r elax ci n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
R elaxáció

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

R elaxáció - PowerPoint PPT Presentation


  • 188 Views
  • Uploaded on

R elaxáció. Relaxált állapot: a testi-lelki folyamatok nyugalmi, harmonikus, optimális működése, állapota, élménye. A tréning során felfüggesztődik a tudatos kontroll. Relaxáció („ e l lazulás"): a relaxá l t állapot elérésére irányuló pszichés és szomatikus folyamat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'R elaxáció' - annot


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
r elax ci
Relaxáció

Relaxált állapot:a testi-lelki folyamatok nyugalmi, harmonikus, optimális működése, állapota, élménye. A tréning során felfüggesztődik a tudatos kontroll.

Relaxáció („ellazulás"):a relaxált állapot elérésére irányuló pszichés és szomatikus folyamat.

A relaxált állapot fontosabb jellemzői:

Szomatikus jellemzők: - a vázizomzat tónusa csökken

-a vegetatív működések optimalizálódnak

Pszichés jellemzők: - nyugalom

- oldottság, feszültségmentesség

- sajátos „belső béke" és harmóniaélménye

Spontán relaxáció:kondicionált biológiai és pszichés állapotválasz megjelenése a megfelelő környezeti és belső (szubjektív) feltételek között.

Irányított relaxáció:mentális műveletsor segítségével (szándékosan) létrehozott relaxációs állapot.

a relax lt llapot l trehoz sa
A relaxált állapotlétrehozása

A vegetatív funkciók és a pszichovegetatív tónus (feszültségi, izgalmi állapot) befolyásolása bizonyos határok között „akaratlagosan" lehetséges.

Mechanizmusa: A kívánt állapot élményminőségének elővételezése (anticipálása) gondolati úton. („Megfogalmazott szándékképzetek.")

A kívánt élmény (állapot) elővételezése (elgondolása) előhívja, felidézi az élmény szomatikus-vegetatív komponensét, ami perifériás válasz formájában jelenik meg. A kiváltott állapot kondicionálás (ismétlés, gyakorlás) útján rögzíthető és később előhívható.

slide3
Aktív módszer

1.     Progresszív relaxáció (E. Jacobson)

A tanulás elméletére épít.

Az egyes izmok feszítésének és lazításának váltakoztatása – az önszabályozó képességet fejleszti.

Cél: a beteg maximális önállósága,, a beteg-terapeuta kapcsolatot elhanyagolja.

2.     Simonton féle képzeleti terápia (daganatos beteg)

A beteg öngyógyító belső energiájának konstruktív irányba terelése (a betegség tagadása helyett legyőzése)

slide4
Passzív relaxációs módszer

Autogén tréning (ÁT)

Relaxáción alapuló, pszichofiziológiailag orientáltpszichoterápiás forma.

Alapkoncepciója Schultzszerint:

a szervezet „kondicionálható pszichofizikai rendszer" megtanulható az átkapcsolás a nyugalmi tónusra.

Biofeedback módszer:

A szervezet a vegetatív, autonóm működésének érzékelhető visszajelzése, melynek birtokában az egyén képessé válik ezen testi működéseinek befolyásolására.

(pl. szívritmus)

slide5
Elnevezése arra utal, hogy az egyén a relaxációs állapotot és az abban zajló pszichés-szomatikus folyamatokat (saját élmények megfigyelése, önismeret, önszabályozás) saját maga, intrapszichés élményeinek felhasználásával hozza létre („autogén”)

A kívánt állapot ismétlés, gyakorlás során kondicionálható („tréning”)

Pszichoterápiás alkalmazása során a páciens együttműködő aktivitása alapfeltétel.

Az AT módszerének kidolgozása és terápiásalkalmazása: J. H. Schultz, Németország, 1920-asévektől.

