Download
evangelista torricelli n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evangelista Torricelli PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evangelista Torricelli

Evangelista Torricelli

257 Views Download Presentation
Download Presentation

Evangelista Torricelli

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Evangelista Torricelli • 15.10.1608 • 25.10.1647 • Italský fyzik

  2. Evangelista Torricelli • Evangelista Torricelli se narodil 15.10. 1608 ve Feanze, zhruba rok před tím, než se Galileo Galilei začal dívat dalekohledem na oblohu. Tuto souvislost nepřipomínáme náhodou, vždy Torricelliho můžeme považovat za Galileiho žáka, který se zabýval mj. právě i broušením čoček do dalekohledů.

  3. Evangelista Torricelli • zkoumal účinky zemské tíže na kapaliny. Pro rychlost výtoku otvorem ve stěně nádoby v hloubce h pod hladinou nalezl vztah, podobný jako platí pro rychlost volného pádu po uražení dráhy h.

  4. Evangelista Torricelli • Jako druhou etapu jeho vědeckého zájmu můžeme označit pokusy s atmosférickým tlakem vzduchu. Torricelli zavrhl aristotelovský pojem horror vacui a zavedl označení atmosférický tlak vzduchu. Proslulý pokus s trubicí naplněnou rtutí vyvolal řadu otázek a zdaleka ne všichni byli o vzduchoprázdnu nad rtuťovým sloupcem přesvědčeni. Aristoteliky, ale i příznivce Descarta, pokus nepřesvědčil a ti stále tvrdili, že v uzavřeném prostoru nad rtutí cosi je, "neboť sklo má velmi jemné póry, jimiž mohou pronikat paprsky světla, magnetu a jiné velmi drobounké částečky hmoty". V této době definitivně padl názor na vzduch jako bezhmotnou a beztížnou substanci ve smyslu antického učení o čtyřech živlech.

  5. Torricelliho pokus • Torricelli naplnil skleněnou trubici dlouhou asi 1 m zcela rtutí. Trubici ponořil do nádoby se rtutí. Rtuť v trubici se ustálila ve výšce asi 75 cm. Nad rtutí vzniklo vzduchoprázdno.