reinvesteringsstrategier i nettselskap n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Reinvesteringsstrategier i nettselskap

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Reinvesteringsstrategier i nettselskap - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Reinvesteringsstrategier i nettselskap. Casebeskrivelse - regionalnett - bakgrunn - valg av strategi kort beskrivelse av et prosjekt Elverum transformatorstasjon. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Nettutvikling Eidsiva Nett AS. Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reinvesteringsstrategier i nettselskap' - anthea


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reinvesteringsstrategier i nettselskap

Reinvesteringsstrategier i nettselskap

Casebeskrivelse - regionalnett

- bakgrunn

- valg av strategi

kort beskrivelse av et prosjekt Elverum transformatorstasjon

Ole Inge Rismoen

Seksjonsleder Nettutvikling

Eidsiva Nett AS

eidsiva energi as drivkraft for oss i innlandet
Eidsiva Energi ASDrivkraft for oss i Innlandet
 • Årlig omsetning: Ca 3,5 milliarder kroner
 • Konsernresultat etter skatt i 2009 ble 360 millioner kroner
 • 3,4 TWh produksjon
 • 20 heleide og 24 deleide kraftverk
 • 21 000 km nett
 • Fjernvarmesalg i fem byer og tettsteder i Innlandet
 • Totalt 153 000 kunder
 • 950 ansatte
eidsiva nett as konomi 2010 budsjett
Eidsiva Nett ASØkonomi 2010 (budsjett)
 • Omsetning: 1.243 Mkr
 • Inntektsramme: 943 Mkr (hvorav nettap 113 Mkr)
 • Driftsresultat: 280 Mkr
 • Avkastning: 9,9 %
 • Kapitalgrunnlag: 2 820 Mkr
 • Estimert nyverdi nett: 15 100 Mkr
 • Investeringer: 358 Mkr
eidsiva nett konsesjonsomr der

Os

Tynset

Tolga

Lesja

Folldal

Dovre

Alvdal

Skjåk

Engerdal

Vågå

Lom

Rendalen

Sel

Nord-Fron

Sør-Fron

Ringebu

Stor-Elvdal

Øystre

Slidre

Vang

Gausdal

Øyer

Åmot

Vestre

Slidre

Etnedal

Ringsaker

Nord-Aurdal

Nordre

Land

Løten

Sør-Aurdal

Vestre

Toten

Søndre

Land

Våler

Åsnes

Stange

Østre

Toten

Gran

Nord-Odal

Grue

Jevnaker

Lunner

Sør-Odal

Eidskog

Eidsiva Nett-konsesjonsområder
 • Regionalnett:
 • R-nett hele i Hedmark og Oppland med unntak av Hadeland og Gudbrandsdalen
 • Levert energi R-nett: 5,5 TWh
 • Distribusjonsnett:
 • D-nett (områdekonsesjon):
  • 14 av 22 kommuner i Hedmark
  • 5 av 26 kommuner i Oppland
 • Areal: 18 000 km2 av 52 600
 • Folketall: 223 000 av 372 000
 • Nettkunder: 135 000 av 218 000
 • Levert energi D-nett: 3,9 TWh
anlegg
Anlegg
 • Regionalnett
  • 1.660 km linjer og kabler
  • Spenningsnivåer: 66 og 132 kV
  • Kabelandel: 3,3 %
  • Transformatorstasjoner: 75
  • Hovedtransformatorer: 107
  • Transformatorytelse: 2765 MVA
 • Distribusjonsnett
  • 18.500 km linjer og kabler
  • Spenningsnivåer HS: 5, 11 og 22 kV
  • Spenningsnivåer LS: 230 og 400 V
  • Kabelandel: 31,2 %
  • Nettstasjoner: ca. 9200
nettstrategi
Nettstrategi
 • Den overordnede strategien tilsier at det i stor grad skal legges økonomiske nytteverdier til grunn ved alle investeringer i tillegg til å vurdere risikoen ved å ikke reinvestere gamle anlegg.
 • Risikoprofilen beskrives ut fra tilstandsanalyser og økonomiske betraktninger.
 • Risikoelementer:
  • Økonomi
  • HMS
  • Omdømme
  • Ytre miljø
slide10

Reinvesteringer

AMS

Nyinvesteringer

slide13
Alternativ 0: Gjøre nødvendig vedlikehold og oppgradering av sikkerhet. Stasjonen bygges om eller reinvesteres i løpet av 10 år.
 • Alternativ 1: Beholde Elverum transformatorstasjon, utføre nødvendig vedlikehold og ombygging.
 • Alternativ 2: Nybygging av Elverum transformatorstasjon med tilsvarende spenningsnivåer som dagens stasjon. Bygget tilpasses til senere mulig oppgradering til 132 kV anlegg.
 • Alternativ 3: Nybygging av Elverum transformatorstasjon, utendørs 132 kV felter som driftes på 66 kV. Stasjonsbygg til transformator samt 11 og 22 kV felter.
investeringsbel p og forutsetninger for n verdianalysen
Investeringsbeløp og forutsetninger for nåverdianalysen
 • Analyse horisont: 50 år
 • Kalkulasjonsrente: 8,3%
 • Inflasjon: 2,5%
 • Avkastningskrav Eidsiva: 8,3% før skatt, og 6% etter skatt
resultat av samfunns konomisk n verdiberegning neglisjerer effekten av inntektsrammen og beskatning
Resultat av samfunnsøkonomisk nåverdiberegning (neglisjerer effekten av inntektsrammen og beskatning)

)

effektivitet eidsiva nett
Effektivitet Eidsiva Nett
 • Eidsivas vektede effektivitet er vektet ut fra kostnadsgrunnlaget
takk for oppmerksomheten
Takk for oppmerksomheten!

ole.rismoen@eidsivaenergi.no