Az autogén terápia elmélete és gyakorlata:

W. Luthe, 1960-70-es évek, Kanada.

slide6
Az autogén tréning alaphelyzete, feltételek

-ingerszegény környezet (fény, zaj, komfortérzet)

-testhelyzeti passzivitás (fekvő- vagy ülőhelyzetek)

-csukott szem szenzoros ingerdepriváció

exteroceptív ingerek proprioceptív ingerek interoceptív ingerek

- „passzív koncentráció"

attitűdváltozás: passzív, receptív, megengedő, elfogadó beállítódása szomatikus és pszichés élmények, folyamatok iránt.

- intrapszichés folyamatok mobilizálódása

megváltozik az intrapszichés élmények hozzáférhető-sége tudattalan tartalmak kerülhetnek a tudatba.

- a self-élmények új minőségei (szomatikus és pszichés)

az at alapgyakorlatai schultz
Az AT alapgyakorlatai (Schultz)

1.Nehézség-élmény gyakorlat(vázizomrendszer)

2.Melegség-élmény gyakorlat (keringés)

3.Légzésgyakorlat

4.Szívgyakorlat

5.Hasi szervek gyakorlata

6. Fej- v. homlok-gyakorlat (cerebrovascularis rendszer

az at ter pi s c lkit z sei
Az AT terápiás célkitűzései

1.Testi-lelki nyugalom, feszültségmentesség létrehozása, a funkcionális vegetatív tünetek megszüntetése vagy enyhítése, az affektív rezo-nancia (válaszkészség) csökkentése, „belső konfliktusok feloldása".

2.Dinamikus koncepció: a testi és képiélményekben kifejeződő hibásélményfeldolgozás feltárása és korrekciója.A hibás élmény-feldolgozási módok a gyakorlat során tapasztalt élményekben fejeződnek ki, nemcsak az átélt belső élményekben, hanem a terapeutával való viszonyban is.

Az AT módszere és elmélete más terápiás rendszerekkel integrálható. Pl. feltáró terápiák, kognitív- ésviselkedésterápiák, csoportterápiák, st

Specifikuma, hogy a kommunikatív terápiás folyamat és azönmegjelenítés hangsúlyozottan nem verbális szinten,hanem a testi kifejezés szintjén zajlik.

A belső élmények is affektíven hangsúlyozottak, képi és szenzoros modalitásokból szerveződnek. Jellegzetes a regresszió, a szimbólum-ok szerepe, a feszültségek gyakran intenzív negatív élmények kíséretébe oldódnak ki.

az at alapfok nak lm nyei
Az AT alapfokának élményei

-a relaxáció jelenségvilágánál említett élmények, továbbá:

-szomatikus és pszichés regresszió

-archaikus gondolkodásmódok megjelenése

-affektív szféra és asszociációs folyamatok élénkké válnak

-testsémaváltozások, testhatárváltozások

-az én-élmény új minőségei

-introspekció stb.

az alapfok at tipikus teljes tm nyei
Az alapfokú AT tipikus teljesítményei

- affektusok rezonanciájának csökkenése(emocionális válaszkészség szabályozása)

-pihenés, regeneráció, teljesítménynövekedés

-élményátélés megváltozása (érzéki élmények gyengítése vagyerősítése, pl. fájdalom)

-memória funkciók javulása

-formális szándékképzés (belső óra beállítása, vagy egy

magatartásmintázat „programozása")

- introspekció javulása, emocionális felismerés segítése

az autog n tr ning n h ny indik ci s ter lete
Az autogén tréning néhány indikációs területe

-funkcionális szomatikus-vegetatív zavarok,

-az organikus betegségek funkcionáliskomponensei, fájdalom

-túlfeszültségi állapotok, érzelmi és hangulatilabilitás

-szorongásos kórképek, a neurotikus formakörzavarai,viselkedészavarok

-a stresszel való megküzdés

-önismeret és önszabályozás zavarai

-egészségeseknél: önfejlesztés, teljesítményfokozás stb.

slide12
Imaginatív módszerek

Az imagináció belső képekkel végbemenő lelki folyamat, mely keletkezhet spontán, (akár az AT során) és lehet irányított. A képi, szimbolikus nyelv ősibb, mint a verbális nyelv, így a nem verbálisan kódolt emlékeket, korai élményanyagot is megjelenítheti.

