case didaktik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Case didaktik? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Case didaktik?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Case didaktik? - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Case didaktik?. Hvordan udvikles kompetence til at handle…. Agenda: Tendenser i entreprenørskabsundervisning Case didaktik Hvordan får man studerende til at blive mere foretagsomme SKUB metoden. Entreprenørskab 1. & 2. generation. 1. generations fokus ”Causation” forretningsplan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Case didaktik?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
case didaktik
Case didaktik?
 • Hvordan udvikles kompetence til at handle….
 • Agenda:
 • Tendenser i entreprenørskabsundervisning
 • Case didaktik
 • Hvordan får man studerende til at blive mere foretagsomme
 • SKUB metoden
entrepren rskab 1 2 generation
Entreprenørskab 1. & 2. generation
 • 1. generations fokus ”Causation”
 • forretningsplan
 • målstyret
 • ”Super” entreprenøren
 • 2. generations fokus ”Effectuation”
 • processtyret
 • iværksættende
 • ”netværks” entreprenøren
 • (Kilde: Steffen Korsgaard, Sarasvathy 2001)
de forskellige tilgange
Causation (målsøgende)

Starter med et defineret mål og arbejder systematisk hen imod målet.

Logikken ses i forretningsplanen

Effectuation (iværksættende)

Starter med en række ønsker og holdninger og arbejder med udgangspunkt i ”hvem er jeg”, ”hvem kender jeg” ”hvad ved jeg”. Målet er en ny overbevisning

Logikken ses i processen

De forskellige tilgange..
hvad er e ship undervisning
Hvad er e-ship undervisning
 • entreprenørskabsundervisning er eller bør være en proces, hvor individer får evnen til at genkende eller skabe en kommerciel eller non-kommerciel mulighed og får indblik, selvtillid, viden og færdigheder til at handle på dem
 • (den foretagsomme og værdibaserede del).
e ship undervisning
E-ship undervisning
 • Det inkluderer instruktion om forretningsmuligheder og kommercialisering af et koncept, styring af økonomiske ressourcer og risiko. Det indebærer også instruktion (som minimum) i traditionelle forretningsområder som ledelse, markedsføring og økonomistyring (den målsøgende del).
 • Hvordan dette bliver gjort til integreret læring er der mange tilgange til.
 • Kilde: (Kirketerp og Korsgaard 2006)
foretagsomhed
Foretagsomhed
 • Hvordan underviser man, så de studerende bliver mere foretagsomme?
 • Undervisning FOR e-ship
 • Ikke OM e-ship
the babson way
The Babson Way…
 • Entreprenurial action:
 • ”Foundation Management Experience”
l ring gennem handling
Læring gennem handling
 • Dewey
 • Kolb
 • Bandura; beskriver hvordan vi opøver handlingstillid

Pædagoger der fortæller, hvorfor vi skal lære gennem handling

john dewey 1859 1952
John Dewey (1859 – 1952)
 • ”Learn to Do by Knowing and to Know by Doing”
 • ”Learning By doing”
 • Pragmatiker – kontingens – det tilfældigt foreliggende
 • Mennesket er fortolkende og ikke en serie af simple naturlove.
bandura self efficacy handlingstillid
Bandura – self-efficacy (Handlingstillid)
 • ”individets forventning om egen kompetence til at gennemføre en bestemt adfærd”
 • “…belief in ones’s capabilities to mobilize the motivation, cognitive resources, and courses of action needed to meet given situational demands” (Bandura, 1993)
handlingstillid op ves gennem
Handlingstillid opøves gennem:
 • Mastery experiences
 • Social persuasion
 • Role models
 • Personal and emotional insight
fra tanke til handling
Fra tanke til handling
 • SKUB eller deadlines.
 • Sikrer en internalisering af viden. Bringer ”ikke-viden” frem
 • _____________________________________________
 • 0 spørgsmål ????????????????? Eksamen
case didaktik og skub
Case didaktik og SKUB
 • Lav krav om handling (skridt for skridt)
 • (eksempel: gå ud og interview xx om deres opstart)
 • 2. Lav rollemodeller der er mulig at spejle sig i
 • (eksempel: fortæl historierne om ”den første dag” i stedet for ”den gang vi solgte for 250 mill. Kr.”)
 • 3. Gør det muligt at fortælle om forhindringerne og frygten for forhindringerne (afkatastrofering).
 • (eksempel: hvilke tanker havde du inden du kontaktede XX?)
l ringsmodel crossant sorrenti 2002
Læringsmodel: Crossant &Sorrenti (2002)

Adfærdsmæssig ændring

NEJ

JA

Antagelse:

Læring er baseret på; minimum at ændre adfærd eller tænkemåde

Tvungen læring

NEJ

Ingen læring

Eksperimenterende læring

Kognitiv ændring

Blokeret

læring

JA

Integreret læring

Erfarings-baseret læring

skub metoden
SKUB metoden
 • Formål: At højne læringen under teoritungt stof.
 • Målet: At internalisere det nye teoristof og stimulere til mere foretagsomhed.
 • Teori: neuroanatomisk begrundet i neurale netværksdannelser i forhold til assimilation og akkommodation
 • Indhold:
 • Underviseren forbereder spørgsmål - SKUB - på forhånd der stilles hver 20 min.
 • Spørgsmålene kan være metateoretiske, definitioner eller dilemmaer osv..
 • Spørgsmålene besvares på 2-3 min. individuelt på PC eller med papir. Kan også være i grupper med 5 min.