behandling efter seksuelle overgreb n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Behandling - efter seksuelle overgreb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Behandling - efter seksuelle overgreb

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
april-harrison

Behandling - efter seksuelle overgreb - PowerPoint PPT Presentation

95 Views
Download Presentation
Behandling - efter seksuelle overgreb
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Behandling- efter seksuelle overgreb

  2. Forskellige behandlingsformer Behandling dækker over følgende former for indsats: • Psykologisk samtaleterapi • Kortvarig terapi • Psykoterapeutisk gruppeterapi • Kommunal psykolog • Psykologisk krisehjælp • Samtalegrupper • Psykiatrisk samtaleterapi • Selvhjælpsgrupper

  3. Hvor kan der søges støtte og behandling? • Akut støtte og behandling: • Centre for voldtægtsofre, otte centre på sygehuse, se www.voldtaegt.dk • Team for Seksuelt Misbrugte Børn (SMB) , Rigshospitalet i København, tlf: 3545 3984, • Center for Børn udsat for Overgreb (CBO) Århus Universitetshospital, Skejby, tlf. 8949 9015 • Der er 20 støttecentre, der yder professionel eller frivillig rådgivning • ULFs Seksualrådgivning, tlf. 3048 4688, www.ulf.dk • SISOs telefonlinje, tlf. 2077 1120, www.siso-boern.dk • JanusCentret, tlf. 33 69 03 69, http://januscentret.dk

  4. Seksualvejlederforeningen i Danmark En seksualvejleder kan bruges til: Undervisning og vejledning af mennesker med nedsat funktionsniveau Oplæring i seksualitet – individuelt og for par Kærestekurser. At lære at begå sig - hvad gør man med en kæreste Temadage om voksne med handicap og seksuelle overgreb Temadag om udviklingshæmmede og seksualitet. Ansvar og forpligtigelser Proces med udarbejdelse af seksualpolitik www.seksualvejlederforeningen.dk

  5. Følgevirkninger af seksuelle overgreb • Psykiske følger • Helbredsmæssige konsekvenser • Sociale følger

  6. Følgevirkninger af seksuelle overgreb på børn

  7. www.forebygovergreb.dk