A szimbólumok érzelmileg hasonló élmények sűrítménye, ezért az értelmezésük gondos kibontást igényel.

A relaxált állapotban fellépő imagináció terápiás felhasználására több módszert is kidolgoztak.

slide13
- Kretschmer féle filmszalag - gondolkodás

- Desoille nappali álom technikája 

Jung-féle aktív imagináció

Spontán és problémacentrikus imaginációs gyakorlatra kerül sor, melyet a terapeuta a páciens terápiás igényeinek megfelelően állít össze.

Cél az individuációs folyamat segítése az árnyékszemélyiség, szerepszemélyiség, domináns archetipusok megismerése révén (eljutás a „Selbst”-hez)

slide14
Katatim imaginativ pszichoterápia

- Hanscarl Leuner 1955-ben vezette bekatatim

képelmény (szimboldráma) néven

- mélylélektani megalapozottségú módszer

- a „katatim” szó a tudattalanból származó

szimbólumok affektus telítettségére, emocionális

megélésére vonatkozik. Az „imaginatív” szó az

elsődleges folyamatok szintjére történő

regresszióra, a terápiás céllal indukált

élményvilág képi jellegére utal.

slide15
- Az elsődleges folyamatok szintjén aszimbólumon való művelet közvetlen változtató hatással van az intrapszichés struktúrára, mely interpretációs, tudatos belátás nélkül is végbemegy.

- A terapeuta „kísér”, a folyamat dialógus formájában zajlik, ezáltal különbözik a többi módszertől.

- A képben megjelenő szimbólumok a pszichés realitást jelenítik meg. A szimbólumokban rejlő jelentés megértése a szimbólum kollektív és individuális értelmezésének dialektikájára épül. A terápia során a szimbolikus tartalmak emocionális feldolgozásának és a tudatos reflexióknak az integrációja zajlik.

slide16
- A hívó kép szerepe egyrészt az elsődleges folyamatok dimenziójába való átlépés segítése, másrészt kristályosodási pontként szolgál, mivel ösztöndinamikai hívó jellegénél fogva mobilizálni képes tudattalan impulzusokat, elfojtott komplexusokat.

- Alap, közép és felsőfokra osztjuk. Az egyes fokozatok a páciens személyiségszerkezetétől, problematikájától és a terápia szakaszától függően kerülnek alkalmazásra.

- Alapfokú szimbólumok pl.: rét, patak, forrás, torkolat, ház, hegy, erdőszéle.

hipn zis t rt neti adatok
Hipnózis - történeti adatok

MESSMER (1720-1815)

"animális magnetizmius"

FARIA ABBÉ

fixációs módszer fájdalomcsökkentés

BRAID

a hipnózis nem alvás !

"monodeizmius" - egy dologra való mentáliskoncentrálás

CHARCOT (1825-1893)

a hipnózis kóros állapot (hysteria!)

BERNHEIM

"egészségesek is hipnotizálhatok”

P.JANET

disszogiációs teória

HILGARD

neodisszociációs teória "rejtett megfigyelő"

SZKEPTIKUSOK: (White, Sarbin, Orne, Barber)

"Szerepjátszás" „Feladatmotívált magatartás"

hipn zis
Hipnózis

-   Módosult tudatállapot (disszociáció!)

-  A figyelem speciális koncentrált állapota(fókuszált figyelem)

- A perifériás észlelés beszűkül

- NEM alvás!

EEG: jo. féltekei túlsúly

- Nő a szuggesztiók iránti fogékonyságRealitásellenőrzés csökken

- Interperszonális kapcsolat fontossága

- A motoros és pszichés aktivitás csökkenésenem sine qua nonja a hipnózisra jellemzőtudati változás előidézésének

  • "Aktív-éber hipnózis" (Bányai-Hilgard)
  • Alkalmazási terület: anesztézia

pszichoterápia