dat pleegkinderen doorstromen van minder naar meer ingrijpende hulpverleningsvorm. Dus eerst ambulante hulp, en wanneer dit niet werkt residentiële.

Is dit altijd zo?

Voortkomende hypothese: Meer kans op breakdown, bij residentiële hulpverleningsgeschiedenis.

pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind en plaatsingsgerelateerde factoren9
Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind-en plaatsingsgerelateerde factoren

Vraag: Heeft type plaatsing invloed op breakdown?

Hypothese: Minderjarigen hebben binnen een pleegplaatsing voor onbepaalde duur meer kans op placement breakdown.

Vraag: Stromen minderjarigen door waarbij breakdown voorkwam door naar een meer ingrijpende hulpverleningsvorm?

Hypothese: Minderjarige waarbij de beëindigde pleegplaatsing als placement breakdown wordt beoordeeld, stromen door naar meer ingrijpende hulpverleningsvorm.

pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind en plaatsingsgerelateerde factoren10
Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind-en plaatsingsgerelateerde factoren

6. Kwantitatief onderzoek a.d.h.v. Secundaire bronnenanalyse en record linkage

Retrospectieve analyse: Betrokken pleegkinderen worden gevolgd doorheen de volledige periode van plaatsing.

=> Al dan niet gunstig?

! Niet representatief

pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind en plaatsingsgerelateerde factoren11
Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind-en plaatsingsgerelateerde factoren

7. Resultaten en implicaties voor de praktijd en verder onderzoek

 • Type pleegplaatsing

Type plaatsing van belang om breakdown te voorkomen

1/8 crisisplaatsing krijgt breakdown

1/2 Pleegplaatsing onbepaalde duur krijgt breakdown

 • Doorstroom van pleegkinderen na pleegzorgplaatsing

Van pleegzorg naar residentiële: 2/3 als gunstig gezien

Van pleegzorg naar eigen gezin: 2/3 als gunstig beoordeeld

 • Instellingsgeschiedenis van pleegkinderen

Geen verband tussen hulpverleningsgeschiedenis en placement breakdown.

=> te beperkte studie? Echt geen verbanden??

Bij doorverwijzende instanties wel verband: 2/3 als gunstig beoordeeld