Vannb rent campylobacterutbrudd p r ros mai 2007
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Vannbårent campylobacterutbrudd på Røros, mai 2007. Katrine Borgen Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 2008. Røros. Verneverdig by på UNESCOs liste Ca 5600 innbyggere Kommunalt vannverk, ca 3500 abonnenter 2-5 tilfeller av campylobacteriose årlig de siste 10 år. 8. Mai 2007.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aoife


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vannb rent campylobacterutbrudd p r ros mai 2007

Vannbårent campylobacterutbrudd på Røros, mai 2007

Katrine Borgen

Avdeling for infeksjonsovervåking

Smitteverndagene 2008


R ros
Røros

 • Verneverdig by på UNESCOs liste

 • Ca 5600 innbyggere

 • Kommunalt vannverk, ca 3500 abonnenter

 • 2-5 tilfeller av campylobacteriose årlig de siste 10 år


8 mai 2007
8. Mai 2007

8. mai 2007Etterforskningsgruppen
Etterforskningsgruppen

 • Kommunelege I på Røros: leder

 • Mattilsynets Distrikts- og Regionkontor

 • Røros kommune, vannverkseier

 • FHI: rådgivende

 • Hyppig telefonmøter

  • Koordinerte oppgaver og informasjon til publikum

  • Diskuterte problemer og nye funn

  • Skriftlig agenda og referat


Utbruddsetterforskningen
Utbruddsetterforskningen

 • Epidemiologisk

  • Dybdeintervju (jf. spørreskjema i smittevern 13)

  • Kohort studie (spesifikt spørreskjema)

 • Mikrobiologisk

  • Vann- og avføringsprøver

 • Miljø

  • Inspeksjon og vurdering av vannverket

  • Kartlegge hendelser i distribusjonssonen og rundt vannkilden


Kohortunders kelse

Øvre trykksone

Nedre sone

Kohortundersøkelse

 • Abonnenter

 • Røros vannverk

 • 101 husstander valgt ut

 • Informasjon om diarésymptomer fra alle husstandsmedlemmer

 • Ett medlem spurt om mulige eksponeringer første uken i mai


Mikrobiologisk unders kelse
Mikrobiologisk undersøkelse

 • Avføringsprøver fra pasienter

  • Patogene bakterier, virus og parasitter

 • Vannprøver tatt på ulike tidspunkt fra forskjellige steder

  • Fekale indikatorbakterier og campylobakter

 • Campylobakterisolater testet genetisk


Unders kelser av vannverket

Øvre trykksone,

via høydebasseng

Samletank

Hittersjøen

Nedre sone,

Røros sentrum

Undersøkelser av vannverket

 • Fysiske forhold og vannkvalitet

 • Høydebassenget

 • Ledningsnettet

  • Reparasjonsarbeider

  • Store vanntappinger over kort tid

  • Andre hendelser m. mulig årsakssammenheng
Vannb rent campylobacterutbrudd p r ros mai 2007

Dato for innsykning blant medlemmer av 101 husstander i Røros

Forurensning/ smittetidspunkt

Angrepsrate = 41% (102/248), ingen forskjell på øvre og nedre sone Anslått antall syke ca 1500

Start kohortstudie


Angrepsrate og daglig vanninntak for 101 utvalgte husstandsmedlemmer r ros
Angrepsrate og daglig vanninntak for 101 utvalgte husstandsmedlemmer, Røros

n=18

n=36

n=42

n=5

dose-response 2 for trend = 8.1 p=0.004


Mikrobiologiske resultater
Mikrobiologiske resultater husstandsmedlemmer, Røros

Kliniske prøver

 • 30/36 (83 %) positive for Campylobacter jejuni

 • 28/30 (93 %) identisk genetisk profil (AFLP)

  Vannprøver

 • Koliforme bakterier og høyt kimtall påvist i 1 prøve fra distribusjonsnettet 9. mai

 • Campylobakter ikke påvist

 • Ukentlige rutineprøver OK, men ikke tatt 1. mai!


Milj unders kelser
Miljøundersøkelser husstandsmedlemmer, Røros

 • Godt beskyttet grunnvannskilde

 • Bra og stabil vannkvalitet

 • Distribusjonsnettet

  • Varierende alder (noe fra 1910)

  • Varierende materialkvalitet (300m treledning)

  • Stor lekkasjeprosent  innsug v trykkfall

 • Ingen ”campylobacterkilde” identifisert


Hendelser relatert til innsykningstidspunkt
Hendelser relatert til innsykningstidspunkt husstandsmedlemmer, Røros

Beredskapsøvelse og trykkfall

Beredskapsøvelse og trykkfall

Arbeid på ledningsnett


Var drikkevannet smittekilden
Var drikkevannet smittekilden? husstandsmedlemmer, Røros

 • Kohortudersøkelsen viste sterk sammenheng mellom vann fra Røros vannverk og diarésykdom.

 • Høyere angrepsrate blant de som drakk mye vann enn blant de som drakk lite vann.

 • Ingen av de som ikke hadde drukket vann fra springen ble syke.

 • Ingen andre felles eksponeringer ble identifisert blant de syke.

 • Utbrudd med så høy angrepsrate i løpet av så kort tid (nær 50 % i løpet av en uke), er stort sett alltid knyttet til drikkevann.


Tiltak for hindre nye episoder
Tiltak for å hindre nye episoder husstandsmedlemmer, Røros

 • Forebygge undertrykk og innsug

  • Unngå unødvendig kraftig uttak av vann

  • Oppgradere ledningsnettet

  • Tette lokk på brannventiler

  • Sikring av tilbakeslag

  • Rengjøring og sikring av høydebasseng

 • Klorering v. planlagte arbeider på ledningsnettet

 • Prøvetaking også på helligdager!


Konklusjon
Konklusjon husstandsmedlemmer, Røros

 • Drikkevann smittekilden – årsaksforhold?

  • Medvirkende faktor: lavtrykksepisode og muligheter for innsug på ledningsnettet

 • Etterforskningen fungerte ryddig mht. rollefordeling og ansvar

  • Nyttig med kombinasjon av telefonmøter og e-post kommunikasjon

 • Store konsekvenser for befolkningen og servicenæringen på Røros


Vannb rent campylobacterutbrudd p r ros mai 2007
TAKK! husstandsmedlemmer, Røros

Kommunelege 1 Røros

Helge Lund

Helsestasjonen på Røros

Mattilsynet DK Gauldal

Jan Kåre Bjørkås

Tore Forseth

Merethe Valset

Mattilsynet RK Steinkjer

Knut Rønningen

Røros vannverk

Ingvar Estenstad

Folkehelseinstituttet

Irena Jakopanec

Karin Nygård

Line Vold

Truls Krogh

Georg Kapperud

Traute Vardun

Gaia lab AS Kvål

Tine Meierier Øst, Tolga

Mikrobiologisk laboratorium,

St Olavs Hospital, Trondheim