Download
seksyen a pelajaran 5 pengenalan kepada anti virus trend micro n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seksyen A Pelajaran 5 : Pengenalan Kepada Anti Virus Trend Micro PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seksyen A Pelajaran 5 : Pengenalan Kepada Anti Virus Trend Micro

Seksyen A Pelajaran 5 : Pengenalan Kepada Anti Virus Trend Micro

156 Views Download Presentation
Download Presentation

Seksyen A Pelajaran 5 : Pengenalan Kepada Anti Virus Trend Micro

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Seksyen APelajaran 5 : Pengenalan Kepada Anti Virus Trend Micro INFRASTRUKTUR SISTEM & LINUX

  2. OBJEKTIF • Mengetahui kaedah instalasi aplikasi Trend Micro ke dalam pelanggan Microsoft Windows

  3. ISI KANDUNGAN • Perisian AntiVirus Untuk Pelanggan • Menginstalasi Trend Micro OfficeScan

  4. Perisian Anti Virus Untuk pelanggan • Trend Micro OfficeScan

  5. Menginstalasi Trend Micro OfficeScan Langkah 1 : Masukkan CD #1 di pemacu cakera padat di komputer. Langkah 2 : Pilih bahasa English Paparan pemilihan bahasa bagi pemasangan Trend Micro Anti Virus

  6. Menginstalasi Trend Micro OfficeScan Langkah 3 : Klik pada “Choose Software” Paparan skrin “Welcome” bagi Trend Micro

  7. Menginstalasi Trend Micro OfficeScan Langkah 4: Klik pada “control manager” Paparan tetingkap instalasi trend Micro Anti Virus

  8. Menginstalasi Trend Micro OfficeScan • Langkah 5 : Klik pada OfficeScan Corp. Edition • 5.5: Agent 2.5, klik install. • Perisian berkenaan akan menginstalasi secara • automatik. Paparan tetingkap bagi pemasangan Trend Micro Anti Virus