Met LEERkracht naar leerKRACHT
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Updated On :

Met LEERkracht naar leerKRACHT. Design4all, 26 maart Maastricht 2008. Hans Schaepkens, School voor de Toekomst Frans Jansen, Ruud de Moorcentrum. Met LEERkracht naar leerKRACHT. School voor de Toekomst Innovatie- en professionaliseringscentrum van het ROC Koning Willem I College.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - antranig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Met LEERkracht naar leerKRACHT

Design4all, 26 maart Maastricht 2008

Hans Schaepkens,

School voor de Toekomst

Frans Jansen,

Ruud de Moorcentrum


Slide2 l.jpg

Met LEERkracht naar leerKRACHT

School voor de Toekomst

Innovatie- en professionaliseringscentrum

van het ROC

Koning Willem I College


Slide3 l.jpg

Het Ruud de Moorcentrum in opdracht van OCW:

Ontwikkeling tot kennis en expertisecentrum voor professionalisering onderwijsgevenden met accent op werkplekleren

Producten en diensten ontwikkelen om scholen te ondersteunen bij deze professionalisering

Focus is de onderwijsgevende die zelf zijn/haar ontwikkeling ter hand neemt


Relatie kw1c en rdmc l.jpg
RELATIE KW1C EN RdMC

 • Samenwerking in project: Opleiden in de school

 • Expertsessies met assessoren en teams van het KW1C om competentiekaarten te ontwikkelen

 • Klankbordgroepbijeenkomsten met managers en leraren

 • Gegeven beider ambities tot professionaliseren van onderwijsgevenden:

 • Het vraagsturingsproject: blijvend bekwamen: werken aan eigen professie


Projectkader van de pilot l.jpg
PROJECTKADER VAN DE PILOT

 • Uitdagingen voor het MBO: beter onderwijs en betere resultaten

 • Via professionalisering van docenten

 • IPB van KW1C zoals vastgesteld door CvB

 • Bekwaamheidsdossier geordend langs de zeven SBL-competenties

 • Persoonlijk ontwikkelplan passend bij team


Pilot blijvend bekwamen werken aan eigen professie l.jpg
PILOTBlijvend bekwamen: werken aan eigen professie

Doelen KW1C

- Borgen van en investeren in de kwaliteit van onderwijsgevenden

 • Vormgeven aan implementatie van IPB en professionalisering van personeel

 • Antwoorden krijgen (mede door onderzoek) op vragen over in te zetten instrumenten, procedures en interventies, alsmede op de effecten daarvan op duurzame professionaliteit en functioneren op individueel en teamniveau


Pilot blijvend bekwamen werken aan eigen professie7 l.jpg
PILOTBlijvend bekwamen: werken aan eigen professie

Doelen Ruud de Moorcentrum

 • Implementatie van ontwikkelde instrumenten

 • Ontwikkeling nieuwe vraaggestuurde instrumenten

 • Verzamelen van en rapporteren over onderzoeksgegevens met betrekking tot processen, resultaten en producten


Pilot blijvend bekwamen werken aan eigen professie8 l.jpg
PILOTBlijvend bekwamen: werken aan eigen professie

Doelen docenten

 • Beantwoorden van vragen als:

  - hoe hou ik mijn kwaliteiten op peil

  - waar wil ik de komende jaren aan werken in mijn beroep

  - wat vind ik zelf waardevolle ontwikkelingen in vakgebied en beroep

  - welke rol wil ik spelen in mijn team

  - hoe maak ik een pop en hoe voer ik dat uit?


Pilot blijvend bekwamen werken aan eigen professie9 l.jpg
PILOTBlijvend bekwamen: werken aan eigen professie

Gezamenlijke doelen

- Ontwikkelen van expertise rondom de professionalisering van onderwijsgevenden

 • Ontwikkelen en beschrijven van succesvolle scenario’s voor professionalisering

 • Kennisdeling mbt ervaringen en onderzoek

 • Kennis en ervaringen beschikbaar stellen aan derden


Uitgangspunten van de aanpak l.jpg
UITGANGSPUNTEN VAN DE AANPAK

 • Kritische beroepssituaties

 • Geanalyseerd in gedrag en resultaat

 • Op basis van kennis, vaardigheden en houding

 • Persoonlijkheidsmodel van Korthagen

 • Zeven SBL-competenties en vier kerntaken


Aanpak l.jpg
AANPAK

 • Sessies voor docenten en teams gericht op ontwikkeling van pop en pap

 • Aanbieden van begeleiding

 • Voorgestructureerd pop- en papformulier

 • Diverse instrumenten

 • Randvoorwaardelijke voorzieningen


Aanpak sessies voor docenten l.jpg
AANPAK: sessies voor docenten

 • Intake plus bijeenkomsten (januari-april )

