hukommelse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hukommelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hukommelse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Hukommelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Hukommelse. Oplæg for Sprog-Koordinator-gruppen d. 30.05.2007. Opmærksomhed - hukommelsens første trin. ”Vær opmærksom!” Betyder det, at man skal koncentrere sig? Betyder det, at man skal vågne op? Betyder det, at man skal fokusere på noget bestemt? Alle tre betydninger giver mening!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hukommelse' - annora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hukommelse

Hukommelse

Oplæg for

Sprog-Koordinator-gruppen

d. 30.05.2007

opm rksomhed hukommelsens f rste trin
Opmærksomhed - hukommelsens første trin
 • ”Vær opmærksom!”
  • Betyder det, at man skal koncentrere sig?
  • Betyder det, at man skal vågne op?
  • Betyder det, at man skal fokusere på noget bestemt?
 • Alle tre betydninger giver mening!
 • Man snakker om fokuseret opmærksomhed = selektiv opmærksomhed
 • Man snakker om delt opmærksomhed
fokuseret opm rksomhed
Fokuseret opmærksomhed
 • Cocktail-party-fænomenet
 • Fokuseret opmærksomhed virker som et filter
 • Men det er kompliceret – hvad sker der, hvis man hører sit eget navn nævnt af nogle andre, mens man taler med en person?
 • Vi kan reagere fysisk på noget vi ikke rigtig har hørt!
fokuseret visuel opm rksomhed
Fokuseret visuel opmærksomhed
 • Man kan sammenligne fokuseret visuel opmærksomhed med et spotlys på en scene. Alt inden for et forholdsvis lille område ses tydeligt – men vi kan se mere!
 • Distraktorer. Hvis vi leder efter en pige med langt, rødt hår, så er en pige med rødt (men kort) hår mere distraherende end en blond eller mørk pige! Hvad med baggrunden for denne tekst?
delt opm rksomhed
Delt opmærksomhed
 • Man kan sige, at der er en bestemt mængde opmærksomhed til rådighed, som man kan fordele på forskellige ting. Hvis tingene er automatiserede kan man lave flere ting.
 • Den holder nok ikke helt… MEN det er sikkert, at øvelse gør mester!
 • Automatiserede handlinger glemmes let!
slide6

Attention

Deficit

Hyperactivity

Disorder

DSM-IV :

Skandinavien:

Deficits in

Attention,

Motor function, and

Perception

Hyper-

Kinetic

Disorder

ICD-10 :

Gade

slide7
Og så over til Hukommelsen

Opmærksomheden kan som nævnt ses som hukommelsens første trin!

hukommelse1
Hukommelse
 • Gennem tiden har der været forskellige teorier: John Locke: ”Tabularasa” – den blanke tavle. Andre har lagt mere vægt på medfødte evner.
 • Hukommelsen er med os over alt
  • Cykle, dufte, ord, ansigter, finde vej, osv.
 • Hukommelse er ikke én ting, men må opdeles for at give mening.
slide9

William James (1890)

The principles of psychology

* Primær hukommelse

* Sekundær hukommelse

Primær hukommelse: den vedvarende bevidsthed

Sekundær hukommelse: den ”rigtige” hukommelse

Gade

en bog og et eksempel
En bog og et eksempel
 • Anders Gade har skrevet en bog, der er blevet grundbog på alle universiteterne, når vi snakker om neuropsykologi.
 • Udgivet på Frydenlund
 • Findes i bogklubudgave
hukommelse2
Hukommelse
 • Oplæsning af eksempel fra Gade: s. 210
 • … og et andet eksempel s. 211
 • Stadieteorien har domineret de seneste 30 år.
  • Sensorisk hukommelse (ét sekund)
  • Korttidshukommelse (6-7 enheder – op til ét minut)
  • Langtidshukommelse
hukommelse3
Hukommelse
 • Stadie teorien kritiseres for at give en for mekanisk forklaring af korttidshukommelsen, og for at undervurdere betydningen af kognitiv bearbejdning af informationerne, i forhold til hvor godt de lagres i langtidshukommelsen.
 • Der findes eksempler på at korttidshukommelsen er beskadiget, men at langtidshukommelsen fungerer!
hukommelse4
Hukommelse
 • Fra kun at tale om ”Korttidshukommelse” er det nu almindeligt at tale om ”arbejdshukommelse”
 • Forskellen kan illustreres med ”Cifferspændvidde-delprøven” fra WISC
 • Langtidshukommelsen opdeles i en ”deklarativ hukommelse” og en ”procedural hukommelse”
hukommelse5
Hukommelse
 • ”Deklarativ hukommelse”: Vi ved at….
 • ”Procedural hukommelse”: Vi ved, hvordan… (Denne hukommelse er vi i reglen ikke bevidste om)
 • ”Episodisk hukommelse”: Oplæs s. 224n
 • ”Semantisk hukommelse”: Vores mere almene viden om hvordan verden er indrettet og hænger sammen - ordforråd
slide15

Arbejdshukommelse

Antagelse: specielt knyttettil frontallapperne

Hvad bruges den til ?

Central styreenhed”centrale eksekutivfunktion”

Gade

slide17

Er dette en hukommelsestest?

