Download
1 / 22

Opakování základních pojmů - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Opakování základních pojmů. POUŽITÁ LITERATURA : Ekonomika pro střední školy , Úvod,Didaktis , 2013,Brno,ISBN 978-80-7358-203-6. KONKURENCE. STŘED ZÁJMŮ RIVALITA MEZI VÝROBCI x PRODEJCI STEJNÉHO ZBOŽÍ Dle prostředků konkurence rozlišujeme: CENOVÁ KONKURENCE – prosazováním nízkých cen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opakování základních pojmů' - april


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opakov n z kladn ch pojm

Opakování základních pojmů

POUŽITÁ LITERATURA : Ekonomika pro střední školy , Úvod,Didaktis, 2013,Brno,ISBN 978-80-7358-203-6


Konkurence
KONKURENCE

 • STŘED ZÁJMŮ

 • RIVALITA MEZI VÝROBCI x PRODEJCI STEJNÉHO ZBOŽÍ

 • Dle prostředků konkurence rozlišujeme:

  CENOVÁ KONKURENCE – prosazováním nízkých cen

  NECENOVÁ KONKURENCE – prosazováním souvisejících služeb - reklamy


http://www.google.cz/imgres?um=1&sa=N&biw=1280&bih=815&hl=cs&tbm=isch&tbnid=u8C2XtDMXMyAnM:&imgrefurl=http://www.ecorp.euweb.cz/UC.html&docid=wvOwcSwkWqcFAM&imgurl=httphttp://www.google.cz/imgres?um=1&sa=N&biw=1280&bih=815&hl=cs&tbm=isch&tbnid=u8C2XtDMXMyAnM:&imgrefurl=http://www.ecorp.euweb.cz/UC.html&docid=wvOwcSwkWqcFAM&imgurl=http://www.ecorp.euweb.cz/pics/micro/Mk.png&w=497&h=257&ei=FkKeUvGZLanGyQO9sYC4AQ&zoom=1&iact=rc&page=1&tbnh=140&tbnw=267&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:7,s:0,i:110&tx=159&ty=130,2.12.2013


V z vislosti na mno stv koncentraci firem v odv tv rozli ujeme
V závislosti na množství – koncentraci firem v odvětví rozlišujeme

 • Konkurenci DOKONALOU – obrovské množství firem na trhu, kdy žádná není schopna ovlivnit cenu

 • Konkurenci NEDOKONALOU – OMEZENÉ množství firem na trhu – schopnost oblivnit cenu statků

 • Nejčastějším typem – nedokonalá -


Nedokonal konkurence formy
NEDOKONALÁ KONKURENCE -FORMY odvětví rozlišujeme

 • MONOPOL – existuje jediný prodávající

 • OLIGOPOL – malé množství firem, které mají schopnost ovlivnit cenu produkce

 • MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE –velké množství firem, které mají malou schopnost ovlivnit cenu statků


Monopol
MONOPOL odvětví rozlišujeme

 • Příkladem může být firma dodávající vodu

 • ( z důvodů velkých nákladů na nový rozvod potrubí – firmy nemají zájem)

 • Neexistuje motivace ke vzniku nových firem

 • V ČR Pošta přišla o monopol doručování listovních zásilek


Oligopol
OLIGOPOL odvětví rozlišujeme

 • Omezené množství firem –

 • Cílem – je ubránit tržní podíl

 • Zboží se příliš neliší – např- prací prostředky

 • Trh bankovnictví , telekomunikace

 • Základním typem oligopolu je KARTER


Karter
KARTER odvětví rozlišujeme

 • DOHODA FIREM, ŽE BUDOU PRODÁVAT ZBOŽÍ ZA STEJNOU PŘEDEM DOMLUVENOU CENU

 • V mnoha zemích ZAKÁZÁN – včetně ČR


Monopolistick konkurence
MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE odvětví rozlišujeme

 • NEJMÍRNĚJŠÍ FORMA NEDOKONAVÉ KONKURENCE

 • Každá firma má malou možnost ovlivňovat cenu

 • Příkladem je trh pohostinství, kadeřnictví – většinou služby


Dopady nedokonal konkurence
DOPADY NEDOKONALÉ KONKURENCE odvětví rozlišujeme

 • MÍRNÍ STÁT

 • POLITIKA NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽĚ

 • V ČR – ÚŘAD NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE – v jeho kompetenci je povolovat či zakazovat slučování firem


