Karriereveiledning - Regional konferanse
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Karriereveiledning - Regional konferanse Bergen 13. - 14. september Kristiansand 25. – 26. september v/Kjellbjørg Auestad. Karriereveiledning i Vest-Agder Målsetning - Strategier – Hvor er vi nå? – Veien videre. Hvorfor satse på karriereveiledning?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - anoki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Karriereveiledning i vest agder m lsetning strategier hvor er vi n veien videre

Karriereveiledning - Regional konferanse Bergen 13. - 14. september Kristiansand 25. – 26. septemberv/Kjellbjørg Auestad


Karriereveiledning i vest agder m lsetning strategier hvor er vi n veien videre

Karriereveiledning i Vest-Agder

Målsetning - Strategier – Hvor er vi nå? – Veien videre


Hvorfor satse p karriereveiledning
Hvorfor satse på karriereveiledning?

Målsetting: Best mulig gjennomføring av planlagt utdanning for den enkelte elev og utdanningssøker, fra grunnskole gjennom videregående opplæring til og med høgskole/universitet/annen videre utdanning

 • helhetlig planlegging

 • aktiv deltakelse gjennom refleksjon i valgprosessen

 • realistiske valg

 • bedre tilpasset opplæring gjennom reflekterte utdanningsvalg

 • unngå unødvendige avbrudd/omvalg


Fire hovedstrategier
Fire hovedstrategier:

 • Individnivå

  Relevant informasjon, bevisstgjøring gjennom refleksjon, profesjonell veiledning, digital karriereplan

 • Systemnivå

  Klar rollefordeling og ansvarsplassering: Skoleledelse, rådgivningstjenesten, kontaktlærer, faglærere. Delt rådgivningstjeneste på store skoler.

 • Partnerskap

  Organisering av tverretatlig samarbeid: Rutiner, samarbeidsavtaler, herunder også programfag til valg og prosjekt til fordypning.

 • Kompetanseutvikling

  Videreutdanning for karriereveiledere. Felles etterutdanning for rådgiverne/karriereveilederne i ungdomsskolen og vgo


Hva er gjort
Hva er gjort?

Felles plan for karriereveiledning

 • Utarbeidet av 45 rådgivere i fra ungdomsskolene og de videregående skolene på 5 dagers arbeidsseminar ledet av fylkeskommunen og fylkesmannen i samarbeid med HiA

 • Politisk forankret i fylkeskommunen

 • Vedtatt i samtlige 15 kommuner

  Forprosjekt i Lindesnesregionen

  Fokus på karriereveiledning og partnerskap

  Prosjektledelse: Mandal vgs

  Prosjektstyring: VAF, utdanningsavdelingen

  Referansegruppe: Arbeidsmarkedsrådet i Vest-Agder

  Systematisk samarbeid med kommunene/ungdomsskolene, partene i arbeidslivet/bedrifter og NAV

  Kompetanseutvikling

 • Videreutdanning i karriereveiledning, 30 studiepoeng, 47 rådgivere fra A-A og V-A, ungdomsskole og videregående skoler

 • Obligatorisk etterutdanning, felles for grunnskole og vgo (årsplan)


Plan for karriereveiledning i vest agder
Plan for karriereveiledning i Vest-Agder

 • HOVEDMÅL:

 • Alle elever i Vest-Agder skal ha en individuell karriereplan fra og med 8. trinn. Den skal følge eleven gjennom opplæringsløpet

 • Karriereplanen skal bevisstgjøre elev, skole og foresatte og gi sammenheng mellom skolens arbeid og opplæringsløpet til den enkelte elev

 • Den skal hindre feilvalg, omvalg og frafall

 • Planen skal være en del av den enkelte skoles handlings-/virksomhetsplan

 • Planen trer i kraft senest 1. august 2008

 • Denne planen skal være nettbasert og ha en felles standard


Plan for karriereveiledning i vest agder1
Plan for karriereveiledning i Vest-Agder

TILTAK:

 • Kvalitetssikre karriereveiledningssystemet og den individuelle oppfølging ved:

 • Kartlegge elevens interesser og ferdigheter

 • Informasjon til elever og foresatte

 • Veiledning

 • Programfag til valg og prosjekt til fordypning

 • Bedre overgangsprosedyrer ungdomstrinn – videregående skole

 • Sette opp retningslinjer for koordinering og systemutvikling av en helhetlig plan


Mmm prosjektet mestring motivasjon m loppn else
MMM-prosjektet Mestring – motivasjon - måloppnåelse

Tre-årig samarbeidsprosjekt mellom VAF og Kristiansand kommune

Individfokus:

 • Møte den enkelte elev på det kompetansenivå han befinner seg

 • Karriereveiledning med aktiv elevdeltakelse

 • Realistiske mål

 • Fleksible løsninger

  Systemfokus:

 • Systemutvikling fra 8. trinn til videregående skole/bedrift for å redusere bortvalg/frafall

 • Fleksible opplæringstilbud

 • Fokus på overganger grunnskole/vgs og vgs/bedrift

 • Utvikle lærekandidatordningen som planlagt karrierevei

 • Samarbeid med næringsliv/bedrifter: Bedriftsbank, partnerskap

  Prosjekt fleksibel yrkesopplæring for voksne

 • Tverreetatlig samarbeidsavtale er utarbeidet (partnerskap)

 • Prosjektet er faset over i ordinær drift


 • Veien videre
  Veien videre

  Toårig prosjekt gjennomføres 2007- 2009:

  Karriereveiledning og partnerskapsutvikling

  Tilsetting av prosjektleder pågår

  Prosjektskisse er utarbeidet

  Fokusområder:

  • Karriereveiledning videreutvikles som felles system for hele fylket med utgangspunkt i foreliggende felles plan, prosjekterfaringer og lokalt/regionalt arbeid

  • Også voksne skal ivaretas

  • Partnerskap videreutvikles

  • Samarbeid med UiA avklares

  • Organisering, lokalisering og mandat for karriereveiledningssenter/sentre avklares i prosjektperioden


  Karriereveiledning i vest agder m lsetning strategier hvor er vi n veien videre

  The road not taken (utdrag):

  TWO ROADS DIVERGED IN A WOOD, AND I….

  I TOOK THE ONE LESS TRAVELED BY,

  AND THAT HAS MADE ALL THE DIFFERENCE

  Robert Frost