zesp szko y podstawowej i gimnazjum w hedwi ynie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Hedwiżynie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Hedwiżynie - PowerPoint PPT Presentation


  • 135 Views
  • Uploaded on

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Hedwiżynie. HEDWIŻYN DAWNIEJ I DZIŚ 1990-2010. GMINA BIŁGORAJ, gmina wiejska.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Hedwiżynie' - aolani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zesp szko y podstawowej i gimnazjum w hedwi ynie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Hedwiżynie

HEDWIŻYN

DAWNIEJ I DZIŚ

1990-2010

GMINA BIŁGORAJ, gmina wiejska

slide2
"Historia wolnego człowieka nigdy nie jest pisana przez przypadek, ale przez wybór - jego wybór” Dwight D. Eisenhower
  • Jednym z głównych działań ZSPiG w Hedwiżynie jest dążenie do kształtowania myślenia obywatelskiego i postaw niezbędnych młodym ludziom, którzy wchodzą w życie społeczności lokalnej, gminy, regionu i państwa.
  • Uczniowie naszej szkoły już w 2008 r. brali udział w lekcji otwartej w Urzędzie gminy Biłgoraj natomiast w 2009 r. podobna lekcja odbyła się w Biłgorajskim Starostwie Powiatowym. ZSPiG w Hedwiżynie była jedyną szkołą w gminie i powiecie, która brała udział w takiej formie edukacji obywatelskiej.
  • Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą funkcjonowania władz terytorialnych. Brali udział w spotkaniu z wójtem Gminy Biłgoraj panem Wiesławem Różyńskim i wicestarostą Starostwa Powiatowego w Biłgoraju panem Stanisławem Schodzińskim.
kartka z historii
Kartka z historii

Hedwiżyn - wieś położona w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Biłgoraj. Miejscowość liczy 603 mieszkańców (1999 r). Jest typową dla Równiny Biłgo-rajskiej wsią łańcuchową, ciągną-cą się na długości dwóch kilome-trów. W przeszłości istniał tu folwark należący do dóbr Ordynacji Zamojskich.

Legenda głosi, że niegdyś na tych terenach odpoczywała Królowa Jadwiga podczas swoich podróży z Krakowa na Litwę, zachwycając się pięknem przyrody. Na jej cześć miejscowość nazwano Jadwiżyn

wywiad z panem stanis awem franciszkiem jagie o by ym radnym i by ym so tysem hedwi yna
Wywiad z panem Stanisławem Franciszkiem Jagiełło - byłym radnym i byłym sołtysem Hedwiżyna

Jakie zmiany gospodarcze zaszły w naszej miejscowości? Czy powstały nowe zakłady pracy?

S.F. Jagiełło: Do zmian w miejscowości Hedwiżyn, można zaliczyć to, że posiada pełną uzbrojoną infrastrukturę techniczną do budowy, przez to zgłaszają się chętni do zakupu działek, posesji.

Czy w naszej miejscowości stan środowiska naturalnego poprawił się? Czy np. wprowadzono pojemniki do segregacji śmieci?

S.F. Jagiełło: Aby zapobiec zaśmiecaniu środowiska gmina zaku-piła pojemniki plastikowe znajdujące się na każdej posesji.

Jak Pan ocenia stopień wpływu mieszkańców Hedwiżyna na sprawy lokalne i decyzje władz samorządowych gminy?

S.F. Jagiełło: Stopień wpływu mieszkańców Hedwiżyna na sprawy lokalne j i decyzje władz samorządowych gminy jest coraz wyższy.

cd wywiadu z panem s f jagie o oraz wywiad z panem marianem szuprem radnym obecnej kadencji
cd. wywiadu z panem S.F. Jagiełło oraz wywiad z panem Marianem Szuprem – radnym obecnej kadencji.

Jak Pan ocenia działania kulturalne realizowane przez gminę w Hedwiżynie? Czy liczba imprez realizowanych przez gminę jest wystarczająca?

S.F. Jagiełło: Wszystkie działania kulturalne wymagają nakładów finansowych zarówno ze strony gminy jak też i innych współorganizatorów. Organizowany jest corocznie Przegląd Kolęd i Pastorałek, Turniej Tenisa o Puchar Sołtysa

Jaki udział w zmianach miał samorząd terytorialny?