 • Sig så mange dyrenavne, som du kan,
 • på ét minut
 • Sig så mange ord, som begynder på bogstavet S,
 • som du kan, på ét minut

…. Det var en afledning (3 minutter);- tegn figuren en gang mere, nu efter hukommelsen

Gade

slide18

HUKOMMELSESKODNING

Man husker som regel en begivenhed

1) når den opleves med udelt opmærksomhed , og

2) når opmærksomheden er rettet mod betydningen af denne begivenhed

3) når begivenheden vedrører én selv

4) når begivenheden berører emotionelt

Gade

hukommelse og genkaldelse
Hukommelse og genkaldelse

Vi tager et eksempel:

 • Hvad var det for et kunstværk, som gav stor diskussion før 50-årsdagen for d. 5. maj?
 • Kan vi huske det i fri genkaldelse?
 • 1. stikord: Kunstværket skulle følge kysten fra Skagen til den tyske grænse
 • 2. stikord: Var det indpakning af tyske bunkers?, Var det en laser-stråle? Eller var det en ballon-installation?

Det vi anvendte her var et ”Cue” – et stikord!

hukommelse genkaldelse
Hukommelse - genkaldelse
 • Nogen gange kommer vi i tanke om ting, når vi er i en bestemt situation: Kontekstafhængig hukommelse
 • Nogen gange har vi det lige på tungen

Det kan være meget frustrerende. Vi oplever det som et hul i hukommelsen, men et ”aktivt” hul, der kan afvise forkerte svarforsøg. Vi har fat i noget, men ikke helt nok til en genkaldelse!

hukommelse og opm rksomhed
Hukommelse og Opmærksomhed
 • Problemer med hukommelse (og opmærksomhed) giver vanskeligheder med at følge den almindelige undervisning og kommunikation.
 • Hvis kommunikationen går hen over hovedet på et barn, så stiger risikoen for uro!
 • Barnets tro på egne evner og på eget værd har en tendens til at falde!!!!!
en ny sp ndende bog
En ny spændende bog

Oddbjørn By vil nogen kende fra TV

Demonstrerede at han kunne huske rækkefølgen på 52 kort.

”Norsk Mester” i hukommelse

oddbj rn by s strategi
OddbjørnBy’s strategi
 • Oddbjørn By definerer hukommelsens grundpiller:
  • Observation (Hvis du er opmærksom husker du bedre)
  • Association (strategien er at ting er lette at huske mens tal er sværere – man kan så forbinde tal til en ting, så bliver det lettere)
  • Visualisering (At skabe billeder hjælper hukommelsen)
  • Stadfæstelse (Du skal have styr på, hvor du gemmer/lagrer din viden)
oddbj rn by s strategi1
OddbjørnBy’s strategi
 • Oddbjørn By har en særlig strategi, idet han prøver at sammenkæde dét han skal huske til noget han har i langtidshukommelsen.
 • Det kunne være en fast rute med 10 punkter, nummereret fra 1 til 10.
 • Ved at knytte ting man skal huske til et punkt på ruten kædes tingen til noget i langtidshukommelsen.
hukommelse6
Hukommelse
 • Man ved, at hvis man ”arbejder” med indholdet af det, der skal huskes, så lagres informationerne bedre.
 • Det hjælper at gentage dét man skal huske
 • Det hjælper at huske billeder – gerne med bevægelse
 • Det hjælper meget mere, at man forholder sig til indholdet af det, man skal huske.
en tredje bog
En tredje bog
 • Udgivet i 2005
 • Har et kapitel om træning af børns hukommelse
 • Alt er på lager – vi skal bare finde det!
 • Oplæs om Anthony Hopkins s. 118
 • Og så en lille test…
hukommelse og opm rksomhed1
Hukommelse og opmærksomhed
 • Det kan trænes!
 • Der er udviklet et program: ”Hukommelses- og Opmærksomhedstræning” kaldet HOT
  • Udgives af Dansk Psykologisk Forlag
  • Til målgruppen: 8 til 16 år (to versioner 8-12 og 13-16)
  • Et program – ikke for psykologer men for pædagoger og lærere
  • Programmet varer 20 uger – 30 min. pr. dag (elev og ”træner”)
mere hot
Mere HOT
 • HOT-materialet består af
  • Manual til vejlederen
  • Instruktionsbog til ”træner”
  • Opgaver og dagbogsblade til eleven
 • Hvad træner HOT?
  • Visuel og verbal hukommelse
  • Fokuseret og delt opmærksomhed
  • Fastholdelse af koncentration
  • Strategier til opgaveløsning
 • 3.000 danske kroner
eksempel p tr ning af arbejdshukommelsen
Eksempel på træning af arbejdshukommelsen
 • RoboMemo er et relativt nyt interaktivt træningsprogram, udviklet i Sverige
 • www.cogmed.com
 • 30-45 min. pr. dag – 5 dage pr. uge i 5 uger
 • Tilknyttet coach
 • Internet-tilbagemelding
 • 7.000 svenske kroner
et andet eksempel
Et andet eksempel
 • Styrkelse af frontallappernes funktion
 • Neuro-feedback
 • Købes på timebasis (dyrt)
 • Der kommer givetvis en masse ting i disse boldgader i fremtiden