v lkomna till uppstartsm te i lundalands ungdomsprojekt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkomna till uppstartsmöte i Lundalands ungdomsprojekt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkomna till uppstartsmöte i Lundalands ungdomsprojekt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
aphrodite

Välkomna till uppstartsmöte i Lundalands ungdomsprojekt - PowerPoint PPT Presentation

171 Views
Download Presentation
Välkomna till uppstartsmöte i Lundalands ungdomsprojekt
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Välkomna till uppstartsmöte i Lundalands ungdomsprojekt Lundaland Ideell Förening Annethe Yng, Verksamhetsledare

 2. Agenda ________________________________________________ • Välkomna! • Lundaland och Lundalands ungdomsprojekt – Annethe Yng – 20 min • Lokalsidan i Veberöd - hur allt startade- Jan Malmgren – 20 min • Lundalands ungdomscheckar • Frågestund • Avslut

 3. LUNDALAND Vi är allihopa Lundalandbor!

 4. Vad är Lundaland? ________________________________________________ • Lundaland är en ideell förening som jobbar för en levande landsbygd i Lunds, Kävlinges, Staffanstorps, Lommas och Södra Eslövs kommun • Vi kan hjälpa till och finansiera projektidéer för utveckling av Lundalands landsbygd • Idéerna måste baseras på ett samarbete mellan ideella, privata och offentliga aktörer • Vår metod kallas LEADER • Våra projekt finansieras av kommunerna, staten, EU och privat finansiering från den eller de som söker stöd hos oss • Vi har vårt kontor i kommunhuset i Kävlinge • Vår styrelse fattar beslut om vilka projektidéer som ska få projektstöd • Vi började vårt arbete 2009 • Hittills har vi beviljat ca 40 projektstöd • Vi kommer att vara verksamma fram tom 2014 • Både vuxna och ungdomar kan söka projektstöd hos oss • Det finns 65 områden motsvarande Lundaland i Sverige • Det finns ett Leader ungdomsråd i Sverige • Lundaland har ett eget Ungdomsprojekt som innehåller 6 lokalsidor och 20 ungdomscheckar

 5. Starta en lokalsida i Lundaland ________________________________________________ • I Lundalands ungdomsprojekt kan ni söka stöd för att starta en lokal web-tidning • En grupp ungdomar och en eller flera mentorer (ideell vuxna) startar upp en lokal web-tidning med hjälp av ett projektstöd från Lundaland på max 20 000 Sek • Projektstödet består av ett ”startpaket” som innehåller allt det som behövs för att komma igång med och kunna driva en lokalsida under 1 år – innehåller basfunktioner • Lundaland har 6 projektstöd för lokalsidor som kan sökas under hösten • Blanketten för att söka finns på Lundalands hemsida: www.leaderskane.se/lundaland • Ansökningstiden för att söka projektstödet att få starta en lokalsida är: 2010-10-06 – 2010-11-12 • Lundalands styrelse väljer de 6 ”Lundalandteam” som får starta lokalsidor 2011 • Lokalsidorna startar i januari 2011 och avslutas i dec 2011 • För de som vill driva sin lokalsida vidare efter 2011 finns möjligheten att starta en ideell förening • Under det första året får teamen fundera över hur de ska finansiera sina lokalsidor år 2 då projektstödet är slut • Projektet avslutas med en gemensam ungdomsgala där alla ”teamen” träffas och presenterar sina resultat, samt redovisar hur de ska driva sin lokalsida vidare. Bästa lokalsidan utses!

 6. Agenda ________________________________________________ • Välkomna! • Lundaland och Lundalands ungdomsprojekt – Annethe Yng – 20 min • Lokalsidan i Veberöd - hur allt startade - Jan Malmgren – 20 min • Lundalands ungdomscheckar • Frågestund • Avslut

 7. Vad innehåller startpaketet? ________________________________________________ • Gemensam kick off i januari med alla team som fått beviljat att starta en lokalsida i Lundaland • Hur kommer man igång? • Vilken utrustning behövs? • Vilka roller behövs? • Vem ansvarar för vad? • Hur lägger man upp arbetet? • Vad ska man tänka på i början? osv • Tillgång till den teknik som behövs för att starta upp och driva en lokalsida • Löpande hjälp av Jan till mentorsgrupperna och lokalreportrarna • Kvartalsvisa möten med alla teamen – hur går det för oss! • Avslutande ungdomsgala Vad måste vi bidra med själva? • Lokal mentorsgrupp som kan bidra med minst 1 - 2 h per vecka, ideell tid under året • 4 – 6 ungdomar som driver lokalsidan och som kan bidra med ca 2 timmar ideell tid per vecka och ungdom under året • Lokal

 8. Agenda ________________________________________________ • Välkomna! • Lundaland och Lundalands ungdomsprojekt – Annethe Yng – 20 min • Lokalsidan i Veberöd - hur allt startade- Jan Malmgren – 20 min • Lundalands ungdomscheckar • Frågestund • Avslut

 9. Testa din Lundalandidé ________________________________________________ • Ungdomar (14 – 25) kan söka stöd för att genomföra en projektidé á max 5 000 Sek. • Idén ska bidra till utveckling av Lundalands landbygd • Det finns en speciell blankett som används för att söka stöden som kallas för ”ungdomscheckar” • Blanketten finns på Lundalands hemsida: www.leaderskane.se/lundaland • Det finns 20 st ungdomscheckar som kan sökas • För att få beviljat 5 000 Sek till er idé måste ni visa att ni kan bidra med ca 2 250 Sek ideellt, motsvarande ca 30% • Varje timme arbete ni lägger ned är värd 75 kr Ex) Ni söker för en ide som har en budget på 7 500 Sek att genomföra. Ni kan utföra en del av arbetet själva. Ni beräknar att arbetet kommer att ta ca 30 timmar. Arbetet värderas till 75 kr per timme och blir då värt 75 x 30= 2 250 Sek 2 250 = 0,31 = 31% 7 250

 10. Agenda ________________________________________________ • Välkomna! • Lundaland och Lundalands ungdomsprojekt – Annethe Yng – 20 min • Lokalsidan i Veberöd - hur allt startade- Jan Malmgren – 20 min • Hur är det att driva en lokalsida? – Reportrarna i Veberöd berättar • Lundalands ungdomscheckar • Frågestund • Avslut

 11. Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Ungdomscheck max 5 000 Sek Så här hoppas vi att det ser ut om några år i LUNDALAND! Lokalsida 4 Lokalsida 5 Lokalsida 3 Lokalsida 2 Lokalsida 1 Lokalsida 6 Lokalsida