M. Szuper: Bardzo duży. Dwadzieścia lat samorządu to okres, w którym gminą zarządzało trzech wójtów oraz kilkudziesięciu radnych sprawujących swoją funkcję podczas pięciu kadencji. Każda z tych osób starała się zrobić jak najwięcej dla danej społeczności. W Hedwiżynie np. wybudowano nową szkołę, którą ostatnio zmodernizowano, wykonano nowy chodnik dla mieszkańców itp.

slide8
Nasza miejscowość staje się coraz ładniejsza i bezpieczniejsza. Wybudowano chodnik, zmodernizowano nawierzchnię drogi wojewódzkiej.
slide9
Władze gminy i szkoły zadbały o bezpieczną drogę uczniów do szkoły, powstał azyl dzięki któremu dzieci mogą bezpiecznie przechodzić przez ulicę.

…po

przed…

slide10
Szkoła została odnowiona, wymieniono pokrycie dachowe, przeprowadzono jej termomodernizacje, zostały wymienione okna, drzwi oraz ocieplono budynek i wykonano nową elewację; boisko zostało wyłożone kostką. Szkoła ogrzewana jest gazem.
slide11
Wnętrze szkoły też uległo zmianom. Oto najważniejsze:- utworzono oddział przedszkolny dla dzieci 4-5 letnich „Wesołe przedszkole” i powstała sala zabaw dla klas I-III

Miejsce zabaw” zostało wyposażone w sprzęt służący organizacji zabaw ruchowych dzieci, w tym celu zakupiono m.in. piankowy tor przeszkód, wałki, opony, maty piankowe. Zakupiono również przyrządy, mające na celu usprawnienie małej motoryki oraz rozwijanie uzdolnień, tj. zestaw ramek i książeczek, klocki logiczne, gry zręcznościowe, układanka przestrzenna.

slide12
Z pomocą władz gminy została odnowiona nasza remiza. Mamy nowy dach kryty blachą, nowe grzejniki i część wyposażenia.
slide13
Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek to cykliczna uroczystość mająca na celu integrację środowiska lokalnego i gminnego – współorganizator Gmina Biłgoraj
wywiad z panem edwardem okajem obecnym so tysem hedwi yna
Wywiad z panem Edwardem Łokajemobecnym sołtysem Hedwiżyna

Czy powstały ciekawe przedsięwzięcia integrujące środowisko lokalne?

Od 26 stycznia 2010 na terenie Hedwiżyna funkcjonuje stowarzyszenie „Jadwiżanie”, do którego należy 18 osób. Jego głównymi celami są między innymi: działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, wspieranie i aktywizacja środowisk wiejskich.

Zespół śpiewaczy „Stok” w Hedwiżynie utworzył się w 2006r. w składzie kilkunastoosobowym pań i panów. „Stok” działa pod egidą jednostki OSP w Hedwiżynie.

Jakie inwestycje są planowane w Hedwiżynie?

Wyłożenie placu przed remizą kostką, zrobienie parkingu i zajazdów przed remizą z asfaltu, rozbudowa remizy, place zabaw dla dzieci przy szkole, wjazd i wyjazd przy szkole, druga linia zabudowy i nowe działki pod budownictwo mieszkaniowe (około 80).

cd wywiadu z panem e okajem obecnym so tysem hedwi yna
cd. wywiadu z panem E. Łokajem obecnym sołtysem Hedwiżyna

Co się zmieniło w okolicy dzięki działalności władz lokalnych?

Wieś jest bardziej nowoczesna, gospodarstwa są bardziej zadbane, mamy tu dużo łatwiej niż kiedyś (kanalizacja, wodociągi, telefony, bardzo dobrą komunikację).

Co jest najbardziej widoczne w estetyce wioski?

Powstał nowy chodnik, budynki są ładniejsze, nowa nawierzchnia ulicy, odremontowana remiza, szkoła.

Jakie znaczenie miało powstanie samorządów terytorialnych?

Władza bliżej obywatela, to my obywatele decydujemy co ma być zrobione w naszej wiosce.

w sk ad zespo u projektowego wchodz
W skład Zespołu Projektowego wchodzą…

Katarzyna Szuper, [email protected]

rok urodzenia 1994,

Paulina Siwa, [email protected]

rok urodzenia 1994,

Ola Paluch, [email protected]

rok urodzenia 1994,

Dawid Skubisz, [email protected]

rok urodzenia 1994,

Łukasz Wasag, [email protected]

rok urodzenia 1994,

Opiekunowie:

mgr Ewa Ł[email protected] 693061217

mgr Marta Szuper [email protected] tel. 602596946

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.

ad