 • Wie ben ik: persoonlijke kwaliteiten

 • Wat kan ik (nog niet) in kritische beroepssituaties

 • Wat wil ik (motivatie voor onderwijs en visie)

 • Wat kies ik (popformulier)

 • Hoe doe ik het (papformulier)


Aanpak begeleiding l.jpg
AANPAK: begeleiding

 • Zoeken en aanstellen begeleiders

 • Training geven

 • Gesprekken voeren met deelnemers aan de sessies aan de hand van eigen agenda

 • Tijdens de sessies ook begeleiding


Aanpak voorgestructureerd pop en papformulier l.jpg
AANPAK: voorgestructureerd pop- en papformulier

 • Formulieren bieden ordening en ondersteuning

 • Activiteiten in sessies corresponderen met vragen in popformulier

 • Uitgewerkte voorbeelden beschikbaar

 • Een papieren werkversie in te vullen tijdens de sessies


Aanpak diverse instrumenten l.jpg
AANPAK: diverse instrumenten

 • Een feedbackscan

 • De LAP-test (leerkracht als persoon)

 • De competentiematrix, proformas

 • CD-Rom in bekwame handen; lerarenweb.nl

 • Het Smart-instrument

 • “De Flat van Juul”


Aanpak randvoorwaarden l.jpg
AANPAK: randvoorwaarden

 • Garantie voor inzet van pop en pap voor eigen loopbaan

 • Onderzoeksgegevens anoniem verwerkt

 • Samenwerking met PZ

 • Akkoord van CvB

 • Samenwerkingsovereenkomst CvB en Ruud de Moorcentrum (vraagsturingsproject)


Resultaten l.jpg
RESULTATEN

 • 36 docenten in de eerste sessies

 • 66% heeft een pop gemaakt

 • Kwaliteit varieert

 • Verbeterde opzet sessies

 • Verbeterde begeleiding


Resultaten18 l.jpg
RESULTATEN

 • Uitgeteste instrumenten

 • Diversiteit aan werkvormen

 • Verbeterde formats voor pop en pap

 • Verbeterde tijdsplanning

 • Eerste tussenevaluatie met voorlopige onderzoeksgegevens


Toekomstige ontwikkelingen l.jpg
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

 • Interactief digital pop- en papformulier

 • “Definitieve” formule begeleidingsopzet

 • “Definitieve” opzet van de sessies

 • Onderzoeksrapport

 • Verbeterde assessmentinstrumenten

 • Nieuwe instrumenten


Slide20 l.jpg

Emotioneel: gebruik van intuïtie, meer een gevoelsoordeel dan beargumenteerde rechtvaardiging

Kritisch: focus op zwakkeplekken en risico's, ‘advocaat van de duivel’, het onderkennen van de gevaren

Informatief: feiten, cijfers, informatie verzamelen zonder interpretatie

Optimistisch: positief denken, voordelen opsommen, dus een poging tot rechtvaardiging

Creatieve kijk: associatief, lateraal denken, nieuwe mogelijkheden zien

Controlerende kijk: samenvatten, analyseren, filteren, beslissen

De Zes Hoeden.

Edward de Bono


Reacties l.jpg
REACTIES dan beargumenteerde rechtvaardiging

 • In groepen van 5 tot 10 mensen bespreekt u de onderstaande vraag ( 5 minuten per hoed) in carrouselvorm:

  • Wat is de betekenis van een POP voor de professionele ontwikkeling van de leerkracht?

   • De rode hoed

   • De zwarte hoed

   • De gele hoed


Reflectie l.jpg
REFLECTIE dan beargumenteerde rechtvaardiging

 • Ideeën uitwisseling

 • Aanvullingen

 • Commentaren


Contacten l.jpg
CONTACTEN dan beargumenteerde rechtvaardiging

 • Koning Willem 1 College

 • www.svdt.org

 • www.kw1c.nl

 • Hans Schaepkens: [email protected]

 • Ruud de Moorcentrum

 • www.rdmc.nl projecten en producten assessment

 • Frans Jansen: [email protected]


ad