E konomie
E odvětví rozlišujemekonomie

 • společenská věda, která se zabývá společenskou realitou, zvanou ekonomika

 • Ekonomika - hospodářství –ovlivněna kulturními a společenskými jevy

  Souhrn hospodářských činností a subjektů, které existují – jsou vyvolány z důvod§ uspokojování potřeb

 • zkoumá, jak lidé vyrábějí a co spotřebovávají

 • Ekonomické subjekty – vykonavatelé hospodářských činností –spotřebitelé – firmy - stát


Ekonomie
EKONOMIE odvětví rozlišujeme

 • ČLENÍ DO OBLASTÍ

 • Makroekonomie – zkoumá vývoj národního hospodářství jako celku

 • Mikroekonomie – zkoumá chování jednotlivých subjektů a jednotlivých trhů

 • Pozitivní ekonomie – popisuje a vysvětluje hospodářskou realitu

 • Normativní ekonomie – formuluje doporučení pro dosažení pozitivního cíle


Podle toho kter mi subjekty se zab v rozli ujeme
Podle toho, kterými subjekty se zabývá, rozlišujeme odvětví rozlišujeme

 • a) makroekonomie

 • - z pohledu státu, sleduje, aby každá odvětví mělo stejnou „velikost“

 • - ekonomie celého státu, EU

 • b) mikroekonomie

 • - pohled jednotlivých podnikatelských subjektů

 • - zkoumá chování menších subjektů


Hlavn c l ekonomiky
Hlavní cíl ekonomiky odvětví rozlišujeme

 • uspokojování rostoucích potřeb


T i z kladn a vz jemn souvisej c probl my ekonomie
Tři základní a vzájemně související problémy ekonomie

 • A. CO - tzn. jaké statky se mají vyrábět a v jakém množství a kdy mají být vyrobeny./Zda malé množství kvalitního zboží nebo velké množství levného, zda spotřební statky nebo investice/.

 • B. JAKbudou statky vyráběny, kdo je má vyrábět, s jakými zdroji a jakými technologiemi, ve státních nebo soukromých firmách, atd.

 • C. PRO KOHO se budou statky vyrábět, kdo má mít prospěch ze statků a služeb, které ekonomika vyrobí, tedy jak má být vytvořený národní produkt rozdělen mezi různé jednotlivce a rodiny.


Pot eba
Potřeba ekonomie

 • subjektivně pociťovaný nedostatek něčeho nezbytného

 • Základní potřeby – biologické - fyziologické potřeby (-není schopen přežít )jídlo, pití, spánek

  - společenské - které vyplývají z člověka jako z jedince a součásti společnosti -


Fyziologick pot eby
Fyziologické potřeby ekonomie

 • potřeba spánku, tepla, vylučování, jídla…

  vývojově nejstarší potřeba

  společná pro lidi i zvířata


V souvislosti s neuspokojen mi pot ebami m eme c tit
V souvislosti s neuspokojenými potřebami můžeme cítit ekonomie

žízeň

bolest

hlad

horko

únavu

nudu

napětí

zimu


Uspokojov n pot eb
Uspokojování potřeb ekonomie

uspokojování potřeb probíhá vzestupnou cestou

vyšší potřeby se objevují teprve tehdy, jsou-li uspokojeny potřeby základní

v nemoci mohou potřeby

-měnit své pořadí,

-mohou vznikat i potřeby nové

hierarchie potřeb je individuální


Slu by
SLUŽBY ekonomie

 • služba je ekonomická činnost, která uspokojuje potřeby lidí svým průběhem. Služby mohou být:

 • 1. a/Služby věcné - slouží k navrácení původních funkcí a k údržbě/ např.: oprava automobilu, výroba klíče/.

 • b/Služby osobní - bezprostředně se váží k člověku/např: zdravotnictví, školství/.

 • 2 a/Služby placené - jízdenka v MHD, veterinární ošetření.

 • b/Služby bezplatné - jejich poskytování je velmi důležité zejména v zemích ve kterých se vyskytuje větší množství sociálně slabších skupin obyvatelstva jenž si nemohou dovolit za některé dražší služby platit.


ad